beszól szinonimái

ige
 • beköszön, benéz, bekukkant, betér, beugrik
 • (szleng): közbekiabál, bekiált, belepofázik (durva), beledumál (szleng), beleböfög (durva), belevakerál (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elbágyaszt

ige
 • ellankaszt, eltikkaszt, elernyeszt, elpuhít, ellágyít, enervál (idegen), kimerít, elerőtlenít, elgyengít

szenvedés

főnév
 • kín, fájdalom, gyötrelem, kínszenvedés, pokol, megpróbáltatás, hányattatás, sínylődés, nyomorúság, szívfájdalom, golgota (választékos), kereszt, kálvária
 • kínvallatás, tortúra, mártírium (idegen), mártíromság
 • tűrés, jajság (tájnyelvi), córesz (szleng)
 • csapás, sorscsapás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beszól szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

belekever

ige
 • hozzákever, belevegyít, elegyít (valamit valamibe), közéelegyít, belekavar, hozzátesz, hozzáad
 • belesodor, belemárt, beleránt, belevisz, belehúz, belebonyolít, belevon, belesudaraz (tájnyelvi), belegabalyít (tájnyelvi)

archeológus

főnév
 • régész, régiségbúvár

ami

névmás
 • mi (választékos)
 • amely, mely, amelyik

bepiszkol

ige
 • bepiszkít, beszennyez, összekoszol, bekoszol, összeken, bemocskol, besároz, összemaszatol, foltot ejt (valamin)
 • megrágalmaz, gyaláz, sárba tipor, hírbe hoz, rossz hírét költi, becsületébe gázol, megszentségtelenít, profanál, profanizál (választékos)

böffen, böffent

ige
 • böfög, öklendezik, bökked (tájnyelvi)
 • (szleng): közbevet, mond

kifizetődik

ige
 • megtérül, jövedelmez, megéri, bejön

bujt1

ige
 • bújtat, dugványoz, buktat, (szőlőt) homlít (tájnyelvi)

csekkszámla

főnév
 • folyószámla, bankszámla

elszorul

ige
 • összeszorul, összehúzódik, elfullad

egyhangú

melléknév
 • egyforma, egyöntetű, egységes, ugyanazon
 • unalmas, untató, szürke, színtelen, sótlan, ízetlen, száraz, lapos, élettelen, érdektelen, szellemtelen, vérszegény, tompa, fakó, eseménytelen, mindennapos, hétköznapi, prózai, közönséges, jellegtelen, jelentéktelen, változatlan, vigasztalan, elkoptatott, lerágott, szokványos, átlag, tucat, üres, sivár, kietlen, fád, monoton, sablonos, banális, együtésű (régies), nyomasztó, lélekölő, álmosító, fárasztó, kimerítő

betakar

ige
 • beborít, beterít, befed, beburkol, bebugyolál, bepátyókál (tájnyelvi), körülvesz, bevon, becsomagol, begöngyöl
 • elborít, ráborul (valamire), eltakar
 • (tájnyelvi): (rétet) learat, (termést) betakarít
 • (melegágyat): árnyékol, beárnyékol
 • (szleng): megver, megüt, helybenhagy, lekever (bizalmas), leken egyet (bizalmas), behúz (valakinek), leápol (szleng), bemos (szleng)

belebolondul

ige
 • megőrül, beleőrül, belezavarodik, megzavarodik, eszét veszti, beleháborodik, belepistul (bizalmas), belekábul, belehülyül, belebőszül (tájnyelvi)
 • beleszeret, belehabarodik, lángra lobban (valaki iránt), beleesik, belezúg, odavan (valakiért), belegabalyodik, belebojtorodik (tájnyelvi), belebomlik (tájnyelvi)

boka

főnév
 • (állaté): csánk, csüd

egzotikus

melléknév
 • tengerentúli, forró égövi, délszaki
 • furcsa, idegenszerű, különös, bizarr

bevételez

ige
 • beszed, bezsebel, zsebre rak, zsebre tesz, zsebre vág, bevesz, inkasszál (szaknyelvi), elkönyvel

áruhalmozó

melléknév, főnév
 • raktározó, felvásárló

borít

ige
 • dönt, fordít
 • önt, zúdít
 • terít, ráborít
 • fed, burkol, takar, lep, ellep

egyetemista

főnév
 • főiskolás, főiskolai hallgató, egyetemi hallgató, hallgató, diák, növendék, tanítvány