betéve szinonimái

határozószó
 • könyv nélkül, kívülről, fejből, emlékezetből, kordéra (régies), álmában is

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gém1

főnév
 • kócsag
 • emelőrúd, darukar, gátfa, gátgerenda

önkényuralom

főnév
 • despotizmus (idegen), kényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, abszolutizmus (idegen), tekintélyuralom, egyeduralom, autokrácia (idegen), autokratizmus (idegen), diktatúra, parancsuralom, parancsuralmi rendszer, terror
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a betéve szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beleszámít

ige
 • beleszámol, belevesz, beleért, hozzászámít, hozzáért, belekalkulál, hozzávesz, beletud, betud
 • beletartozik, beleesik, beleértődik

árnyas

melléknév
 • árnyékos, ernyős (régies), enyhet adó, árnyat adó, árnyékot adó, homályos, borús
 • hűs, hűvös

animál

ige
 • buzdít, lelkesít, bátorít, biztat, élénkít

beront

ige
 • berobban, berobog, berohan, bevágódik, bevágtat, beviharzik
 • (régies): betör, bezúz, beüt, belyukaszt, beszakít

bőszít

ige
 • dühít, dühösít, feldühít, mérgesít, felmérgesít, cukkol, heccel, haragra gerjeszt, felingerel, kihoz a sodrából

kihallatszik

ige
 • kicsendül, kihallik, kihallszik (tájnyelvi)

burzsoá

főnév, melléknév
 • tőkés, burzsuj (régies)
 • polgár, nyárspolgár

csépel

ige
 • (termést): kiver, hadar (tájnyelvi)
 • nyomtat
 • ver, üt, üt-ver, páhol, eltángál, elagyabugyál, elfenekel
 • szid, csepül, ócsárol, szapul
 • (bizalmas): ismétel, hajtogat, mondogat, darál

eltipor

ige
 • eltapos, széttapos, legázol, eltapod (tájnyelvi), megtapod (régies)
 • elnyom, elfojt, lever, letör, legyőz, megsemmisít, elpusztít, likvidál

egyszer II.

határozószó
 • valamikor, egykoron, valaha, régen, rég, egykor, hajdan, egykorban (régies), egyolykor (tájnyelvi)
 • jövőre, majd egyszer, majd, alkalomadtán, a közeljövőben
 • (egyszer csak): hirtelen, váratlanul, egyszerre csak

betold

ige
 • beiktat, beszúr, beilleszt, közbeiktat, közbevet, közbetold

belelát

ige
 • átlát (valamin), keresztüllát (valamin), kiismer
 • (valakibe): veséjébe lát

boltív

főnév
 • bolt, bolthajtás, boltozat, csúcsív, árkád

egyenjogúság

főnév
 • egyenlőség, jogegyenlőség, egyenrangúság, rangegyenlőség, emancipáció (idegen)

bigott

melléknév
 • vakbuzgó, fanatikus, rajongó, megszállott, hitbuzgó, vakhitű (régies), szenteskedő, szentfazék, enthuziaszta (idegen), dogmatikus, dogmatista (idegen)

aszály

főnév
 • szárazság, csapadékhiány, vízmentesség, vízhiány, esőhiány, aszúság (régies)
 • (régies): tüdővész, aszkór, szárazbetegség (tájnyelvi)

borzalmas

melléknév
 • borzasztó, szörnyű, szörnyűséges, iszonyú, iszonyatos, rémületes, rémséges, rémes, irtózatos, hátborzongató, rettenetes, embertelen, félelmetes, megrendítő, megdöbbentő, ijesztő, hajmeresztő
 • kegyetlen, gyötrelmes, gyötrő
 • (hsz-szerűen): nagyon, szerfelett, igen

egymásrautaltság

főnév
 • kölcsönösség