beleakad szinonimái

ige
 • beakad, megakad, fennakad, belegabalyodik, belecsimpajgózik (tájnyelvi), beleragózik (tájnyelvi)
 • beleköt, beleakaszkodik, belekapaszkodik
 • (régies): elakad, megakad, belesül, belezavarodik, bakizik (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hosszadalmas, hossza

melléknév
 • nyújtott, hosszan tartó, elhúzódó, maradandó, idült
 • terebentyős (tájnyelvi)
 • terjengős, vég nélküli, tartalmatlan, érdektelen, szószaporító, szószátyár, elnyújtott, zavaros, locsogó, nehézkes, körülményes, vontatott, embert próbáló, véget nem érő Sz: se vége, se hossza

túlzó

melléknév
 • szélsőséges, szertelen, féktelen, zabolátlan, esztelen, végletes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beleakad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bárhová

határozószó
 • bármerre, akárhová, akármerre

állandó

melléknév
 • változatlan, maradandó, szilárd, mozdulatlan, konstans (szaknyelvi), statikus (szaknyelvi), stabil, fix (bizalmas), oszlopos
 • végleges, határozott, bizonyos
 • szüntelen, folytonos, örökös, örök, elmúlhatatlan, szakadatlan, folyamatos, tartós, permanens
 • egymásra következő, egymást követő, szűnni nem akaró
 • kiapadhatatlan
 • rendszeres, szokásos, megszokott, rendes, elmaradhatatlan, gyakori, ismétlődő

alamizsna

főnév
 • adomány, könyöradomány, kenyéradomány (régies), kolduskenyér (régies), baksis (régies)
 • éhbér

begyömöszöl

ige
 • belegyömöszöl, beledug, bedug, benyom, belenyom, benyomkod, belenyomkod, beletöm, beletömköd, begyűr, belegyűr, beleerőltet, beleerőszakol, beszorít, bezsúfol, beszuszakol (tájnyelvi), beleszuszakol (tájnyelvi), beledömöcköl (tájnyelvi), belecsömöszöl (tájnyelvi), begyomákol (tájnyelvi), begyömköd (tájnyelvi)

bírál

ige
 • értékel, minősít, véleményez, kritizál, megbírál, kifogásol, helytelenít, rosszall, leszól, kiveséz, ledorongol, leránt, ostoroz, cikiz (bizalmas)

kerítés

főnév
 • körbevevés, rácsozás, karózás, kikarimázás, kertelés
 • lésza (tájnyelvi), árkolat (régies), gyepű (tájnyelvi), karvas, fal, sövény, élősövény, sövényfal, sövényezet (régies), korlát, palánk, kertelet (régies)
 • megszerzés
 • lopás, orozás (régies), rablás
 • kerítőhalászat
 • leánykereskedés, leánykereskedelem
 • közvetítés

bog

főnév
 • (tájnyelvi): csomó, csombók (tájnyelvi), göb (tájnyelvi), görcs (tájnyelvi), bincsó (tájnyelvi), bincsók (tájnyelvi), göcs (tájnyelvi)
 • (fán): bütyök, göcsört, dudor, görcs, kidudorodás

céllövészet

főnév
 • célbalövés, céllövés

elmulaszt

ige
 • elfelejt, elhanyagol, negligál (idegen), megfeledkezik (valamiről), kihagy, elszalaszt, lemarad (valamiről), lekésik (valamiről), elhibáz, lóg (bizalmas), bliccel (bizalmas), kibújik (valami alól), elpasszol (bizalmas), elankol (tájnyelvi), elmellékel (tájnyelvi)
 • (betegséget, fájdalmat): megszüntet, meggyógyít

dotál

ige
 • díjaz, fizet, javadalmaz, szponzorál, honorál
 • finanszíroz, (anyagilag) támogat, (költségeket) fedez, szubvencionál

beledöf

ige
 • belebök, beleszúr, belevág, belemárt, belemerít, belesuttyant (tájnyelvi)
 • (valakibe): belegázol, megsért, megbánt, vérig sért

bántódás

főnév
 • fájdalom, szenvedés, kín, baj, sérelem, sérülés, bántalom, kár, károsodás, ártalom

beszorul

ige
 • beragad, akad, megakad, bedugul, betömődik, beékelődik, bereked (tájnyelvi)
 • meghúzza magát (valahol)
 • (sportban): behúzódik, védekezik

disznópásztor

főnév
 • sertéspásztor, kanász, kondás

belezavarodik

ige
 • összezavarodik, belebonyolódik, belegabalyodik, belekeveredik, belesül, elakad, belebőszül (tájnyelvi), belebőszeledik (tájnyelvi)
 • eszét veszti (valami miatt)
 • (szleng): beleszeret, belehabarodik, belebolondul, beleesik (bizalmas), belezúg (bizalmas)

alsószoknya

főnév
 • pendely (tájnyelvi), jupon (régies), cotillon (régies), alsóruha (tájnyelvi), alsórokolya (tájnyelvi), alsólén (tájnyelvi), pöndöl (tájnyelvi), bufándli (tájnyelvi), hosszúing (tájnyelvi), fersing (tájnyelvi)

bevándorlás

főnév
 • betelepedés, immigráció (idegen)
 • bejárás, bebarangolás, beutazás

dombtető

főnév
 • orom, dörc (tájnyelvi)