divatáru szinonimái

főnév
 • divatcikk

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felfakad, fölfakad

ige
 • felnyílik, felreped, kifakad, felszakad
 • felpattan, kipattan (rügy)
 • feltör, kitör, kibuggyan, felbugyog, felzubog
 • (tájnyelvi): felpuhul, felázik (út)

kiszellőztet

ige
 • huzatot csinál, kiszellőz (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a divatáru szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dagadó I.

melléknév
 • kidomborodó, duzzadó, felpuffadó, dobzó (tájnyelvi), dudorodó, kelő (tészta)
 • növekvő, túláradó, terjedő, gyarapodó, nagyobbodó, szaporodó
 • bővülő, táguló, terjeszkedő, szélesedő, fejlődő, fokozott

briliáns I.

főnév
 • gyémánt, brill (bizalmas)

bombabiztos

melléknév
 • ellenálló, holtbiztos
 • bombaálló

beírat

ige
 • bejegyeztet, lajstromba vétet, lajstromoztat, nyilvántartásba vétet
 • (iskolába): felvetet, bead

diadal

főnév
 • győzelem, siker, eredmény, elismerés, diadalom (régies), dicsőség
 • diadalünnep
 • diadalérzés, diadalérzet, diadalmámor

éjszakás

melléknév, főnév
 • éjjeles, éjjeli műszakos

legátus

főnév
 • követ, küldött, parlamenter (régies)
 • mendikáns (idegen)

aranyszőke

melléknév
 • aranyhajú

amikor I.

határozószó
 • mikor (választékos), miközben, mialatt, amíg, ahogy, mihelyt, midőn (régies), amidőn (régies), mikoron (régies), mihelyst (tájnyelvi)
 • valahányszor

átdolgozás

főnév
 • módosítás, változtatás, javítás, csiszolás, tökéletesítés, igazítás, felülvizsgálás, átnézés, átfogalmazás, átírás, átszövegezés, átalakítás, átgyúrás, modifikálás (szaknyelvi), korrekció
 • átültetés, színrevitel, adaptálás
 • változat, feldolgozás, átirat, variáció, adaptáció, parafrázis (idegen)

elcsavar

ige
 • elfordít, elforgat, elteker
 • elzár
 • elferdít, eltorzít

elnéptelenedés

főnév
 • kiüresedés, kihalás

fóbia

főnév
 • félelem, iszony, irtózás

fájdít

ige
 • fájlal, fájást érez, sajdít, fájít (tájnyelvi), sajdol (tájnyelvi), sajnál (tájnyelvi), bán
 • panaszkodik, panaszol

dobál

ige
 • hajigál, hány, lövöldöz, hint, szór, vagdal, csapkod, dobigál (tájnyelvi), lódigál (tájnyelvi), górál (tájnyelvi)
 • lökdös, hány-vet, hánytorgat

csuromvizes

melléknév
 • bőrig ázott, csuromvíz, pacallá ázott, lucskos, facsaró víz (tájnyelvi), csavaró víz (tájnyelvi), csoroncsú (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ázott ürge

egyedi

melléknév
 • egyéni, saját, sajátos, különálló, individuális, speciális, példátlan
 • szinguláris (idegen), sajátságos, jellemző, jellegzetes, karakterisztikus, eredeti, specifikus, különös, különleges

exkavátor

főnév
 • kotrógép, forgókotró (szaknyelvi), kanalas kotró (szaknyelvi), földkotró, markoló, ásógép
 • (szaknyelvi): fúró

dörög

ige
 • morajlik, zeng, mennydörög, dübörög, csattan, ropog, mohog (tájnyelvi), robog, durrog (tájnyelvi) Sz: szól már a nagybőgő (tájnyelvi)
 • kiabál, harsog, bömböl, káromkodik, szitkozódik, átkokat szór, adtáz (tájnyelvi)

bura

főnév
 • borítóüveg
 • lámpabura
 • (szleng): fej, kobak (bizalmas)

egykori

melléknév
 • volt, elmúlt, hajdani, valamikori, régi, régebbi, régmúlt, ezelőtti (régies), előbbi, előbbeni (régies), ex- (idegen)

fagylaltozik

ige
 • fagyizik (bizalmas), jégkrémezik