belemar szinonimái

ige
 • beleharap, belekap, belekarmol, belecsíp
 • megbánt, megsért, belerúg, beledöf, belegázol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eb

főnév
 • kutya, kutyó (tájnyelvi), kutyus (bizalmas), kutyuli (bizalmas), csahos, kan, szuka
 • (régies): gazember, gazfickó

oázis

főnév
 • liget, homokliget
 • termékeny sziget
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a belemar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beavatkozik

ige
 • beleavatkozik, közbeavatkozik, interveniál (szaknyelvi), beleszól, közbelép, belekotnyeleskedik (bizalmas), beleártja magát, beleüti az orrát

álmosító

melléknév
 • unalmas, untató, egyhangú, monoton, szürke, színtelen, eseménytelen, érdektelen, szellemtelen, fakó
 • altató, kábító, bódító, narkotizáló (szaknyelvi)

alatt

névutó
 • keresztül, által, át, folyamán, közben, során
 • idejében, korában

bekap

ige
 • befal, fölfal, lenyel, lecsúsztat, megeszik, bekebelez, megkajál (szleng), beharap (tájnyelvi), betermel (szleng), bedob
 • felhajt, legurít (szleng)
 • becsíp, berúg, beiszik (bizalmas), bekávézik (szleng), becsiccsent (bizalmas)
 • (gólt): beszed (bizalmas), beenged, beereszt, belepkéz (szleng)

bizonyosság

főnév
 • meggyőződés, bizonyság (régies)

kételkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, gyanakodik, gyanakszik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik

bolondgomba

főnév
 • mérges gomba

cigányút

főnév
 • hamis torok (régies), egérút (tájnyelvi), koldusút (tájnyelvi)

előállítás

főnév
 • elővezetés (szaknyelvi), letartóztatás, bekísérés, őrizetbevétel
 • készítés, gyártás, termelés, termesztés, fabrikálás, összeállítás, összeszerelés, megszerkesztés, megépítés, színrevitel, rendezés, kiállítás, létrehozás, alkotás, feldolgozás, felállítás, megszövegezés, teremtés, kidolgozás, kiadás, kialakítás, megformálás, megfogalmazás, megvalósítás, produkálás (idegen)

drámai

melléknév
 • színészi, színházi, színpadi, színészies
 • váratlan, megrendítő, tragikus

belenyugszik

ige
 • beletörődik, elfogad, eltűr, beleegyezik, megbékél (valamivel), megbékül, megnyugszik (valamiben), megadja magát (valaminek), napirendre tér (valami fölött), túlteszi magát (valamin)

barométer

főnév
 • légnyomásmérő, légsúlymérő (régies), légmérő (régies)

betöm

ige
 • beletöm, beleprésel, belezsúfol, összezsúfol, beszuszakol (tájnyelvi), belegyömöszöl, belegyűr
 • betölt, feltölt, kitöm, teletöm, telerak, (fogat) plombál, bedugaszol, bedug, eldugaszol, eldugít, elzár, tömít, cementál (szaknyelvi), eltorlaszol, elrekeszt, becsinál (tájnyelvi), betemet

dollár

főnév
 • dolcsi (szleng), zöldhasú (szleng), dezső (szleng), suska (szleng), delák (szleng), méz (szleng)

benn, bent

határozószó
 • idebenn, idebent, belül, odabenn, odabent, bévül (tájnyelvi), ittbent (tájnyelvi)

amíg II.

kötőszó
 • miközben, mialatt, amikor, mikor, azalatt

bifláz, biflázik

ige
 • memorizál, tanul, emlékezetébe vés, betanul, magol, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

dörrenés

főnév
 • dörej, durranás, dördülés, pukkanás, robaj, robbanás, csattanás, roppanás, dübörgés, morajlás, harsogás, detonáció
 • lövés, puskalövés