alkalmazkodik szinonimái

ige
 • igazodik, illeszkedik, idomul, simul, beilleszkedik, adaptálódik, hozzászokik, megszokik, hozzáedződik, akklimatizálódik (szaknyelvi), akkomodálódik (idegen), szabja magát (régies), tartja magát (valamihez)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

besuszterol

ige
 • (bizalmas): beiktat, beprésel, beerőltet, benyom, begyömöszöl, becsempész, becsúsztat

kavargás

főnév
 • forgatag, örvény
 • mozgás, forgás, gomolygás, örvénylés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alkalmazkodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ágyterítő

főnév
 • ágytakaró

alanyeset

főnév
 • nominativus (szaknyelvi)

ásítozik

ige
 • ásít, tátong (tájnyelvi)
 • unatkozik, unja magát

ildomos

melléknév
 • jólnevelt, derék, illemtudó, illedelmes, finom modorú, dicséretre méltó, okos (régies), tanult (régies), erényes (régies)
 • illendő, illő, odavágó, helyes

áthasonul

ige
 • átalakul, átformálódik, átváltozik, átidomul (régies), megmásul (régies), asszimilálódik

beesik

ige
 • beleesik, bedől, beledől, befordul, belefordul, belepottyan, belehuppan, belezuhan, beleszédül, beroskad, beleroskad, beletántorodik, beborul, beleborul, bedől (tájnyelvi), beledől (tájnyelvi), bebükken (tájnyelvi)
 • (eső): befolyik, becsorog, becsepeg, beszivárog, behull, bever, becsap, bevág
 • bebukik, bebotlik, befut, bezuhan, besuppan (tájnyelvi) Sz: bevágódik, mint a féltégla (tréfás)
 • (arc): soványodik, belapul
 • (szem): karikásodik

demoralizál

ige
 • (közösséget): bomlaszt, zülleszt, destruál (idegen)
 • megmételyez, megront, megtántorít, lealjasít, lealacsonyít

brosúra

főnév
 • füzet, könyvecske, tájékoztató, prospektus, ismertető, propagandaanyag
 • röpirat, vitairat, röplap

alkatrész

főnév
 • alkotóelem, alkotórész, tartozék, kellék, hozzávaló, komponens (szaknyelvi), összetevő, rész

agonizál

ige
 • haldoklik, halódik, haláltusáját vívja, halálán van, a végét járja, az utolsókat rúgja
 • pusztulóban van, tönkremegy
 • (szleng): aggályoskodik, aggódik

arab

melléknév, főnév
 • arabs (régies), arabus (régies), mór (régies), izmaelita (régies), szerecsen (régies), szaracén (régies)

bot

főnév
 • vessző, husáng, dorong, karó, pózna, virgács, fütykös, pálcika, furkósbot, bunkósbot, bunkó, rúd, celőke (tájnyelvi), csögös (régies)
 • sétabot, sétapálca, pálca, istáp (régies)
 • horgászbot
 • ütleg, botozás, botbüntetés
 • (szleng): láb, virgács (szleng), futómű (szleng)

állványoz

ige
 • alátámaszt, dúcol
 • állásoz (szaknyelvi)

árkád

főnév
 • boltív, bolthajtás, boltozat
 • oszlopsor, pillérsor, árkádsor

brávó

főnév
 • (régies): bérgyilkos, orgyilkos