diktatúra szinonimái

főnév
 • önkényuralom, kényuralom, zsarnokság, totalitarizmus (idegen), parancsuralom, autokrácia (idegen), despotizmus (idegen)(idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

halvány, halovány

melléknév
 • világos, sápadt, vértelen, színehagyott, holtsápadt, vérszegény, fakó, fénytelen, sápkóros (tájnyelvi), lányszínű (tájnyelvi), múlomszínű (tájnyelvi), hóka (tájnyelvi), hókadt (tájnyelvi), holdult (tájnyelvi), vérevett (tájnyelvi)
 • színtelen, tompa
 • homályos, elmosódott, sejtelmes, derengő, pislákoló, ködös, borult, borús, fátyolos, álomszerű, alig kivehető
 • gyenge, erőtlen, lankadt, fáradt, elhaló
 • bágyadt, lagymatag, petyhüdt, kókadt, gyér

könyvvizsgálat

főnév
 • könyvellenőrzés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a diktatúra szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csúcspont

főnév
 • tetőpont, tetőfok, korona, csúcs, delelő, csúcsérték, zenit (szaknyelvi), kulminációs pont, maximum, forrpont, klimax (választékos), apex (szaknyelvi), krízis (betegségé)
 • virága (valaminek), virágzás, virulás, színe-java, dísze-virága (valaminek), virágkor, betetőzés
 • beteljesülés, kielégülés, orgazmus, ejakuláció

bögöly

főnév
 • pőcsik, lólégy, babócs (tájnyelvi), bagócs (tájnyelvi), brungó (tájnyelvi), dongács (tájnyelvi), marhakergető légy (régies), baromkergető fenebogár (régies)

bojt

főnév
 • rojt, pamacs, pompon, csömbök (tájnyelvi), bakló (tájnyelvi)
 • (régies): oltóág, csemete

befordít

ige
 • belefordít, beborít, bedönt, beledönt, beleborít, betaszít, beledűt (tájnyelvi), bedűt (tájnyelvi)

demokratikus

melléknév
 • demokrata, népuralmi, haladó

egyszer I.

számnév
 • egy alkalommal, egy ízben (tájnyelvi), egyrostában (tájnyelvi)

lecsap

ige
 • levág, lemetsz, leüt, lesújt, letaglóz
 • lever, ledob
 • támad, rácsap, ráront, rátör, rajtaüt
 • elhódít, lecsikkant (tájnyelvi), lecsillent (tájnyelvi), levillángzik (tájnyelvi)
 • (szleng): leüt, kifektet (szleng), megborít (szleng)
 • (szleng): megszerez, lenyúl (szleng)

apostol

főnév
 • követ, küldött, hitkövet (régies), tanítvány
 • hirdető, szószóló

alsóruha

főnév
 • alsóruházat, alsónemű, fehérnemű, alsó (bizalmas), alsótextil (bizalmas)
 • alsószoknya, fersing (tájnyelvi)

aszály

főnév
 • szárazság, csapadékhiány, vízmentesség, vízhiány, esőhiány, aszúság (régies)
 • (régies): tüdővész, aszkór, szárazbetegség (tájnyelvi)

elandalodik

ige
 • elandalog, elmereng, elábrándozik, álmodozik

ellenző II.

főnév
 • napellenző, ernyő, árnyéktartó (régies)
 • spanyolfal, paraván
 • simléder (bizalmas), simli (bizalmas)

filológus

főnév
 • filosz
 • bölcsészhallgató

ezermester

főnév
 • barkácsoló, ügyes kezű, fúró-faragó, bütykölő (bizalmas), barkács (tájnyelvi), barkácsember (tájnyelvi), bébillér (tájnyelvi)

dioptria

főnév
 • fénytörésfok, fénytörő erő

csődület

főnév
 • tömeg, tolongás, csoportosulás, összesereglés, sokaság, sokadalom, gyülekezés, tumultus

edzett

melléknév
 • megedzett, kemény, szilárd, erős, jó állóképességű, törhetetlen, robusztus, ellenálló, teherbíró, keménykötésű, kisportolt, szívós, trenírozott, tagbaszakadt, spártai
 • kipróbált, tapasztalt, hétpróbás, harcedzett, viharedzett
 • acélos, megkeményített, acélozott, nádolt (régies)

étel

főnév
 • táplálék, élelem, ennivaló, élelmiszer, koszt (bizalmas), kaja (szleng), eledel, eleség, ét (tájnyelvi), étek, elemózsia, harapnivaló, falat, lakomány (tájnyelvi), csócsa (tájnyelvi), abrak (szleng), siló (szleng), papi (bizalmas), ellátmány (szaknyelvi), fogás, tál

domborít

ige
 • trébel (szaknyelvi), belenyom, prégel, kikalapál, dombormintáz
 • (szleng): büszkélkedik

búcsú2

főnév
 • bűnbocsánat, megbocsátás, indulgencia (idegen), egyháznap, patrocínium (idegen)
 • búcsújárás, körmenet, zarándokolás, zarándoklat, processzió (régies)

egyenlít

ige
 • egyenget, elegyenget, kiegyenlít, egalizál
 • utolér, beér, kiegyenlít

expressz III.

határozószó
 • késedelem nélkül, haladéktalanul, sürgősen, azonnal, gyorsan, sebtében