buzgó szinonimái

melléknév
 • tettrekész, lelkes, lelkesült, szorgalmas, rajongó, elragadtatott, megittasult (választékos), tevékeny, agilis, fáradhatatlan, szívós, serény, aktív, szorgos, heves, odaadó, tüzes, vehemens, ügybuzgó, iparkodó, igyekvő, ambiciózus, stréber (bizalmas)
 • jámbor, istenes, áhítatos, ájtatos, hitbuzgó, vakbuzgó, bigott, fanatikus, elvakult
 • (szleng): homoszexuális, homokos (szleng), buzeráns (szleng), buzi (durva), buznyák (szleng), meleg (szleng), langyos (bizalmas)(bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szédeleg

ige
 • szédül, kóvályog, elgyengül, kavarog a feje
 • támolyog, tántorog
 • lézeng, ténfereg, ődöng, kujtorog, kódorog, csavarog, kalandozik (régies)
 • szélhámoskodik, svindlizik (bizalmas), csal

szennyesláda

főnév
 • szennyestartó, szennyeskosár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a buzgó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

borkorcsolya

főnév
 • harapnivaló, rágcsálnivaló

becsül

ige
 • felbecsül, megbecsül, felmér, értékel, felértékel, taksál, saccol (bizalmas), megsaccol (bizalmas), esztimál (idegen)
 • megbecsül, elismer, értékel, tisztel, nagyra tart, sokra tart, becsben tart, respektál, felnéz (valakire), meghajol (valaki előtt), méltányol, méltat, vesz (valamibe) (tájnyelvi), emberel (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): magáz

balhiedelem

főnév
 • tévhit, balhit (régies)

álmosító

melléknév
 • unalmas, untató, egyhangú, monoton, szürke, színtelen, eseménytelen, érdektelen, szellemtelen, fakó
 • altató, kábító, bódító, narkotizáló (szaknyelvi)

búcsúelőadás

főnév
 • búcsúfellépés, búcsúszereplés, búcsúkoncert, búcsúest, záróest

csevej

főnév
 • csevegés, társalgás, beszélgetés, szóváltás, fecsegés, locsogás, terefere, eszmecsere, pletykálkodás, diskurálás, elmefuttatás, pusmogás, szájjártatás, letyepetye (bizalmas), latyapaty (tájnyelvi), csacsogás, gágogás, gagyogás, konverzáció (régies), purparlé (régies), traccs (bizalmas), triccs-traccs (bizalmas), dumaparti (szleng), plausch (idegen), kaszinózás, csicserkélés (tájnyelvi), csiripolás (tájnyelvi), csáfor (tájnyelvi), csevet (tájnyelvi)

kompakt

melléknév
 • tömött, sűrű, szoros, vaskos, tömör
 • tápláló, laktató, tömény, kiadós, bő

csodabogár

főnév
 • különc, csodapofa, csodapók (bizalmas)

dolgozó II.

főnév
 • munkás, munkavállaló, kenyérkereső, munkaerő, melós (szleng), alkalmazott, munkatárs
 • dolgozóméh
 • (bizalmas): dolgozószoba
 • (bizalmas): munkahely, hivatal

ezüstműves

főnév
 • ötvös, ékszerész, filigránkészítő (régies)

elmosogat

ige
 • elmos, leöblít, elöblít, felmosakodik (tájnyelvi)

büfé

főnév
 • falatozó, étkezde, kantin, kocsma (tájnyelvi), kricsmi (szleng), böfögő (szleng), topogó (szleng)

bomba II.

melléknév
 • pompás, remek, kitűnő, szemrevaló, csinos, klassz (bizalmas)

csaó

módosítószó
 • helló (bizalmas), szia (bizalmas), szervusz, viszlát, cső (szleng), légy jó (szleng), szió (szleng), szióka (szleng), csók (bizalmas), smár (szleng), bye-bye (idegen)

ellencsapás

főnév
 • ellenakció, ellentámadás, visszavágás, ellenoffenzíva

centrum

főnév
 • központ, középpont, gócpont, közép, mag, fókusz
 • belváros, városközpont
 • középpárt, centrumpárt

beható

melléknév
 • alapos, mélyreható, mélyenszántó, mély, átfogó, részletes, részletező, részletekbe menő, gyökeres, kimerítő, tüzetes, nagyfokú, elmélyült, intenzív

cselekvés

főnév
 • tett, tevékenység, cselekedet, cselekvény (régies), tevés (régies), kezdeményezés, ténykedés, akció, teljesítés, véghezvitel, megtevés (régies), tétel (régies), munka, eljárás, processzus (idegen), működés, művelet, funkció, igyekvés, foglalkozás, buzgólkodás, alkotás, szerkesztés

elmélkedik

ige
 • gondolkodik, elgondolkozik, gondolataiba mélyed, töri a fejét, elméjében forgat (valamit), töpreng, fontolgat, mérlegel, átgondol, tűnődik, megfontol, elmélyed, rágódik, tépelődik, vizsgálódik, tanulmányoz, studíroz (bizalmas)
 • filozofál, bölcselkedik, meditál, mereng, spekulál, tanakodik