rekettye szinonimái

főnév
 • bozót, csalit, cserjés
 • rekettyefűz, fűzfa, rakottya (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csóró II.

főnév
 • (szleng): koldus, hajléktalan, csavargó
 • (szleng): fiú, férfi, ember, pasi (bizalmas), hapsi (szleng), tag (szleng)

járóbeteg-rendelés

főnév
 • ambulancia (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rekettye szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráeszmél

ige
 • rádöbben, ráébred, rájön, fölismer, tudatára ébred, felfog, átlát, megért

paprikás II.

főnév
 • pörkölt, gulyás

összevág

ige
 • felvág, aprít, összevagdal, felaprít, összeaprít, feldarabol, felmetél
 • megvág, megsebez, összekaszabol
 • összecsap, összeüt, összetákol, összeeszkábál, összeábdál (tájnyelvi), rögtönöz, improvizál
 • egybevág, összeesik, összeillik, egyezik, megegyezik, passzol (bizalmas), klappol (bizalmas), stimmel, kongruál (idegen), kvadrál (régies), egyenlik (tájnyelvi)

ó1

melléknév
 • ódon, ősi, ősrégi, prehisztorikus (szaknyelvi), archaikus, antik, klasszikus, egykori, hajdani, volt, vén (választékos)
 • elavult, avult, elhasznált, ósdi, idejétmúlt, régimódi, vaskalapos (pejoratív)
 • levitézlett
 • (tájnyelvi): régi, sokéves, állott

rátámaszkodik

ige
 • nekitámaszkodik, ránehezedik, ránehezül (régies), rádől, nekidől, ráborul, rátehénkedik (bizalmas)

sajnálat

főnév
 • sajnálkozás, részvét, bánat, együttérzés, szánalom, szánakozás, szánat (régies), könyörület, irgalom
 • megbánás

mozgástan

főnév
 • dinamika (idegen), kinematika (idegen)

mivel

kötőszó
 • mert, minthogy, merthogy, mivelhogy, hiszen

közelmúlt

főnév
 • tegnap

nagyhangú

melléknév
 • nagyszájú, harsány, szájas (pejoratív), szájtépő (bizalmas), hangoskodó, bőtorkú (tájnyelvi), hangzatos (régies), duhaj, nagyképű, fontoskodó, arrogáns
 • lármás, zajos, hangos, kiabáló
 • demagóg

sebhelyes

melléknév
 • heges, sebes, varas, túros, forradásos, himlőhelyes, ripacsos (tájnyelvi), ragyás

sürget

ige
 • felszólít, nógat, noszogat, unszol, doszol (régies), buzdít, sarkall, szorgalmaz, szorgat (tájnyelvi), hamargat (tájnyelvi), szutyongat (tájnyelvi), zargat (bizalmas), nyösztet (tájnyelvi)
 • siettet, ösztönöz, sürgöl (tájnyelvi), hajszol, hajt, sarkantyúz, tusakol (tájnyelvi), forszíroz (bizalmas), szorongat
 • szorít (idő)

fifika

főnév
 • furfang, fortély, ravaszság

toboroz

ige
 • soroz, verbuvál (régies), újoncoz (régies), rekrutál (régies)
 • összegyűjt, gyűjt, szed, összeszed, szervez

szövetségi

melléknév
 • szövetséges, föderatív (idegen), föderális (idegen)

rekvirál

ige
 • összeszed, behajt, összeharácsol, összeszerez (tájnyelvi)

rabol

ige
 • lop, haramiáskodik (régies), fosztogat, zsákmányol, dézsmál, prédál (régies), ragadoz (régies)
 • eltulajdonít, elvesz, elszed, kirámol (szleng), kicsontoz (szleng), kipucol (szleng), kifoszt, kirabol
 • elrabol, elragad (választékos), eloroz (választékos), elhurcol
 • harácsol, szerez, összelop, lopkod, happol (bizalmas), zabrál (pejoratív)
 • (szaknyelvi): benyúl, cserél (kártyában)

román1

melléknév, főnév
 • romániai, oláh, vlach (régies)

szorgalom

főnév
 • igyekezet, szorgosság, szorgalmatosság, iparkodás, igyekvés, buzgalom, buzgóság, serénység, ipar (tájnyelvi), hangyaszorgalom, vasszorgalom

replikáz

ige
 • megfelel, visszavág, felesel, válaszol

párnás

melléknév
 • párnázott, kényelmes
 • telt, puha, kövérkés, pufók, dundi, gömbölyded

rögtön

határozószó
 • azonnal, most, azonmód, egyből, frissiben, rögvest, tüstént, íziben (tájnyelvi), ízibe (tájnyelvi), nyomban, azon nyomban, legott (régies), mindjárt, haladéktalanul, ahajt (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi) Sz: adj uram isten, de mindjárt
 • egyszerre, hirtelen, kapásból, gyorsan
 • váratlanul, oktalanul
 • közvetlenül, direkte

szörp

főnév
 • ivólé, szirup, limonádé, gyümölcslé