őrbódé szinonimái

főnév
 • deszkabódé, faköpönyeg, őrház, őrhely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hangyaboly

főnév
 • boly, hangyafészek, hangyazsombék (tájnyelvi), hangyatúrás (tájnyelvi), hancsik (tájnyelvi), homp (tájnyelvi)

halványodik, halvány

ige
 • sápad, fakul, színtelenedik, homályosodik, szürkül
 • tompul, mattul
 • gyengül, elmosódik, halkul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a őrbódé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

operatőr

főnév
 • műtőorvos, sebész
 • filmoperatőr, kameraman (idegen)

műszaki

melléknév
 • technikai, politechnikai (idegen)
 • gyakorlati

mosogat

ige
 • elmos, tisztogat, öblöget, leöblít, os-mos (tájnyelvi), lögyböl (tájnyelvi), ellötyöl (bizalmas), kuturáz (tájnyelvi)
 • nyalogat

mégse, mégsem

határozószó
 • annak ellenére sem, csak azért sem

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

pardon II.

főnév
 • kegyelem, elnézés, megbocsátás, bocsánat, irgalom, könyörület

málna

főnév
 • Boldogasszony csipkéje (tájnyelvi), csipkefa, himpér (tájnyelvi), lyukasszeder (tájnyelvi)

ludas

melléknév
 • (bizalmas): vétkes, bűnös, tettes, turpis (bizalmas), leveles (tájnyelvi), sáros (szleng)
 • esküszegő, hitszegő, számkivetett

kenőcs

főnév
 • krém, kence, paszta, suviksz (bizalmas), kenőanyag, zsírzóanyag, zsír (tájnyelvi), kenet (régies), ír (régies), kenőlék (tájnyelvi)

megalapít

ige
 • létrehív, megalakít, konstituál (idegen), fundál (régies), felállít, megindít, megteremt

pátriárka

főnév
 • ősatya
 • aggastyán, vénember, öregember, matuzsálem (idegen)

pöfékel

ige
 • füstöt ereget, pöfög, füstöl (bizalmas)
 • dohányzik, pipázik

eltér

ige
 • elkanyarodik, elfordul, félremegy, félresiklik, elhajlik, divergál (szaknyelvi)
 • (tárgytól): elkalandozik
 • különbözik, elüt, differál, (nézet) ellenkezik, ellentmond

szem

főnév
 • kuksi (bizalmas), pislogó (bizalmas), kukkoló (szleng), kukucskáló, oculus (szaknyelvi), pilács (szleng), látó (tájnyelvi), csipa (tájnyelvi), csipatok (tájnyelvi), vatyi (tájnyelvi), látószerv (szaknyelvi)
 • nézés, tekintet
 • látás, látóképesség
 • látásmód, megítélés, értékelés
 • mag, bél
 • bogyó
 • szőlőszem
 • szemcse
 • kötés, csomó, hurok
 • (hálón) lyuk
 • rügy, hajtás, fakadás (régies)
 • csíra
 • (tájnyelvi): kályhacsempe

sajtótudósító

főnév
 • tudósító, kiküldött tudósító
 • hírlaptudósító

öregapa

főnév
 • nagyapa, szépapa, másikapa (tájnyelvi), papóka (tájnyelvi), peszeapika (tájnyelvi)

olvasgat

ige
 • nézeget, böngész, lapozgat, keresztülfut, forgat
 • (tájnyelvi): számolgat, számlálgat

pácol

ige
 • csáváz, cserez, senyveszt (tájnyelvi)
 • besóz, mariníroz (szaknyelvi), tartósít

röhej

főnév
 • röhögés, nevetés, kacagás, nyerítés (pejoratív), hahota
 • nevetséges dolog, képtelenség

összecseng

ige
 • rímel, egybecseng
 • összecsendül

nagykabát

főnév
 • télikabát, felsőkabát, mikádó (szaknyelvi), bekecs (tájnyelvi), ködmön, nagyujjas (tájnyelvi)
 • (szleng): protekció
 • pártfogó

panzió

főnév
 • fogadó, vendégfogadó, otthon, motel
 • (régies): nyugdíj, penzió (régies)

saját

névmás
 • tulajdon, maga, önnön (választékos), ennen (régies), ten (régies), ön-
 • egyéni, magán, külön, privát, maszek (bizalmas)
 • szubjektív