debella szinonimái

főnév
 • debellák (tájnyelvi), debojka (tájnyelvi), trampli (durva), tehén (durva)
 • (tájnyelvi): ringyó (durva), debojka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): cselédlány
 • (jelzőként): idomtalan, nagy termetű, esetlen, tenyeres-talpas (nő)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

emelkedik

ige
 • ível, felszáll, hág, emeledik (tájnyelvi)
 • felül, feláll
 • árad, dagad, duzzad
 • magaslik, magasodik, tornyosodik, tornyosul, kiemelkedik, kimagaslik, felnyúlik
 • nő, növekedik, nőttön-nő, fokozódik, erősödik, gyarapodik, szaporodik, nagyobbodik, felfut, (ár) felmegy, (láz) felszökik
 • előlép, előrejut, előrukkol, avanzsál (régies)

lázadó

melléknév, főnév
 • felkelő, ellenálló, forradalmár, zendülő, háborgó, pártütő, rebellis (régies), kontrabontos (régies), pártos (régies), kuruc (régies), inszurgens (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a debella szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csinos

melléknév
 • csini (bizalmas), tetszetős, szemrevaló, bájos, takaros, helyes, helyre (tájnyelvi), mutatós, vonzó, formás, fess, snájdig (bizalmas), nett (bizalmas), sikkes (bizalmas), tipp-topp (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas), módos (tájnyelvi), pötyke (tájnyelvi), jó külsejű, jóképű (férfi), jóvágású (férfi), dögös (szleng), macás (szleng), tutajos (szleng), elegáns, szép Sz: mintha skatulyából húzták volna ki
 • (összeg): nagy, jókora, meglehetős (tájnyelvi), tetemes, szép, tekintélyes, számottevő, komoly

boksz2

főnév
 • cipőkrém, cipőpaszta, cipőkenőcs, suviksz (bizalmas), cipőfénymáz

bicsaklik

ige
 • ficamodik, marjul, nyaklik (tájnyelvi)
 • (hang): gikszerez, nyeklik

barack

főnév
 • kajszibarack, kajszi, sárgabarack, rózsabarack
 • őszibarack, őszi
 • barackfa
 • barackpálinka
 • fejre koppintás, tojás, bunyu (tájnyelvi)

csúcsértekezlet

főnév
 • csúcstalálkozó, csúcs (bizalmas)

ég1

ige
 • lángol, lángban áll, lángba borul, izzik, lobog, fellobog, fellobban, lobbot vet, lohog (tájnyelvi), rohog (tájnyelvi), parázslik, pislog, langallik (tájnyelvi), pislákol, senyved, ropog, kojtol (tájnyelvi), égdegél (tájnyelvi), (kályha) duruzsol Sz: megeszi a vörös bika; felszáll a vörös kakas (tájnyelvi)
 • világít, melegít, fűt, fűl (tájnyelvi), ragyog, tündöklik, fénylik, csillog, villódzik, vakít, villog, sugárzik
 • (hőségtől): perzselődik, fonnyad
 • (arc): pirul, piroslik, tüzel
 • sajog, fáj, lüktet, mar, szúr, csíp, hasogat, mardos, gyötör, marcangol, emészt
 • (valamiért): hevül, buzdul, lelkesül, felbuzdul, buzog, buzgólkodik, lelkesedik, rajong, él-hal (valakiért, valamiért), imád, felgerjed
 • (szleng): szégyelli magát, pironkodik
 • (szleng): felsül, kudarcot vall, lebőg (szleng), leszerepel

lakcím

főnév
 • levélcím, postacím, címzés, adressz (idegen)
 • lakóhely, lakhely

álomvilág

főnév
 • mesevilág, ábrándvilág, álomország, meseország, káprázat, képzelődés, illúzió

algebra

főnév
 • számtan, betűszámtan (régies), betűszámvetés (régies)

aranyeső

főnév
 • aranyzápor, sárgaakác

egyező

melléknév
 • egybevágó, megfelelő, egybeeső, egymást fedő, azonos (valamivel), egyenlő, egyforma, ugyanaz, ugyanolyan, szakasztott olyan, egyöntetű, egyenértékű, analóg (idegen), összeillő, összehangzó, összeegyeztethető, hasonnemű, rokon, homológ (idegen), kongruens (idegen), korrespondens (régies), harmonikus

elhódít

ige
 • megszerez, elfoglal
 • megnyer, elcsábít, elszeret, lecsap a kezéről
 • kivív, elnyer

fenék

főnév
 • alja (valaminek), alap
 • (folyóé): ágy, meder
 • far, hátsó (bizalmas), altáj, hátsó fertály, ülep, tompor, fundus (tájnyelvi), koffer (bizalmas), segg (durva), sejhaj (bizalmas), valag (durva), ülőgumó (tréfás), popsi (bizalmas), popó (bizalmas), tunika (bizalmas)

eshetőség

főnév
 • lehetőség, valószínűség, eventualitás (idegen), kilátás, alkalom, esély, sansz (bizalmas)
 • remény, várakozás, távlat, perspektíva

deficit

főnév
 • hiány, ráfizetés, veszteség, kiadástöbblet, egyenleghiány, vagyonhiány (régies), fedezethiány (régies)

csikar

ige
 • (has): görcsöl, fáj, rág (régies), hamajog (tájnyelvi), facsar (régies)
 • (tájnyelvi): karmol, horzsol, karcol

dölyfös

melléknév
 • gőgös, öntelt, önhitt, fennhéjázó, felfuvalkodott, pöffeszkedő, kevély, rátarti, hetyke, kekk (bizalmas), büszke, elbízott, elbizakodott, pökhendi, begyes (tájnyelvi), begyeskedő, beképzelt, arrogáns, szerénytelen, fölényes, nagyképű, nagymellű, fenn hordja az orrát, fennenköpő (tájnyelvi), negédes (régies)

erősítés

főnév
 • roborálás (szaknyelvi), roboráció (szaknyelvi), edzés
 • támasz, támaszték, dúc
 • utánpótlás

dévajkodik

ige
 • incselkedik, évődik, ügyeskedik, mókázik, enyeleg, csintalankodik, pajzánkodik, pajkoskodik, kacérkodik, kokettál (bizalmas)

borít

ige
 • dönt, fordít
 • önt, zúdít
 • terít, ráborít
 • fed, burkol, takar, lep, ellep

dupla II.

főnév
 • feketekávé, fekete (bizalmas), eszpresszókávé, presszókávé, mokka (régies), mokkakávé (régies), feketeleves (tréfás)

érzet

főnév
 • érzéklet, érzés, percepció (idegen), tapasztalat, benyomás, impresszió, sejtelem, megérzés