centrum szinonimái

főnév
 • központ, középpont, gócpont, közép, mag, fókusz
 • belváros, városközpont
 • középpárt, centrumpárt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

indiszkrét

melléknév
 • tapintatlan, tolakodó, alkalmatlankodó, otromba, kíváncsi, fecsegő, kotnyeles

füzér

főnév
 • koszorú, fonás, fonat, lánc, sor, girland, fentő (tájnyelvi)
 • nendszu (idegen), olvasó, rózsafüzér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a centrum szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

böngész, böngészik

ige
 • tallóz, keresgél, gyűjtöget, babrikál (tájnyelvi), csikészik (tájnyelvi), kórász (tájnyelvi), mezgerél (tájnyelvi)
 • olvasgat, nézeget, bogarászik, bolház
 • silabizál, betűz

beismer

ige
 • bevall, megvall, elismer, belát

baromság

főnév
 • marhaság (bizalmas), ostobaság, butaság, badarság, ökörség (durva), szamárság, hülyeség, értelmetlenség, állatság, őrültség, zagyvaság

anatómia

főnév
 • bonctan

buzgó

melléknév
 • tettrekész, lelkes, lelkesült, szorgalmas, rajongó, elragadtatott, megittasult (választékos), tevékeny, agilis, fáradhatatlan, szívós, serény, aktív, szorgos, heves, odaadó, tüzes, vehemens, ügybuzgó, iparkodó, igyekvő, ambiciózus, stréber (bizalmas)
 • jámbor, istenes, áhítatos, ájtatos, hitbuzgó, vakbuzgó, bigott, fanatikus, elvakult
 • (szleng): homoszexuális, homokos (szleng), buzeráns (szleng), buzi (durva), buznyák (szleng), meleg (szleng), langyos (bizalmas)(bizalmas)

csobban

ige
 • toccsan, loccsan, pottyan, zubban, lottyan (tájnyelvi)

korai

melléknév
 • kora, idő előtti, kiforratlan, meggondolatlan, elhamarkodott, elsietett, hirtelen, időszerűtlen, éretlen
 • hajnali, reggeli, jókori (régies)
 • korán érő, zsenge, primőr
 • régi, ősi, kezdeti, kezdetleges, primitív

ádáz

melléknév
 • vad, elvakult, engesztelhetetlen, könyörtelen, véres, bősz (választékos), bőszült, felbőszült, esküdt (ellenség), dühös, dühödt, nekidühödött, elkeseredett, gonosz, megveszekedett (tájnyelvi)
 • indulatos, erőszakos, kegyetlen, veszett (régies), mérges (régies)
 • szörnyű, pusztító, dühöngő, tomboló, iszonyú, iszonyatos, borzasztó

csúcsos

melléknév
 • éles, hegyes, szúrós, kihegyezett

drukkol

ige
 • szorong, fél, tart (valamitől), aggódik, nyugtalankodik, retteg, remeg, reszket, izgul, szepeg, be van ijedve, be van gyulladva (bizalmas)
 • szurkol, szorít (valakiért)
 • (régies): (mintát) előnyom

fáradtság

főnév
 • elfáradás, kimerültség, gyöngeség, erőtlenség, bágyadtság, ernyedtség, álmosság, levertség, törődöttség

előkotor

ige
 • előkeres, előszed, előhoz, kiszed, kikapar, kiemel, előás, megkeres, előhúz, előhalász, kibányász (bizalmas), kiguberál (bizalmas)

cethal

főnév
 • cet, bálna

bóvli II.

melléknév
 • silány, selejtes, értéktelen, rossz minőségű, hitvány, vacak, rossz, olcsó, filléres, snassz (bizalmas), gagyi (szleng)

csen

ige
 • eltulajdonít, elvesz, elemel, eloroz, megszerez, lop, lenyúl (szleng), megfúj (szleng), rajzol (szleng), zsebre vág, csór (bizalmas), csíp (bizalmas), csakliz (bizalmas), elsinkófál (bizalmas), csillent (tájnyelvi), kullint (régies), körömcsél (tájnyelvi), csízel (tájnyelvi), csóreszol (szleng), capcarázik (szleng)

elnevez

ige
 • elkeresztel, megnevez, denominál (szaknyelvi)

cirmos I.

melléknév
 • csíkos, csíkozott, sávos, sávozott, erezett, tarka, tarkázott, foltos, kendermagos (tájnyelvi), pettyegtetett, cirkás (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mocskos, piszkos, szurtos, szutykos, szurmos (tájnyelvi), kormos, szucskos (tájnyelvi), maszatos

beledug

ige
 • bedug, beletol, belenyom, beletesz, belerak, beleilleszt, belepiszlint (tájnyelvi)
 • belerejt, belecsempész, belecsúsztat

csikorgat

ige
 • nyikorgat, csikar (tájnyelvi), (fogat) acsargat (tájnyelvi)

előjegyez

ige
 • feljegyez, felír, előjegyzésbe vesz, rezervál, nyilvántartásba vesz