búzakalász szinonimái

főnév
 • búzafej, búzafő (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kötél

főnév
 • zsinór, zsineg, spárga
 • akasztás
 • drótkötél, sodrony
 • (régies): pányva, vetőhurok
 • (régies): kötelék

megcsúnyul

ige
 • elcsúnyul, elcsúful, elformátlanodik, elformádzik (tájnyelvi), megrusnyul (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a búzakalász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bordó

melléknév, főnév
 • bordóvörös, bordópiros, borvörös, sötétvörös, sötétpiros, meggyszínű, meggyvörös, meggypiros, lilásvörös, céklavörös, bíborpiros

becslés

főnév
 • értékelés, felmérés, mérlegelés, taksálás, saccolás (bizalmas), evalváció (idegen)

balek

főnév
 • (bizalmas): mamlasz, tökfilkó, tökfej, fajankó, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), palimadár (szleng), pali (szleng)

álmatlan

melléknév
 • virrasztó, éjszakázó, éber, vigiláns (régies)
 • (éjszaka): átvirrasztott, álomtalan (tájnyelvi)

főnév
 • (választékos): bánat, szomorúság, bánkódás, levertség, mélabú, melankólia, búskomorság, letörtség, kétségbeesés, keserűség, keserv, szívfájdalom, rosszkedv, csüggedés, kedveszegettség

cserszömörce

főnév
 • parókafa, szkumpia, szömörce, szumák, timorfa

komolyság

főnév
 • megfontoltság, higgadtság, nyugodtság, megbízhatóság, józanság, érettség, méltóság, gravitás (idegen)

csízió

főnév
 • (régies): verses naptár, kalendárium
 • (tájnyelvi): jóslás, jövendőmondás
 • jóskönyv

dokkmunkás

főnév
 • rakodómunkás, kikötőmunkás, dokker (idegen)

ezredik

számnév
 • sokadik

elméskedik

ige
 • elménckedik (választékos), szellemeskedik, sziporkázik, poénkodik (bizalmas)

buzgóság

főnév
 • odaadás, buzgalom, iparkodás, fáradozás, igyekvés, törekvés, tevékenykedés, serénykedés, munkakedv, sürgölődés, lendület, nekibuzdulás, felbuzdulás, lelkesedés, rajongás, igyekezet, szorgalom, szenvedély, szenvedelem (régies), stréberség (bizalmas), ambíció, hév (választékos), vehemencia
 • ájtatosság, áhítat, istenesség, hitbuzgóság, bigottság (pejoratív), elvakultság

boltozat

főnév
 • bolt, bolthajtás, boltív, ívezet, csúcsív, árkád

csalódás

főnév
 • csalatkozás (választékos), kiábrándulás, decepció (választékos), kijózanodás, hideg zuhany, jeges zuhany
 • tévedés, káprázat, illúzió, hallucináció

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)

centenáris

melléknév
 • centenáriumi

begyűjt

ige
 • összegyűjt, egybegyűjt, összeszed, összehord, egybehord, felhalmoz, összehalmoz, (pénzt) beszed
 • (termést): betakarít, leszüretel, felgyűjt (tájnyelvi), megszed, behord, beraktároz, takar (tájnyelvi), takarít (tájnyelvi)
 • elfog, letartóztat, bezsuppol (szleng), beszipkáz (szleng), beakaszt (szleng), bevisz, levegőbe emel (szleng), kivon a forgalomból (szleng)

csekkszámla

főnév
 • folyószámla, bankszámla

elmefuttatás

főnév
 • eszmefuttatás, fejtegetés, elmélkedés