behemót szinonimái

melléknév, főnév
 • nagy termetű, termetes, megtermett, testes, tagbaszakadt, robusztus, drabális, dromedár, brontes (régies), tenyeres-talpas, nagydarab, jókora, óriási, ormótlan, idomtalan, behemed (tájnyelvi), bosztoróc (tájnyelvi), gebencs (tájnyelvi), mahomet (tájnyelvi), benga (szleng), böhöm (bizalmas), dromi (szleng), melák (bizalmas), lóbaszó (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megígér

ige
 • ígér, beígér, megfogad, szavát adja, megesküszik, ígéretet tesz, fogadalmat tesz, fogadkozik, kilátásba helyez, garantál, felfogad (régies), elhatároz, eltökél
 • kecsegtet, ígérget

föl, fel1

határozószó
 • talpra! (bizalmas), ébresztő!
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a behemót szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

balek

főnév
 • (bizalmas): mamlasz, tökfilkó, tökfej, fajankó, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), palimadár (szleng), pali (szleng)

alélt

melléknév
 • ájult, öntudatlan, eszméletlen, kába, kábult, bódult, elkábított, elbódított, érzéketlen, élettelen, eltompult
 • lankadt, kókadt, törődött, fáradt, elpilledt, eltikkadt, kimerült
 • zsibbadt, ernyedt(bizalmas)

akárhogy, akárhogyan

határozószó
 • akármiképp, akármiképpen, bárhogy, bármint, bárhogyan, bármiképpen

beborul

ige
 • elborul, befelhősödik, elfelhősödik, elfelhősül, elsötétedik, elsötétül, elhomályosodik (tájnyelvi), bedugul (tájnyelvi), fellegesül (tájnyelvi), besimul (tájnyelvi), elszontyolodik (tájnyelvi) Sz: lóg az eső lába
 • bedől, beledől, befordul, belefordul, beleborul

beüt

ige
 • bever, bekalapál
 • bedöf, beledöf, beszúr, beleszúr, beleüt, belever
 • (pecsétet): belenyom, bepecsétel, billogoz (szaknyelvi), bélyegez
 • betör, beszakít, behorpaszt
 • (régies): beront, benyomul, berohan
 • (bizalmas): beválik, sikerül, szuperál (bizalmas), virágzik

képzelődés

főnév
 • ábrándozás, álmodozás, merengés, fantáziálás, kitalálás, hallucinálás (idegen)
 • képzelet, káprázat, ábránd, látomás, vízió, álom, tünemény, légvár, fantázia, fikció, agyszülemény, elmeszülemény, kitaláció, imagináció (idegen), hallucináció, fantazmagória, képzelgés, preszuppozíció

birtokos I.

főnév
 • tulajdonos, posszesszor, posszidus (régies), tulaj (szleng)
 • földbirtokos, gazda

búzakalász

főnév
 • búzafej, búzafő (tájnyelvi)

ellencsapás

főnév
 • ellenakció, ellentámadás, visszavágás, ellenoffenzíva

disznó II.

melléknév
 • malac, trágár, obszcén, tisztátalan, szemérmetlen, szeméremsértő, pornográf, mosdatlan, mocskos, durva, közönséges, illetlen

behúz

ige
 • bevonszol, bevontat, beráncigál, beránt, bevon
 • (ajtót): becsuk, betesz, behajt, bezár
 • (függönyt): összehúz, ráhúz
 • (nyereményt): besöpör
 • (szoknyát): összeráncol, összehúz, szűkít
 • (bizalmas): bebolondít, beugrat, megcsal, becsábít (tájnyelvi), befőz (tájnyelvi), átráz (bizalmas), átejt (bizalmas), megkárosít, megrövidít
 • bevon (valamit valamivel), beburkol, befed, beborít
 • (vonalat): beír (valakibe), striguláz
 • odaüt, odavág, odasóz (bizalmas), odateremt, bepancsol (szleng), lekever
 • (tájnyelvi): (gödröt) betemet, elegyenget
 • (sírt) felhantol
 • (tájnyelvi): betér, bemegy
 • (tájnyelvi): berúg, lerészegedik

bádog

főnév
 • horganylemez, pléh, lemez
 • (tájnyelvi): kanna, vizeskanna
 • mérőedény

berekeszt

ige
 • befejez, bezár, lezár, bevégez, feloszlat, véget vet (valaminek), felfüggeszt, megszakít, elnapol
 • (régies): becsuk, bezár, bedug

dezodor

főnév
 • izzadtsággátló, izzadásgátló, szagtalanító, szpré

beleél

ige
 • (beleéli magát): beleérzi magát, beleképzeli magát, átél, átérez
 • beleringatja magát, belelovalja magát
 • megbarátkozik, megszokik, hozzászokik

államminiszter

főnév
 • tárca nélküli miniszter

beszól

ige
 • beköszön, benéz, bekukkant, betér, beugrik
 • (szleng): közbekiabál, bekiált, belepofázik (durva), beledumál (szleng), beleböfög (durva), belevakerál (szleng)

dísz

főnév
 • díszítés, díszítmény, díszítőelem, ékítés, ékítmény, ék, ékesség, cifraság, cicoma, cafrang, cifra (régies), cikornya, ékjel (régies), ciráda, sallang, dekoráció, ornamens (idegen), ornamentika (szaknyelvi), pompa, dekórum (régies), ragyogvány (régies)
 • díszruha, gálaruha, gála, ünneplő ruha, ünneplő
 • dicsőség, kiválóság, büszkeség, becsület, dekórum (régies), színe-java