árnyas szinonimái

melléknév
 • árnyékos, ernyős (régies), enyhet adó, árnyat adó, árnyékot adó, homályos, borús
 • hűs, hűvös

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

katonadolog

főnév
 • semmiség, csekélység, kicsinység, apróság
 • csapás, elemi csapás

negyedik

számnév
 • negyed (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a árnyas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

általánosság

főnév
 • egyetemesség, univerzalitás, egyetemlegesség
 • felszínesség, semmitmondás, közhely

ár1

főnév
 • vételár, ellenérték, csereérték, díj, taksa (régies)

bandukol

ige
 • ballag, baktat, kullog, mendegél, andalog, poroszkál, lépeget, lépdel, cammog, csoszog, csángál (tájnyelvi), laftat (tájnyelvi), bukdácsol (tájnyelvi)

járőr

főnév
 • őrszem, előőrs, pikét (régies), patrul (régies)

bebalzsamoz

ige
 • mumifikál (szaknyelvi)

besötétedik

ige
 • esteledik, beesteledik, alkonyodik, bealkonyodik, alkonyul, bealkonyul (választékos), leszáll az este, szürkül
 • beborul, befelhősödik, elfeketedik, elszomorodik (választékos), elhomályosodik

edződik

ige
 • erősödik, acélosodik, keményedik

csálé

melléknév
 • (tájnyelvi): ferde, kajla, görbe, keszegoldalas (tájnyelvi)

arrább

határozószó
 • arrébb, odább, odébb, távolabb

álmatlanság

főnév
 • ébrenlét, éberség, élénkség, forgolódás, insomnia (szaknyelvi)

átvizsgál

ige
 • megvizsgál, felülvizsgál, ellenőriz, kontrollál, tanulmányoz, rovancsol (szaknyelvi), elemez, analizál, boncolgat, szemügyre vesz, szemlét tart, szemrevételez, végigböngész, átnéz, végignéz, revideál, átkutat, átfésül, szondáz, kitapint, kikutat, végére jár

cirkáló

főnév
 • hadihajó, csatahajó, romboló (szaknyelvi)
 • (régies): cserkész, kurkász (régies)

asztalos

főnév
 • faműves, asztalgyártó, ládacsináló (tájnyelvi), csomótaszigáló (tájnyelvi)

bácsi

főnév
 • nagybácsi, nagybátya, bátya, bátyó
 • öregember, vénember, apó, apóka, bá, bácsika, atyó (tájnyelvi), papa (bizalmas)(bizalmas)(bizalmas)

csaknem

határozószó
 • majdnem, jóformán, szinte, megközelítőleg, hozzávetőleg, körülbelül, kábé (bizalmas), úgyszólván, gyakorlatilag, mintegy, többé-kevésbé, közel, már-már, hajszál híján, kis híja, hogy, kis híján, kevés híja, hogy, kevés híján, majdhogynem, csakhogy nem, majd (tájnyelvi), cirka (bizalmas), usque (idegen), kvázi (bizalmas)