családtag szinonimái

főnév
 • hozzátartozó, rokon, retyerutya (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

arisztokrácia

főnév
 • főnemesség, főrend, a főurak, a mágnások, a felső tízezer (régies)
 • elit, színe-java (valaminek), krém (szleng)

felhasad, fölhasad

ige
 • felreped, felszakad, felnyílik, felválik, felbomlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a családtag szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

büntet

ige
 • megbüntet, fenyít, sújt, megbírságol, szankcionál (idegen)

bélpoklos

melléknév
 • (régies): leprás, poklos
 • falánk, nagyevő, beles (bizalmas), haspók (bizalmas), sáska (bizalmas), zabálós (durva), étkes (tájnyelvi), nagyétkű, nagyétű (tájnyelvi), nagyétvágyú (tájnyelvi), zabagép (szleng), lóbelű (szleng), bélgép (szleng)(tájnyelvi)

bejgli

főnév
 • mákos tekercs, mákos patkó, diós tekercs, diós patkó, tekercs
 • (szleng): lepedő, pokróc

ármegállapítás

főnév
 • árszabás, árszabályozás, árrögzítés

cinizmus

főnév
 • kiábrándultság, kétkedés, fásultság, szenvtelenség, közönyösség, érdektelenség, szkepticizmus (idegen)
 • szemtelenség, arcátlanság, pimaszság

dalárda

főnév
 • énekkar, énekegyüttes, kórus, dalegylet, dalosegylet, dalkör (régies), dalosszövetség

köpönyeg

főnév
 • köpeny, lebernyeg, körgallér, lepel, esőköpeny, plundra (régies), klepetus (tréfás), malaclopó (tréfás), felhőkergető (tréfás)

acélos

melléknév
 • edzett, szívós, kemény inú, keménykötésű, erős, vasgyúró
 • hajlíthatatlan, megingathatatlan, tántoríthatatlan, határozott, sziklaszilárd
 • (hang): érces, csengő, zengő

akkor

határozószó
 • akkoriban, akkortájt, akkortájban, aznap, akkoron (régies), azidőtt (választékos), az idő tájt, olyankor, olyantájban, annak idején, akkoridén (tájnyelvi), akkoront (tájnyelvi)
 • azután, ezután, aztán
 • tehát
 • abban az esetben, ha

derít

ige
 • (fényt derít vmire): megmagyaráz, megvilágít, megvilágosít, kifejt, tisztáz
 • (régies): megvilágít, bevilágít
 • (jókedvre derít): felderít, felélénkít, megvidámít, felvidít, jókedvre hangol
 • (szaknyelvi): szűr, filtrál, iszaptalanít, tisztít

egyenget

ige
 • simít, lapít, döngöl, gyalul, lecsiszol, egyenesít, hengerel, boronál, sulykol, dömöcköl (tájnyelvi), sikárol (tájnyelvi), csömöszöl (tájnyelvi), bárdol (régies), egyel (régies), planíroz (régies), egalíroz (régies), nivellál (idegen)
 • elősegít, előmozdít

félbeszakít

ige
 • félbeszakaszt, megszakít, megtör, megállít, közbeszól, beleszól, belevág (bizalmas), megakaszt, közbevet, interrumpál (idegen)
 • szüneteltet, abbahagy, felfüggeszt, szünetet tart, pihenőt tart

elszégyelli magát

ige
 • elrestelli magát, szégyenkezik, elfogja a szégyen, pirul, restelkedik, pironkodik, szégyenül (régies), átall (régies), megátall (tájnyelvi), megrestell (tájnyelvi), megsompolyodik (tájnyelvi), majd elsüllyed szégyenében

csalit

főnév
 • csalitos, bozót, bozótos, cserjés, csere (régies), berek, liget, csenderes (tájnyelvi, szaknyelvi), csepőte (tájnyelvi), ciher (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): avar, haraszt
 • faág, gally

búvóhely

főnév
 • rejtekhely, menedék, menedékhely, fedezék, kuckó, mentsvár

csóka

főnév
 • (szleng): aggastyán, öregember
 • öreg katona

elpuhult

melléknév
 • elkényelmesedett, puhány, tohonya, elsatnyult, erélytelen, nyámnyila, nyamvadt, kényes, kényeskedő, elkényeztetett, anyámasszony (bizalmas), finnyás, nyafka, elnőiesedett, férfiatlan, effeminált (idegen), feminin (választékos), vénasszonyos, szibarita, kuluska (tájnyelvi)

cselekmény

főnév
 • tett, tevékenység, cselekedet, cselekvés, eljárás, művelet, ténykedés, intézkedés, beavatkozás, cselekvény (régies), akció, aktus
 • történet, történés, előrehaladás, előremenet, mese, meseszövés, bonyodalom, sztori

beparancsol

ige
 • behívat, berendel, beidéz, becitál

csővezeték

főnév
 • cső, csatorna, gyűjtőcsatorna, vezeték, ejtőcső, drén, vízvezeték, közművezeték, védőcső, csőrendszer, tömlő

elszalad

ige
 • elfut, elrohan, elrobog, megszalad, elszökik, elillan, elinal, eliramlik, eliramodik, elkotródik, elnyargal, ellohol, elmenekül, eltűnik, kereket old, nyaka közé szedi a lábát, ellép, megfut, megfutamodik, futásban keres menedéket, elpárolog (bizalmas), meglép (bizalmas), kilő (bizalmas), meglóg (bizalmas), elugrik (bizalmas), megugrik (bizalmas), eliszkol, elinócol (tájnyelvi), elkotringol (tájnyelvi), elpitlikel (tájnyelvi), elpustol (tájnyelvi), ellencel (tájnyelvi), elpusztol (tájnyelvi), dobbant (szleng), lelécel (szleng), megpattan (szleng), elspurizik (szleng) Sz: a lábára bízza életét, nem a karjára; a sarkával fenyeget (valakit); eloldja a kereket; eloldja a cigánykereket; fel sem fűzhette a bocskorát; felköti a nyulak bocskorát; felszíjazza a bocskorát; hátat ad; illára veszi a dolgot; jól felszedi a kapcát; nyúllá válik; száz vitézt is hajt maga után; viszi a büdöset
 • (idő): elfut, elsuhan, elmúlik, eltelik, elröppen, elszáll