bögöly szinonimái

főnév
 • pőcsik, lólégy, babócs (tájnyelvi), bagócs (tájnyelvi), brungó (tájnyelvi), dongács (tájnyelvi), marhakergető légy (régies), baromkergető fenebogár (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

almás

melléknév
 • (szleng): tárgytalan, nincs, nem jön össze (bizalmas), ugrik (szleng), alma (szleng)

sterilizál

ige
 • csírátlanít, dezinficiál, kifőz, átgőzöl, csíramentesít, fertőtlenít, megtisztít
 • magtalanít, meddővé tesz, terméketlenné tesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bögöly szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bizonyára

határozószó
 • biztosan, bizonyosan, valószínűleg, remélhetőleg, feltehetően, feltehetőleg, feltételezhetően, bizonnyal, minden bizonnyal, emberi számítás szerint, mindenesetre, bízvást, alkalmasint, alighanem, előreláthatólag, kétségkívül, okvetlenül

balek

főnév
 • (bizalmas): mamlasz, tökfilkó, tökfej, fajankó, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), palimadár (szleng), pali (szleng)

átszel

ige
 • átrepül
 • átkel, keresztez, áthajózik, átevez, átúszik
 • áthalad, átmegy, végigfut, keresztülmegy, végigmegy
 • átível
 • átmetsz, átvág

álarc

főnév
 • maszk, maskara, maszka, álca (régies), vendégarc (régies), álruha, lárva (régies), torzkép (régies), alak (régies)
 • lepel, fátyol, máz, jelmez

boncol

ige
 • (testet): felnyit, felvág, szétvág, szétdarabol
 • boncolgat, elemez, analizál (szaknyelvi), vizsgál, kutat, fürkész, tanulmányoz, szemügyre vesz, szemrevételez, részletez, bonckés alá vesz (választékos)

csalatkozik

ige
 • csalódik, kiábrándul
 • (régies): megtévelyedik

kiütközik

ige
 • előtűnik, megjelenik, kitör, kiserked, kinő, meglátszik
 • észrevevődik, kiderül, kiviláglik, megnyilatkozik

csellózik

ige
 • gordonkázik, kisbőgőzik, violincellózik
 • (szleng): mosogat

derékszíj

főnév
 • öv, nadrágszíj, deréköv, kardszíj, csintura (tájnyelvi)

esernyő

főnév
 • ernyő, paraplé (régies), esőfogó (tájnyelvi), esőtartó (tájnyelvi), csurok (tájnyelvi), umbrella (régies)

elintézés

főnév
 • elrendezés, lebonyolítás, megoldás, eligazítás, elsimítás, végrehajtás, véghezvitel, megvalósítás

bököd

ige
 • bökdös, bököget
 • bosszant, ingerel, piszkál, csipked

birkózás

főnév
 • dulakodás, veszekedés, összecsapás, küzdés, viaskodás, viadal, tusakodás, tusa, pankráció (szaknyelvi), birakozás (tájnyelvi), birok (tájnyelvi)

cici

főnév
 • (bizalmas): mellbimbó, emlőbimbó
 • mell, kebel, emlő, begy (bizalmas), didi (bizalmas), csecs, csöcs (durva), tőgy (durva), tejcsárda (szleng), tejcsarnok (szleng), didkó (szleng), duda (szleng), lökhárító (szleng), csucsuka (tájnyelvi)

elgémberedik

ige
 • elmerevedik, elérzéketlenül, elzsibbad, megmered, megmacskásodik (tájnyelvi), elerőtlenedik

bujkál

ige
 • menekül, bujdosik, bujdokol (választékos), rejtőzködik, bolyong, kóborol, rejtőzik, lapul, dekkol (szleng), ligetel (tájnyelvi)
 • (valaki, valami elől): bújik, kerül (valakit)
 • (betegség): készülődik, lappang, közeleg
 • játszadozik, enyeleg, bújócskázik
 • ólálkodik

barátság

főnév
 • cimboraság, pajtásság, haverság (szleng)
 • bajtársiasság, testvériesség, cinkosság, szövetség, rokonszenv, szimpátia, szolidaritás
 • jóindulat, szívesség

cirok

főnév
 • cirköles (tájnyelvi), élesmosó (tájnyelvi), élesmosófű (tájnyelvi), sorghum (idegen)
 • seprű (tájnyelvi, régies)

elhuny

ige
 • (választékos): meghal, elhalálozik, eltávozik, elhal (régies), halálát leli, elmegy (bizalmas), elpihen (választékos), exitál (szaknyelvi) Sz: jobblétre szenderül; kiadja a lelkét; elköltözik a másvilágra; eltávozik az élők sorából; alulról szagolja az ibolyát
 • (tűz) (régies): kihuny, kialszik, elhamvad