zsindelyez szinonimái

ige
 • baricskál (tájnyelvi)
 • fed, befed

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

irkál

ige
 • írogat, firkál, firkant, papírra vet, irkafirkál, firkálgat (bizalmas), írsokál (tájnyelvi)

masli, masni

főnév
 • szalagcsokor, csokor, bokor (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a zsindelyez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vonzalom

főnév
 • vonzódás, rokonszenv, szimpátia, érdeklődés, fogékonyság, előszeretet
 • szeretet, szerelem, hajlam, hajlandóság, inklináció (szaknyelvi)

válogat

ige
 • szed, szemel (tájnyelvi), szemelget, kiszemel, szedeget, szemecsel (tájnyelvi), szemerkél (tájnyelvi), tallózik, mazsoláz (bizalmas), kiveddegél (régies), megtisztogat, szétválaszt, keresgél, kiválaszt
 • tallóz, ollóz
 • osztályoz, csoportosít, fajtáz (régies), szortíroz (bizalmas), rendez, besorol, kategorizál, minősít, feloszt
 • rostál, szitál, szelektál, szűr
 • kényeskedik, turkál, csipeget, finnyáskodik, finnyálkodik (tájnyelvi), butyhászik (tájnyelvi), büzsmöl (tájnyelvi), dúskál (tájnyelvi), maználkodik (tájnyelvi), pimpónátoskodik (tájnyelvi) Sz: válogat, mint tót a vadkörtében

ütött-kopott

melléknév
 • kopott, használt, viselt, viseltes, toprongyos, rongyos, elviselt
 • megviselt, megrongálódott, ócska, rozzant, rozoga, szedett-vedett, szegényes, snassz (bizalmas), sébig (idegen, bizalmas)

tömérdek, temérdek I.

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, végtelen, végtelenmiriád (régies), milliomezer (tájnyelvi), számos, számtalan, megszámlálhatatlan, tenger, tengernyi Sz: se szeri, se száma

zöldhályog

főnév
 • glaukóma (szaknyelvi)

taps

főnév
 • tetszésnyilvánítás, elismerés, dicséret, siker, ünneplés, éljenzés
 • tapsolás, tapsvihar, tapsorkán, vastaps

találkozás

főnév
 • összefutás, összeszaladás, összeakadás
 • összejövetel, találkozó
 • találka, randevú, randi (bizalmas), légyott (régies), pásztoróra (régies)
 • kereszteződés
 • keresztút, útkereszteződés, általút (régies)
 • egybeesés, azonosság

próza

főnév
 • folyóbeszéd
 • (választékos): valóság, hétköznapiság, mindennapiság
 • sivárság

tejüveg

főnév
 • opálüveg

közread

ige
 • kiad, közöl, leközöl, publikál, nyilvánosságra hoz, megjelentet, közzétesz, közrebocsát, kihoz (bizalmas)

zsíroz

ige
 • ken, olajoz, smírol (szaknyelvi)
 • trágyáz, feljavít

vizsgáló

melléknév
 • kutató, elemző
 • figyelő, fürkésző, nyomozó, vizsla (tájnyelvi)

varázsoló

melléknév
 • igéző, bűvölő, hókuszpókuszoló