bigott szinonimái

melléknév
 • vakbuzgó, fanatikus, rajongó, megszállott, hitbuzgó, vakhitű (régies), szenteskedő, szentfazék, enthuziaszta (idegen), dogmatikus, dogmatista (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tarol

ige
 • levág, arat, kaszál, sarlóz
 • (régies): kopaszra nyír
 • ledönt
 • lehengerel, győz, sikert arat
 • nyer, bezsebel

sűrű II.

főnév
 • sűrűség (régies), erdő
 • liget, bozót
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bigott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beönt

ige
 • beleönt, betölt, beletölt, kitölt
 • (szleng): berúg, beiszik, beszív (bizalmas), leittasul, bekávézik (szleng), becsiccsent (bizalmas), bepityókázik (bizalmas), becsíp, van egy kis nyomása (szleng), elázik, felönt a garatra, bevedel, becsókol (szleng), beszittyózik (szleng), betörülközik (szleng), betintázik (szleng), beseggel (durva), bepiál (szleng) Sz: leissza magát a sárga földig

asztalos

főnév
 • faműves, asztalgyártó, ládacsináló (tájnyelvi), csomótaszigáló (tájnyelvi)

arányos

melléknév
 • részarányos, aránylagos (tájnyelvi), aránylott (tájnyelvi), szabályos, kiegyensúlyozott, kiegyenlített, harmonikus, egybevágó, proporcionált
 • szemrevaló, jó alakú, deli, csinos, bájos, formás, helyes
 • harmonikus

abortusz

főnév
 • vetélés, abortálás, magzatvesztés (szaknyelvi), művi vetélés, méhkaparás, kaparás (bizalmas), küret (szaknyelvi), magzatelhajtás, terhességmegszakítás, angyalcsinálás (régies)

betéve

határozószó
 • könyv nélkül, kívülről, fejből, emlékezetből, kordéra (régies), álmában is

burkolt

melléknév
 • leplezett, rejtett, titkos, álcázott, homályos, elmosódott, implicit (szaknyelvi), kifejezetlen, kifejtetlen, palástolt, indirekt
 • hallgatólagos, kimondatlan

kiló

főnév
 • kilogramm, kila (tájnyelvi)
 • (szleng): százas (bizalmas), százforintos

cégtábla

főnév
 • cégér, címtábla, címer, jelvény, sild (régies)

csip-csup

melléknév
 • apró-cseprő, apró, jelentéktelen, lényegtelen, mellékes, elhanyagolható, említésre sem méltó, csekély, kisszerű (választékos), piszlicsár, piszlicsáré (bizalmas), bagatell, vicik-vacak, csipicsupi (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), piti (bizalmas), szir-szar (durva)

elzárkózik

ige
 • bezárkózik
 • elvonul, visszavonul, félrevonul, magába zárkózik, állig begombolkozik, begubódzik, beburkolódzik (választékos), elkülönözi magát (régies), távol marad, távol tartja magát, elrekeszkedik (tájnyelvi)
 • (valamitől, valami elől): elutasít, visszautasít

elálmosodik

ige
 • beragad a szeme, elnehezedik a feje

billeg

ige
 • inog, imbolyog, támolyog, tántorog, dülöngél, libeg, ingadozik, hajladozik, himbálózik, hintázik, lötyög-fityeg (tájnyelvi)

béna

melléknév
 • megbénult, mozgásképtelen, mozgássérült, mozgásgátolt, mozgáskorlátozott, munkaképtelen, rokkant, nyomorék, szélütött, szélhűdéses, fogyatékos, paralitikus (szaknyelvi), inaszakadt (régies), szélhüdt (régies), bonka (tájnyelvi), bincsók (tájnyelvi), lázár (tájnyelvi)
 • dermedt, meredt, tehetetlen
 • (szleng): ügyefogyott, ügyetlen, szárnyaszegett, suta, gyámoltalan, tehetetlen, képtelen, erőtlen, gyönge, nehézkes, kétbalkezes, teszetosza (bizalmas), nyehe-nyühe (tájnyelvi), nyámnyila, teszefosza (tájnyelvi), tohonya, impotens, fakezű, pancser (szleng), gacsos (szleng), fuser (szleng), töketlen (szleng)

bosszúság

főnév
 • bosszankodás, neheztelés, harag, méreg, ingerültség, indignáció (idegen), indignálódás (idegen), égedelem (tájnyelvi)
 • kellemetlenség, baj

együttélés

főnév
 • együttlétezés, koegzisztencia (idegen), szimbiózis (szaknyelvi)
 • vadházasság, életközösség, közös háztartás, összeállás (tájnyelvi), kohabitáció (idegen)

blazírt

melléknév
 • unott, fásult, egykedvű, életunt, megcsömörlött, érdektelen, közönyös, kedvetlen, indolens (idegen), apatikus, érzéketlen, rezignált, flegmatikus, letargikus, mísz (bizalmas)

áthevül

ige
 • átforrósodik, áttüzesedik, átizzik, átmelegszik, átmelegedik, felmelegszik, hőnfut (szaknyelvi)
 • felhevül, fellelkesül, fellelkesedik, felbuzdul

bronz

főnév
 • barnaréz (régies)
 • bronzérem

elaborátum

főnév
 • tervezet, javaslat, feljegyzés, előterjesztés, felterjesztés, jegyzék, memorandum (szaknyelvi)