akvárium szinonimái

főnév
 • haltartály, üvegmedence

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

informálódik

ige
 • tájékozódik, felvilágosítást szerez, utánajár, tudakozódik, tudakol, kérdez, kérdezősködik, érdeklődik

hőforrás

főnév
 • hévíz (régies), gyógyforrás, termálvíz, gyógyvíz
 • hőtermelő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a akvárium szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ahelyett

határozószó
 • helyette, helyébe

aranyfedezet

főnév
 • aranyalap, aranytartalék
 • hitel, biztosíték

idefelé

határozószó
 • errefelé, idejövet

artista

főnév
 • akrobata, trapézművész, légtornász, erőművész, kötéltáncos, varietéművész, cirkuszművész

bántódás

főnév
 • fájdalom, szenvedés, kín, baj, sérelem, sérülés, bántalom, kár, károsodás, ártalom

csuklik1

ige
 • csukik (tájnyelvi), csukol (tájnyelvi), hikkeg (tájnyelvi) Sz: emlegetik a verebek; ellopta a papné kutyáját

borítólap

főnév
 • borító, könyvborító, fedél, fedőlap, burkolat

alábukik

ige
 • lebukik, alámerül, lemerül, lesüllyed
 • leesik, lezuhan
 • (nap): lemegy, lebukik, lenyugszik, leszáll, lehanyatlik, aláhanyatlik

alulírott

melléknév
 • nevezett

bokály

főnév
 • kancsó, serleg

álcáz

ige
 • színlel, megtéveszt
 • takargat, leplez, titkol, elrejt, eltakar, palástol, elkendőz, elfátyoloz, eldug, rejteget, homályba burkol, elhallgat, kamuflál (régies)

antológia

főnév
 • gyűjtemény, szöveggyűjtemény, versgyűjtemény, szemelvénygyűjtemény, florilegium (választékos), válogatás, összeállítás, verscsokor (választékos), versfüzér (régies), kresztomátia (szaknyelvi)

bontogat

ige
 • oldoz, old, kifűz, felold, kibogoz, felfejt, szétfejt, boncirál (tájnyelvi)