ődöng szinonimái

ige
 • bolyong, cselleng, csámborog, flangál, ténfereg, lézeng, őgyeleg, kószál, csatangol, andalog, jár-kel, teng-leng, csavarog, lődörög, császkál, lófrál (bizalmas), kódorog, kujtorog, bölyöng (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

öltözködik

ige
 • öltözik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár
 • flancol (szleng)

műegyetem

főnév
 • műszaki egyetem, politechnikum (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ődöng szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

okmánybélyeg

főnév
 • illetékbélyeg

mulatt

főnév
 • félvér, keverék

mivelhogy

kötőszó
 • mert, minthogy, miérthogy, mivel

megnyilatkozás

főnév
 • kijelentés, beszéd, közlés, állásfoglalás, nyilatkozat, véleménynyilvánítás, kifejezési forma, manifesztáció (idegen), megnyilvánulás, reveláció (idegen), kinyilvánítás, megjegyzés, közzététel, bemutatás

orr

főnév
 • szaglószerv, nózi (bizalmas), cice (tájnyelvi), hortyogó (tájnyelvi), ormány (bizalmas), csőr (bizalmas), tokmány (bizalmas), trombita (szleng), cserpák (szleng), tirpák (szleng), hefti (szleng), porszívó (szleng)
 • szaglás, szimat, szaglóérzék
 • megérzés
 • csúcs, kiugró, spicc, (hajó) eleje

pamacs

főnév
 • ecset, pemzli (bizalmas), pacsmag (régies)
 • borotvaecset
 • (tájnyelvi): kenőtoll
 • szőrcsomó, szőrpamacs, szőrpamat (tájnyelvi)
 • vattapamacs, vattacsomó

madzag

főnév
 • spárga, zsineg, zsinór, kötözőzsineg, spagóca (bizalmas)

liga

főnév
 • szövetség, unió, államszövetség, föderáció, konföderáció
 • szövetkezés, koalíció, traktátum (régies), alliance (idegen)
 • egyesület, testület, ipartestület, céh, szervezet, korporáció (régies)
 • osztály

kaviár

főnév
 • halikra, ikra, hajvári (régies)

másfelé

határozószó
 • máshová, másmerre (bizalmas)
 • máshol, másutt, egyebütt (tájnyelvi)

paréj

főnév
 • gyom, gaz, laboda (tájnyelvi), lahoda (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): paraj, spenót

politeizmus

főnév
 • (szaknyelvi): többistenhit, sokistenhívés

elrohan

ige
 • elrobog, elviharzik, elvágtat, elnyargal, elzúg, elszáguld, eliramodik, elfut, elszalad, elsiet, elpucol (szleng), eltávozik, elinal, megfutamodik, elmenekül, kereket old, elsöpör (szleng)
 • (idő): elfut, elszalad, elrepül

százados2

főnév
 • kapitány, centurio (idegen)
 • (szleng): kilós

rozs

főnév
 • rozsbúza (tájnyelvi)

ököl

főnév
 • marok, kujak (tájnyelvi)
 • kéz

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál

összerak

ige
 • rendbe rak, összerakosgat, összetesz, halomba rak
 • összeállít, összeszerel, összecsavaroz, összeilleszt
 • összegyűjt, összekuporgat, megtakarít, félretesz, összespórol (bizalmas), megspórol (bizalmas)

rókagomba

főnév
 • sárga rókagomba, csibegomba, csirkegomba

önzetlenség

főnév
 • nagylelkűség, áldozatkészség, önfeláldozás, altruizmus (szaknyelvi), önmegtagadás

muzsikus

főnév
 • zenész, játékos, virgináló (régies), hangász (tájnyelvi), cigány (tájnyelvi)

ötszáz

számnév
 • félezer

rosszmájú

melléknév
 • maliciózus, kárörvendő, kaján, epés, gúnyos, démoni, rosszindulatú
 • rossznyelvű, éles nyelvű, fullánkos, maró, rágalmazó, csúfondáros, csípős, szarkasztikus (választékos) Sz: három éle nyelvének, mint a sásnak