dolgos szinonimái

melléknév
 • munkás (tájnyelvi), munkaszerető, dologszerető, szorgalmas, igyekvő, szorgos, serény, tevékeny, élénk, cselekvő, aktív, jódolgos (tájnyelvi), jódolgú (tájnyelvi), fáradhatatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

huszár

főnév
 • lovas, lovas katona, hajdú, vörös ördög
 • (sakkban)(bizalmas)

kicsal

ige
 • előcsalogat, elővarázsol, kihúz, kiprésel, előhív
 • kiszed, kisvindliz (bizalmas), kicigánykodik, ablézol (tájnyelvi), hucsor (tájnyelvi)
 • megszólaltat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dolgos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dáridózik

ige
 • mulat, mulatozik, dáridót csap, vigad, kirúg a hámból, dőzsöl, kicsapong, dombéroz (régies), tivornyázik, dorbézol, korhelykedik, dajdajozik (szleng), elhajol (szleng), hepajozik (szleng) Sz: éjszaka virrad neki (tájnyelvi); kilép a hámból (tájnyelvi); kirúgja a ház oldalát (tájnyelvi); kirúg az istrángból (tájnyelvi)

bugyborékol

ige
 • gyöngyözik, bugyog, fortyog, buzog, zubog, forr, pezseg, habzik, bugyborog (régies)

boríték

főnév
 • levélboríték, koperta (régies), kuverta (tájnyelvi)
 • borító, borítólap, fedél, fedőlap
 • (régies): borítókas
 • (régies): burok, burkolat, tok

békéltet

ige
 • békít, kibékít, megbékít, összebékít

differenciál

ige
 • megkülönböztet, árnyal, különválaszt, szétválaszt, elkülönít

eladatlan

melléknév
 • visszamaradt (példány), remittenda (szaknyelvi)

légörvény

ige
 • forgószél, ciklon, orkán, tornádó, hurrikán
 • forgatag (régies)

árdrágítás

főnév
 • áremelés, árfelhajtás

angolmustár

főnév
 • fehér mustár

áthajózik

ige
 • átszel, átvitorlázik, átevez

elég1

ige
 • megég, elhamvad, leég, ellángol, ellobban, elporlad, elszenesedik, a lángok martalékává válik (választékos), porrá ég, ellangal (tájnyelvi)

elomlik

ige
 • szétomlik, szétmállik
 • (régies): összeesik, összerogy, összeroskad

fogazat

főnév
 • fogsor
 • csipkézet, csipkézés, fogazottság, fogazás, perforálás

falka

főnév
 • csapat, sereg, csoport, nyáj, konda, csorda, raj, boly, folt (tájnyelvi)
 • tömeg, sokaság, horda (pejoratív), csürhe, csőcselék, banda

dóm

főnév
 • székesegyház, katedrális, bazilika
 • (szaknyelvi): kupolaboltozat, sisakfedél

dacoskodik

ige
 • dacol, makacskodik, duzzog, truccol (bizalmas), nyakaskodik, fejeskedik (tájnyelvi), ellenszegül, megbicsakolja magát (tájnyelvi), durcáskodik, engedetlenkedik, megátalkodik, makrancoskodik, torzonkodik (tájnyelvi), berzenkedik, dünnyög, ellenkezik, ellenáll

egyenlőség

főnév
 • egyformaság, azonosság, megegyezőség, egyenértékűség, egybevágóság, paritás (szaknyelvi), ekvivalencia (szaknyelvi)
 • egyenlet
 • egyenrangúság, egyenjogúság, emancipáció (idegen)

ezred2

főnév
 • évezred

drótakadály

főnév
 • drótsövény
 • spanyollovag (régies), spanyollovas (régies), spanyolsorompó (régies)

bútorzat

főnév
 • berendezés, lakásberendezés, szobaberendezés, garnitúra, interieur (idegen, régies)

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

fakszimile

főnév
 • hasonmás, másolat, kópia, reprint (kiadás)