szén szinonimái

főnév
 • karbon (idegen), antracit (idegen)
 • rajzszén

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

utólag

határozószó
 • utóbb, utólagosan, később, post festa (idegen)
 • visszamenőleg

ülésezik

ige
 • ülést tart, gyűlésezik, összeül, értekezik, tanácskozik, tárgyal, ül (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szén szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szándékozik

ige
 • szándékszik, szándékol, akar, szándékában áll, kíván, eltökél, elhatároz, tervez, tervel, intendál (idegen), feltesz magában, tervbe vesz, fontolgat, készül (valamire), célul tűz ki, céloz, előirányoz, eltervez

röntgen

főnév
 • röntgenkészülék, röntgenlámpa, röntgencső
 • röntgenátvilágítás, röntgenfelvétel, röntgenkép
 • röntgenkezelés, röntgenterápia

rikkancs

főnév
 • újságárus, újságos
 • kikiáltó
 • (régies): őrző, csősz, kerülő, őr
 • (tájnyelvi): tehénpásztor
 • kanász, disznópásztor

pőre

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, öltözetlen, ruhátlan, pucér
 • félmeztelen
 • nincstelen, szegény
 • tiszta, valóságos, szépítetlen, meztelen, puszta

szellemes

melléknév
 • humoros, tréfás, vicces, sziporkázó, elmés, elménc (régies), találó, mulatságos, szórakoztató, eredeti, leleményes, ötletes, szellemdús, talpraesett

szőnyeg

főnév
 • birkózószőnyeg
 • tatami (szaknyelvi)
 • (régies): pokróc, kárpit
 • (választékos): napirend, teríték

összezsúfol

ige
 • összeprésel, összeszorít, bezsúfol, tömörít
 • összezár

összeesküvés

főnév
 • konspiráció (szaknyelvi), puccs, államcsíny, palotaforradalom, pártütés, komplott (régies), konjuráció (idegen), liga, junta (idegen), zendülés, ármány (választékos), fondorlat, intrika, cselszövés

megdöglik

ige
 • kimúlik, elpusztul, elhull, felfordul (durva), meggebed (durva), bekrepál (szleng), kimurdál (tájnyelvi), megszuvad (tájnyelvi), kileheli a páráját, kiadja a páráját
 • (durva): meghal, elpatkol (durva), fűbe harap (bizalmas), feldobja a talpát (szleng), kipurcan (szleng)

párbajoz, párbajozik

ige
 • párbajt vív, duellál (régies), verekedik, megverekszik, kiáll, elégtételt szerez

szülés

főnév
 • világrahozatal, életadás, lebabázás, lebetegedés
 • fialás, kölykedzés, ellés
 • megalkotás, létrehozás
 • előállítás, megteremtés

tejföl, tejfel

főnév
 • téfel (tájnyelvi)

harmatos

melléknév
 • nedves, vizes, nyirkos, lustos (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi), cafos (tájnyelvi), lamos (tájnyelvi), csahos (tájnyelvi)
 • (választékos): üde, hamvas
 • ártatlan

vétkezik

ige
 • bűnözik, bűnbe esik, hibázik, megtéved, eltévelyedik, botlik
 • félrelép, elcsábul

úgyis I.

kötőszó
 • hiszen, mert
 • akkor is, mégis, különben

szénfekete

melléknév, főnév
 • koromfekete, éjfekete, szurokfekete, ébenfekete

számítógép

főnév
 • komputer, elektronikus agy, pécé (bizalmas), számológép (régies)

szivarozik

ige
 • dohányzik, pöfékel, füstöl (bizalmas), szív, szí

tűnődik

ige
 • gondolkodik, habozik, tanakodik, töpreng, elmélkedik, morfondíroz, rágódik
 • mélázik, mereng, ábrándozik, álmodozik, eszmélkedik (régies), magába mélyed

szertelen II.

határozószó
 • módfelett, rendkívül
 • (régies): nagymértékben

sajtó

főnév
 • prés, satu, sutu (tájnyelvi)
 • sajtológép
 • nyomdagép, nyomógép
 • zsurnalisztika
 • média, tömegkommunikáció
 • újság, hírlap

szomjúság

főnév
 • szomj (választékos)
 • vágyakozás

úgy

határozószó
 • akképpen, akképp, aszerint
 • ugyanúgy