brácsa szinonimái

főnév
 • mélyhegedű, viola (szaknyelvi), nagyhegedű (régies), öreghegedű (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hosszabbít

ige
 • megnyújt, elnyújt, nyújt, kinyújt, megtold, hosszít (tájnyelvi)
 • prolongál

szerető II.

főnév
 • partner, barátnő, csaja (valakinek) (szleng), babája (valakinek), nője (valakinek) (szleng), maca (szleng), ágyas, metresz
 • barát, gavallér, udvarló, hapsi
 • (tájnyelvi): mátka, szerelmese (valakinek), kedvese (valakinek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a brácsa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

boci

főnév
 • borjú, kisborjú, bocikó (tájnyelvi)

bankbetét

főnév
 • takarékbetét

átvitel

főnév
 • átszállítás, továbbítás, áttétel, áttevés, átruházás, transzfer (szaknyelvi), transzport (bizalmas)
 • áthozat

alig

határozószó
 • nemigen, kevéssé, kissé, kismértékben, ritkán, elvétve, hébe-hóba, alig-alig
 • nehezen, bajosan, üggyel-bajjal, éppen csak, éppen hogy csak, szűken
 • alighogy, amint, mihelyt

borotvaszappan

főnév
 • borotvahab, borotvakrém

császárkorona

főnév
 • koronaliliom, koronavirág

kivihető

melléknév
 • exportálható, exportképes
 • megvalósítható, végrehajtható, teljesíthető, keresztülvihető, lehetséges, járható, kivitelezhető

cserebere

főnév
 • csere, cserélgetés, adásvétel, adásvevés, árucsere, csereüzlet, csereügylet, csakli (tájnyelvi)

diadalmaskodik

ige
 • győz, nyer, győzedelmeskedik, győzelmet arat, diadalra jut, diadalt arat, diadalt ül, diadalmat ül (régies), elnyeri a pálmát, elnyeri a babérkoszorút, babért arat, triumfál (régies), felül marad, felülkerekedik

észlel

ige
 • érzékel, fölfog, appercipiál (idegen), konstatál, tapasztal, kivesz, megfigyel, megérez, megpillant, meghall, ráeszmél, átlát, eszel (tájnyelvi), neszel (tájnyelvi)
 • észrevesz, megállapít, fölismer, obszervál (idegen)

elkeresztel

ige
 • elnevez, nevet ad
 • hív, titulál, címez, szólít (valaminek), elbérmál (tájnyelvi)

brigád

főnév
 • munkabrigád, munkacsapat, munkaközösség, team, gárda
 • osztag, különítmény
 • (régies): dandár

bizonyos

melléknév
 • biztos, egyértelmű, határozott, konkrét, hiteles, csalhatatlan, elvitathatatlan, megalapozott, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, félreérthetetlen, félreismerhetetlen, nyilvánvaló, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, megingathatatlan, megdönthetetlen, szilárd, tagadhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, tuti (bizalmas), frankó (szleng)
 • valamelyes, valamilyen, némely, némiszerű (régies)
 • adott, meghatározott

címkéz

ige
 • vignettáz (idegen), céduláz
 • minősít, besorol

elhatárol

ige
 • elválaszt, elkülönít, elrekeszt, elszigetel, izolál (választékos), szeparál (választékos)
 • (elhatárolja magát): elhatárolódik, elzárkózik, visszautasít, megtagad

burzsoá

főnév, melléknév
 • tőkés, burzsuj (régies)
 • polgár, nyárspolgár

bátor II.

kötőszó
 • (régies): ámbár, ámbátor, noha, jóllehet

c-vitamin

főnév
 • aszkorbinsav (szaknyelvi)

elkapar

ige
 • (tájnyelvi, bizalmas): eltemet, elföldel, elás, elhantol, elkotor (régies)
 • elvermel