benzin szinonimái

főnév
 • üzemanyag, hajtóanyag, kakaó (szleng), motalkó (bizalmas), nafta (szleng), szaft (szleng), nyál (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nevezetesen

határozószó
 • úgymint, mégpedig, név szerint
 • főképp, kivált, elsősorban

kegyes

melléknév
 • kegyteljes (régies), nagylelkű, jóságos, jótevő, szíves, humánus
 • leereszkedő, engedékeny
 • vallásos, szenteskedő, kenetes, kenetteljes, istenfélő, jámbor, ájtatos, hű, buzgó, malasztos, religiózus (régies), pietás (régies)
 • (régies): piarista, kegyesrendi
 • (régies): kegyelmes, irgalmas, könyörületes
 • (régies): kedves, szép, gyönyörű (nő)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a benzin szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

behív

ige
 • behívat, behí (tájnyelvi), beszólít, beszólíttat, berendel, beidéz, megidéz (szaknyelvi), becitál, kiszól (valakiért), kiüzen (valakiért), bekér, beparancsol, beinvitál
 • (katonának): bevisz, bevonultat, beránt (bizalmas), beszipkáz (bizalmas), bekíván (tájnyelvi), felszerel, besoroz
 • mozgósít

ánizs

melléknév
 • bécsikömény

államügy

főnév
 • közügy, politikai ügy, politikum
 • közmegbízás (régies)

belenyúlik

ige
 • beleér, belelóg
 • eltart (valameddig), elhúzódik (valameddig)

bolondul

ige
 • (valakiért, valaki után): kedvel, szeret, szerelmes (valakibe), imád, bele van esve (bizalmas), bele van zúgva, bele van habarodva, fülig szerelmes, rajong, sóvárog, odavan, bomlik, bukik rá (szleng), bolondja (valakinek), él-hal (valakiért)
 • (valamiért): bolondja (valaminek), megszállottja (valaminek), rajong, él-hal

kiapadhatatlan

melléknév
 • kifogyhatatlan, szűnni nem akaró, szakadatlan, örökös, folytonos, szüntelen, véget nem érő, kimeríthetetlen, határtalan, végtelen

bosszú

főnév
 • bosszúállás, megtorlás, elégtétel, retorzió, revans (idegen), leszámolás, szankció
 • bosszúvágy
 • dac, bosszantás, trucc (bizalmas)

cuppanós

melléknév
 • csattanós (csók)

elővigyázatosság

főnév
 • elővigyázat (választékos), óvatosság, körültekintés, figyelem, megfontoltság, megfontolás, meggondoltság, előrelátás, számítás, felkészülés, gondoskodás

édeskevés

melléknév
 • kevés, kevéske, csekély

beolvad

ige
 • egyesül, eggyé válik, asszimilálódik, hasonul, elvegyül, belesimul, elkeveredik, idomul, fuzionál

befordít

ige
 • belefordít, beborít, bedönt, beledönt, beleborít, betaszít, beledűt (tájnyelvi), bedűt (tájnyelvi)

bíráskodás

főnév
 • ítélkezés, ítélethozatal, joggyakorlat, törvénykezés, tárgyalás
 • igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, judikatúra (idegen)

dugattyú

főnév
 • ramács (régies), kolbni (idegen)

beszállásol

ige
 • elhelyez, elszállásol, bekvártélyoz (régies), beköltöztet, befogad, szállást ad

áram

főnév
 • villanyáram, villany, villamosság, elektromos áram, elektromosság, villanyerő
 • (régies): áramlás, áramlat

bocs1

főnév
 • medvebocs, mackó, medvekölyök, kölyökmedve (régies)

ébred

ige
 • serken, ocsúdik, ébredezik, eszmél, felmozzan (régies), felérez (tájnyelvi), feleszmél, felébred, magához tér, émed (régies)
 • felriad, felijed
 • feléled, életre kel, újjáéled, feltámad, támad, megújul