cáfolhatatlan szinonimái

melléknév
 • tagadhatatlan, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, elvitathatatlan, megtámadhatatlan, letagadhatatlan, vitán felül álló, megdönthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belelapoz

ige
 • beletekint, belenéz, beleolvas, belekukkant, belepillant, belenyálaz (bizalmas), beleszagol (bizalmas), belepislant (bizalmas)

zárol

ige
 • kivon (valahonnan), lefoglal, befagyaszt, betilt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cáfolhatatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bosszantó

melléknév
 • terhes, kínos, kellemetlen, zavaró, nyugtalanító, bántó, fülsértő (hang), idegesítő, bőszítő, mérgesítő

befűz

ige
 • (tűbe cérnát): beleölt, bedug, beledug, belehúz
 • (szleng): becsap, rászed
 • behálóz, elcsábít, meghódít, elbolondít, magába bolondít

bányászik

ige
 • fejt, kifejt, kitermel, ás, kiás, bont, kiaknáz, váj, kiváj, jöveszt (szaknyelvi)
 • felkutat, kutakodik, keresgél, megkeres, utánajár, átkutat, kikutat

ama

melléknév
 • amaz, az a, azon

bunker

főnév
 • fedezék, óvóhely, betonfedezék (szaknyelvi), betonerőd, erőd

csínján

határozószó
 • vigyázva, kíméletesen, óvatosan, elővigyázatosan, körültekintően, körültekintéssel, szőrmentében (bizalmas), szőrmentén (bizalmas)
 • mértéktartóan, mértékletesen, módjával

kontár I.

melléknév
 • szakszerűtlen, avatatlan, céhen kívüli (régies), amatőr, ügyetlen, kétbalkezes

csordul

ige
 • csurran, cseppen

dönget

ige
 • dörömböl, dobol, zörget, kongat, üt, ver, páhol, döngöl (tájnyelvi), hupogat (tájnyelvi), supál (tájnyelvi)
 • (szleng): autózik, hajt, száguld, pörköl (szleng), söpör (szleng), tűz (szleng), tép (szleng), repeszt (szleng)

fakép

főnév
 • (régies): fabálvány, faszobor
 • (tájnyelvi): fapofa, szemtelen arc, érzéketlen arc

előad

ige
 • átad, átnyújt, odaad
 • értekezik, elmond, kifejt, prelegál (idegen), referál, exponál (idegen), beszámol, bemutat, ismertet, megjelenít, vázol, körvonalaz, magyaráz, értelmez, fejteget, taglal, részletez, indokol, megokol, közöl, elbeszél, elősorol, előszámlál, előtálal, ábrázol, előterjeszt, közread, közzétesz, javasol, proponál (régies), indítványoz, benyújt, kimutat
 • szaval, szónokol, eldalol, eljátszik, alakít, deklamál (idegen), tolmácsol, felolvas
 • tanít, oktat

céda I.

melléknév
 • erkölcstelen, parázna, ledér, feslett
 • (tájnyelvi): mihaszna, haszontalan
 • (tájnyelvi): rakoncátlan (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rendetlen, hanyag, lompos

borotvaecset

főnév
 • borotvapamacs, pamacs, borotválkozóecset, borbélyecset, ecset

csattan

ige
 • cserdül, csattanít (tájnyelvi), csetten, pattan, durran, dörren, csörren, dördül, pukkan, rittyen (régies)
 • cuppan (csók)

elmarad

ige
 • lemarad, leszakad, visszamarad, visszaesik, hátramarad, elmaradozik(valakit)
 • késik, késlekedik
 • (valakitől, valamitől): eltörpül, alatta marad
 • nyugton marad, veszteg marad
 • meghiúsul, ugrik (szleng)
 • megszűnik, abbamarad

cikória

főnév
 • cikóriakatáng, kávékatáng, katáng, katángkóró
 • (bizalmas): kávépótló, pótkávé

békefelhívás

főnév
 • békekiáltvány, békeajánlat, békejavaslat

cserebere

főnév
 • csere, cserélgetés, adásvétel, adásvevés, árucsere, csereüzlet, csereügylet, csakli (tájnyelvi)

elnyúlik

ige
 • elhúzódik, elér, elhat (valameddig) (régies), terjed (valameddig), eltart (valameddig)
 • (valaki valahol): elterül, végignyúlik, eltehénkedik (bizalmas), elterpeszkedik