belebeszél szinonimái

ige
 • belevág a szavába, belekotyog (bizalmas), beleszól, közbeszól, közbevág, belekap a szavába, belekotyol (tájnyelvi), belenyikkan (tájnyelvi)
 • beledumál (szleng), belekavar (szleng), belepofázik (durva), beleugat (durva), közbepofázik (durva), közbeugat (durva)
 • beleavatkozik, beleártja magát, beleüti az orrát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

űrtartalom

főnév
 • térfogat, köbtartalom, volumen, befogadóképesség, kapacitás, kubatúra (régies)

szalad

ige
 • fut, siet, repül, futkos, fáradozik, spurizik (szleng), rohan, lohol, lót-fut, szedi a lábát, iramlik, kotrecel (tájnyelvi), limel (tájnyelvi), lófol (tájnyelvi), inal, őringel (tájnyelvi), rőföl (tájnyelvi), trappol (bizalmas), skerál (szleng) Sz: fut, mint az agár; jól felszedi a kapcát
 • (idő): múlik, száll
 • menekül, megfutamodik, elszéled, iszkol
 • terjed, halad, tódul, hatol
 • (lakás): táncol, feje tetején áll, tótágast áll
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a belebeszél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bárka

főnév
 • csónak, ladik, dereglye, teknő, hajó (régies)
 • kocsi, batár

állapot

főnév
 • közérzet, hogylét, egészségi állapot, kondíció, erőnlét, kondi (bizalmas), forma (bizalmas)
 • helyzet, állás, státusz, körülmény, szituáció
 • stádium, fok, szakasz, fázis, fokozat, szint

alant II.

melléknév
 • (régies): alantas, közönséges, alpári, pórias

behajít

ige
 • belehajít, bedob, beledob, belök, belelök, bevág (bizalmas), belevág, belevet, begór (tájnyelvi)
 • (ablakot) betör, bezúz, behajt (tájnyelvi)
 • befal, felfal, felhabzsol, belapátol (bizalmas)
 • felhajt, lehajít, felhörpint, lehörpint
 • (tájnyelvi): becsíp, lerészegedik

bíráskodás

főnév
 • ítélkezés, ítélethozatal, joggyakorlat, törvénykezés, tárgyalás
 • igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, judikatúra (idegen)

kérő I.

melléknév
 • közbenjáró, folyamodó, kérelmező, esdeklő, esedező, könyörgő, kérlelő, esengő, kéregető

bogarászik

ige
 • keresgél, kutat, kutatgat, böngész
 • piszmog, pepecsel

célravezető

melléknév
 • célszerű, hasznos, eredményes, használható, hasznavehető, hatékony, hathatós, alkalmas, ajánlatos, kifizetődő, megvalósítható, keresztülvihető, helyes, helyénvaló, gyakorlatias, előnyös, kedvező, célirányos, józan, ésszerű, bölcs, alkalmazható, találó, gyümölcsöző, járható, effektív, praktikus, applikábilis

elnadrágol

ige
 • (bizalmas): megnadrágol, elver, megrak, elfenekel, elpáhol, megvesszőz, megpálcáz, helybenhagy, eltángál, megruház (bizalmas), elnáspángol, elpüföl, eldönget, elcsépel (bizalmas), elrak (bizalmas), megdádáz (bizalmas), cincáz (tájnyelvi) Sz: kiporolja a nadrágját

döbbent

melléknév
 • megdöbbent, megrendült, elképedt, ámuló, felháborodott

beleél

ige
 • (beleéli magát): beleérzi magát, beleképzeli magát, átél, átérez
 • beleringatja magát, belelovalja magát
 • megbarátkozik, megszokik, hozzászokik

bányarém

főnév
 • rondaság, csúfság, banya
 • bányakísértet, szellem

beszűrődik

ige
 • beszivárog, beszüremlik (választékos), beszüremkedik (választékos), behatol, beivódik, befolyik

diszponál

ige
 • rendelkezik, intézkedik, utasít, dirigál

bélgörcs

főnév
 • hasgörcs, hascsikarás, kólika (tájnyelvi), köldökcsömör (régies), szélkín (régies)

által

névutó
 • keresztül, segítségével, útján, révén

bevarr

ige
 • beölt, összevarr, megvarr, összetűz, bestoppol
 • szűkít, bevesz
 • belevarr, belehímez
 • (szleng): lecsuk, bebörtönöz, fogdába zár, bekasztliz (szleng), rács mögé dug (bizalmas), hűvösre tesz (bizalmas), lesittel (szleng), bekóteroz (tájnyelvi)

domínium

főnév
 • földbirtok, birtok, uradalom, jószág, latifundium (szaknyelvi)
 • (régies): tartomány, provincia, társország, gyarmat (régies)