aprócska szinonimái

melléknév
 • apró, kicsi, pici, picike, piciny, parányi, pindurka, picuri, pinduri, csepp, cseppnyi, pöttöm, icipici, incifinci, ipri-apró (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bűvészmutatvány

főnév
 • bűvészkedés, zsonglőrködés, szemfényvesztés, trükk
 • ügyeskedés, mesterkedés

cseber, csöbör

főnév
 • vödör, veder (tájnyelvi), rocska (tájnyelvi), sajtár, vízhordó edény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a aprócska szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

áll2

főnév
 • állkapocs, állkapca (tájnyelvi), állcsont

amerre

határozószó
 • ahova, merre (választékos), ahol

azonkívül

határozószó
 • továbbá, azonfelül, amellett, ráadásul, sőt még, még hozzá, mi több, tetejében, másfelől, mellékesen, valamint, egyébként, különben

istenség

főnév
 • a legfőbb lény, abszolút létező
 • Isten, Úr, Úristen, Teremtő, Alkotó, Örökkévaló, Mindenható, a Seregek Ura
 • Atya, Atyaisten, Atyaúristen, a Mennyei Atya
 • Fiú, Fiúisten
 • Szentlélek, Szentlélekúristen
 • Hadúr
 • Allah
 • Jehova
 • a felséges, a magasságos, a magasságbeli, a gondviselés
 • (durva): vacak, szemét, limlom

bánásmód

főnév
 • viselkedésmód, elbánás, eljárás, kezelés

bemelegszik

ige
 • bemelegedik, felmelegszik, átmelegszik, elfülled (tájnyelvi), elfűlik (tájnyelvi)
 • (motor): beindul, megindul

drog

főnév
 • kábítószer, narkó (bizalmas), szer (bizalmas), anyag (szleng), por (szleng), matéria (szleng), cucc (szleng), energia (szleng), kábszer, téma (szleng), valami (szleng)

címzett

melléknév, főnév
 • adresszátus (idegen), nevezett, szólított, megszólított, vevő (szaknyelvi)(szaknyelvi)

apróz

ige
 • aprít, metél, darabol, aprogat (tájnyelvi)
 • (lépést): aprít, szaporáz, megkettőz

alkalmatlankodik

ige
 • zavar, háborgat, zaklat, lábatlankodik, kellemetlenkedik, okvetetlenkedik, szerencsétlenkedik, terhére van, a nyakán lóg (valakinek), útban van, láb alatt van, feltart (valakit), feltartóztat, akadályoz, hátráltat, hátramozdít, aggat (bizalmas), inkommodál (idegen), kaszmatol (tájnyelvi), botránkodik (tájnyelvi), csetlérozik (tájnyelvi), keleficél (tájnyelvi)
 • beavatkozik, közbeszól, beleüti az orrát (valamibe)

átírás

főnév
 • átmásolás, tisztázás, másolat, kópia, tisztázat
 • transzliteráció (idegen), transzliterálás (idegen), transzkripció (idegen), transzkribálás (idegen), sifrírozás (szaknyelvi)
 • átfogalmazás, átdolgozás, javítás, változtatás, stilizálás
 • átirat, átdolgozás, feldolgozás, adaptálás, adaptáció (idegen), parafrázis

célszerűtlen

melléknév
 • ésszerűtlen, helytelen, felesleges, irracionális, indokolatlan, hiábavaló, haszontalan, unpraktikus, alkalmatlan, fölösleges, oktalan, gyakorlatiatlan

árkus

főnév
 • ív, ívpapír, papírív, papírlap, lap
 • (jelzőként): ívnyi, ív nagyságú

áttesz

ige
 • átrak, áthelyez, átköltöztet, átjuttat, átvisz
 • elhalaszt
 • átír, átalakít, lefordít, átültet, transzponál (szaknyelvi), transzformál

cikornyás

melléknév
 • túldíszített, díszes, cicomás, kacskaringós, cirádás, cirkalmas (régies), cifra, ékes, hímes (régies), pompózus (régies), cifornyikás (tájnyelvi), cikornyikás (tájnyelvi), karmantyús (tájnyelvi)
 • mesterkélt, modoros, sallangos, terjengős, fellengzős, bombasztikus, dagályos, tekervényes, körülményes, finomkodó