célzat szinonimái

főnév
 • szándék, cél
 • (régies): utalás, sejtetés, példálózás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

őrület

főnév
 • elmebaj, téboly, önkívület, őrültség, őrjöngés, delírium (szaknyelvi), lázálom, agyrém, rögeszme, szenvedély, megszállottság, paroxizmus (szaknyelvi), bolondság, elmezavar, elmebetegség, dementia (szaknyelvi), agybaj, dili (bizalmas)
 • mánia, hóbort
 • szörnyűség, elképesztő dolog

közvetett

melléknév
 • indirekt (idegen), implicit (szaknyelvi)
 • tekervényes, nyakatekert
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a célzat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bölcselő

főnév
 • filozófus, gondolkodó, teoretikus, bölcsész

beigazolódik

ige
 • bebizonyosodik, bebizonyul (tájnyelvi), bejön (bizalmas)

bármennyi

névmás
 • akármennyi, akárhány, bárhány (választékos)

amulett

főnév
 • talizmán, szerencsetárgy, bűvereklye (régies), fétis, kabala

búvóhely

főnév
 • rejtekhely, menedék, menedékhely, fedezék, kuckó, mentsvár

csiszolóvászon

főnév
 • csiszolópapír, dörzspapír, dörzsvászon, dörzsölővászon, smirgli, üvegpapír

kopogtat

ige
 • vizsgál, meghallgat, hallgatózik
 • kopog, ír, gépel, pötyög (bizalmas)
 • kalapál
 • kopog, zörget, kocogtat

ad

ige
 • odaad, adogat, átad, nyújt, átnyújt, odanyújt, oszt, osztogat, juttat
 • (ruhadarabot): felad, húz (valamit valakire), ráhúz, ráad, bújtat (valamibe), belebújtat (valamibe)
 • tesz, hozzátesz, hozzáad, vegyít, hozzávegyít
 • felajánl
 • elad, árul, árusít
 • átenged, rendelkezésre bocsát, biztosít
 • szolgáltat (valamit), ellát (valamivel)
 • hagy, enged, engedélyez, (időt) kiszab
 • eredményez, létrehoz
 • terem, megterem
 • nyújt, kölcsönöz, felruház (valamivel)
 • kiad, kibocsát, (hangot) hallat
 • előad, bemutat, játszik, eljátszik
 • megjátszik, mutat, tettet
 • (összejövetelt): tart, rendez
 • (valamire): törődik (valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • közvetít, sugároz

csősz

főnév
 • felügyelő, ellenőr, pályaőr, parkőr, mezőőr, hegyőr, hegymester, erdőkerülő, erdőszolga, gyümölcsőr, hajtó (régies), rikkancs (régies), bakter, kerülő, pásztor, cerberus (régies), botos (tájnyelvi), büki (tájnyelvi)

drasztikus

melléknév
 • erőszakos, kíméletlen, könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, kérlelhetetlen, nyers, ellentmondást nem tűrő
 • durva, vaskos, trágár, obszcén

fapapucs

főnév
 • facipő, klumpa, cókó (tájnyelvi), facsizma (tréfás)
 • gyógypapucs

előkelő I.

melléknév
 • úri, nagyúri, nemesi, arisztokratikus, nobilis (idegen), kékvérű Sz: magas ágyból való; ezüstkanállal a szájában született
 • kiemelkedő, elsőrangú, kiváló, illusztris
 • választékos, finom, kifinomult, disztingvált

bosszúvágyó

melléknév
 • bosszúszomjas, vérszomjas, bosszúálló, haragtartó

cselló

főnév
 • gordonka, kisbőgő, violincello
 • (szleng): géppuska, hosszúpuska, stukker (szleng), géppityu
 • (szleng): hadtápmunka

élmunkás

főnév
 • sztahanovista (régies)

cipőtisztító

főnév
 • cipőpucoló, cipőfényesítő

beleakad

ige
 • beakad, megakad, fennakad, belegabalyodik, belecsimpajgózik (tájnyelvi), beleragózik (tájnyelvi)
 • beleköt, beleakaszkodik, belekapaszkodik
 • (régies): elakad, megakad, belesül, belezavarodik, bakizik (bizalmas)

csigáz

ige
 • (érdeklődést): fokoz, gerjeszt, ébreszt
 • kínoz, gyötör, fáraszt, sanyargat, sanyar (tájnyelvi), göcsörít (tájnyelvi)

előhoz

ige
 • megemlít, említ, szóba hoz, felvet, előáll (valamivel), előhozakodik (valamivel), felhoz, kimond, javasol, előszámlál, közzétesz