én I. szinonimái

névmás
 • magam, saját magam, enmagam, jómagam, csekélységem, szerénységem

én II. szinonimái

főnév
 • ego (idegen), egyéniség, személyiség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

informálódik

ige
 • tájékozódik, felvilágosítást szerez, utánajár, tudakozódik, tudakol, kérdez, kérdezősködik, érdeklődik

felsorol, fölsorol

ige
 • felemlít, előszámlál, felsorakoztat, elősorol, sorra vesz, egyenként megnevez, részletez, kifejt, tételekre bont, elmond, lajstromoz, katalogizál, regisztrál, specifikál (idegen), felszukszemál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a én szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszabotál

ige
 • meghiúsít, aláás, felforgat, bomlaszt, elront, kárára van (valaminek), tönkretesz

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

efelől

határozószó
 • erről, innen, ebből az irányból
 • emiatt

csinos

melléknév
 • csini (bizalmas), tetszetős, szemrevaló, bájos, takaros, helyes, helyre (tájnyelvi), mutatós, vonzó, formás, fess, snájdig (bizalmas), nett (bizalmas), sikkes (bizalmas), tipp-topp (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas), módos (tájnyelvi), pötyke (tájnyelvi), jó külsejű, jóképű (férfi), jóvágású (férfi), dögös (szleng), macás (szleng), tutajos (szleng), elegáns, szép Sz: mintha skatulyából húzták volna ki
 • (összeg): nagy, jókora, meglehetős (tájnyelvi), tetemes, szép, tekintélyes, számottevő, komoly

elvetél

ige
 • abortál (szaknyelvi), elszül (tájnyelvi), halva szül (tájnyelvi)
 • elkallódik, elsikkad, füstbe megy

faj

főnév
 • nem, species (szaknyelvi)
 • emberfajta, rassz (szaknyelvi), fajzat (régies)
 • nép, nemzet, náció (régies)
 • nemzetség, család
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • műfaj

megtermékenyítés

főnév
 • teherbe ejtés, inszemináció (idegen), fekundáció (idegen)

borona2

főnév
 • (tájnyelvi): gerenda, épületfa
 • (tájnyelvi): deszkakerítés

blöff

főnév
 • dicsekvés, kérkedés, felvágás, nagyzolás, elképesztés, humbug, porhintés, megtévesztés

bunda

főnév
 • prém, szőrme, szőrzet, irha, gyapjú, gerezna
 • szőrmekabát, szőrmebunda, ködmön, suba, guba
 • (tréfás): haj, bozont
 • panír, bevonat
 • (bizalmas) (sportban): összejátszás, csalás, szélhámosság, megvesztegetés
 • (szleng): szeméremszőrzet, fanszőrzet, muff (szleng)

faxol

ige
 • távmásol, faxot küld, faxozik

félreállít

ige
 • félretesz, sarokba tesz, szögre akaszt
 • levált, mellőz, kitesz, meneszt, kirúg (bizalmas), kivág, kiszorít, kitúr, kisemmiz, talonba rak (bizalmas), skartba tesz (bizalmas), hidegre tesz (bizalmas)

hátrahagy

ige
 • hagy, hagyományoz, ráhagy, örökül hagy, testál
 • meghagy, üzen, izen (tájnyelvi)

gerincvelő

főnév
 • gerincagy

energiaforrás

főnév
 • erőforrás
 • energiatartalék, erőtartalék

elsajátít

ige
 • megtanul, kitanul, eltanul, betanul, (ismeretet) megszerez, birtokába vesz, befogad, sajátjává tesz, megért, bevág (bizalmas), benyel (szleng), beemel (szleng)
 • elvesz, ellop, elcsen, eltulajdonít, magáévá tesz (tréfás)

eszmélet

főnév
 • öntudat, ész, értelem, tudata (valaminek)

gazda

főnév
 • úr, irányító, főnök, fejes (bizalmas), góré (szleng), principális (régies), padrone (idegen), elöljáró
 • tulajdonos, tulaj (bizalmas)
 • igazgató, diri (bizalmas), ügyvezető, ügyintéző, vagyonkezelő, felelős
 • munkaadó, munkáltató, mester
 • földműves, paraszt, parasztember, parasztgazda, kisbirtokos, majoros (régies), mezőgazdász, mezőgazda (választékos), gazdaember, gazdálkodó
 • gazdatiszt, gazdász (választékos), intéző, sáfár (régies)
 • házigazda, háziúr, családfő, családatya, apa, férj, apjuk (régies)

erdész

főnév
 • erdőmérnök, erdőgazda, erdőkerülő

elaborátum

főnév
 • tervezet, javaslat, feljegyzés, előterjesztés, felterjesztés, jegyzék, memorandum (szaknyelvi)

exhibicionista

melléknév, főnév
 • magamutogató, kabátos (tréfás), mutatványos (szleng), tárogató (tréfás)

géppark

főnév
 • gépállomány