reakciós szinonimái

melléknév
 • retrográd (szaknyelvi), maradi, haladásellenes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szürkül

ige
 • őszül, deresedik
 • alkonyodik, sötétedik, esteledik, estére jár, estefelé jár, estére hajlik, leszáll az este, estellik (régies), besötétül, lenyugszik a nap, leszáll a nap, leszentül a nap (tájnyelvi)
 • világosodik, virrad, pirkad, dereng, pitymallik, hajnalodik, reggeledik, nappalodik (tájnyelvi)
 • elmosódik, halványodik, elhomályosodik, elhomályosul, kifakul, megfakul, színét veszti, lekopik
 • laposodik, érdektelenedik, unalmassá válik, felhígul

javaslat

főnév
 • kezdeményezés, indítvány, előterjesztés, felterjesztés, ajánlás, ajánlat, javallat, propozíció (régies), tervezet, tanács, elgondolás, tipp, ötlet, projektum (régies), elaborátum (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a reakciós szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

puszta I.

melléknév
 • kopár, kietlen, sivár
 • elhagyatott, elhagyott, megműveletlen, kihalt, néptelen, lakatlan, elfoglalatlan, elnéptelenedett
 • üres
 • színtiszta, hamisítatlan, kendőzetlen, leplezetlen
 • csupasz, meztelen

pálmaliliom

főnév
 • dicsőségeskáka, jukka, jutka, rostliliom

összeköt

ige
 • egybeköt, összekötöz, megköt, összebogoz, összecsomóz, csomóra köt
 • összeerősít, összekapcsol, egybekapcsol, összecsatol, összefűz, egybekovácsol
 • összeláncol, drótoz, hozzáköt

nyomott

melléknév
 • nyomtatott, nyomtatásos
 • lapos, laspadt (tájnyelvi)
 • sajtolt, préselt, lapított
 • (ár): alacsony
 • kedvetlen, levert, bősz, letört, depressziós, csüggedt, szomorú, gondterhelt, lehangolt, mísz, komor, lógó orrú, mélabús, deprimált, apatikus, morózus, le van törve, mint a bili füle (szleng), maga alatt van (szleng), lelombozódott (szleng), el van kenődve (bizalmas)
 • (szleng): féleszű, dilis (bizalmas), bolond
 • nyomasztó, fülledt, levegőtlen, dohos

raktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, magazin (régies), tárház (régies), rakhely (régies), lerakóhely, depó (bizalmas)
 • diszkont

röntgenfelvétel

főnév
 • radiogram, röntgenkép

morális

melléknév
 • erkölcsi, etikai, erkölcstani
 • erkölcsös, etikus, tisztességes, becsületes
 • helyes, jó

mindenhol

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, úton-útfélen, világszerte, széltében-hosszában

kötőgép

főnév
 • hurkológép

műsor

főnév
 • program, repertoár (idegen), játékrend
 • napirend, tárgysorozat, munkarend
 • műsorfüzet
 • program, előadás, adás, közvetítés
 • műsorszám, szám, numerus (régies)

sapkaellenző

főnév
 • napellenző, sild (bizalmas), simli (bizalmas), simléder (bizalmas)

stréber

főnév
 • törtető, talpnyaló, nyalizó (szleng)
 • (jelzőként): túlbuzgó
 • buzgómócsing (szleng), güzü (szleng), magoló, biflázó (bizalmas)

féreg

főnév
 • pondró, kukac, élősdi, nyű (tájnyelvi), rágoly (régies)
 • (ember): szemét, mocsok, nyomorult

típus

főnév
 • mintakép, prototípus, példakép, alapforma
 • alkat, jelleg, zsáner (választékos)
 • fajta, válfaj, féleség
 • szabvány

szósz

főnév
 • mártás, mártalék (régies)
 • (bizalmas): baj, pác, csáva, slamasztika, kellemetlenség, galiba
 • (bizalmas): fecsegés, szószaporítás, beszéd, díszduma (bizalmas), prédikáció (bizalmas), locsogás

rece

főnév
 • háló
 • rovátka, redő, barázda
 • (tájnyelvi): léckerítés
 • (tájnyelvi): érhálózat

puhatol, puhatolódzi

ige
 • puhatolózik, tapogatózik, fürkész, szimatol, tudakol, kémlel, vizslat, nyomoz, vizsgálódik, szaglász, érdeklődik, informálódik, faggatódzik, kérdezősködik, szondáz

ringli

főnév
 • szardellagyűrű, szardella, ajókagyűrű, ajóka
 • (bizalmas): karika, gyűrű

szocialista

melléknév, főnév
 • baloldali, szoci (bizalmas)
 • MSzP-s

rémség

főnév
 • rémtett, gaztett, szörnyűség, rettenet
 • (régies): rémület, borzalom, irtózat
 • rémalak (régies), rém, rémkép, rémlátás, kísértet, látomás, fantom, szörny, szellem, démon

parabola

főnév
 • példázat, példabeszéd, tanítómese, hasonlat
 • parabolaantenna

rongy I.

főnév
 • szövethulladék, fecni (bizalmas), cafat, pöszlék (tájnyelvi), foszlány, lafanc (tájnyelvi), condra (tájnyelvi), fracli (tájnyelvi), ringy-rongy
 • törlőrongy, kendő, portörlő, padlórongy
 • roncs, foszlány
 • (pejoratív): kurva (durva), céda, ribanc (durva), utcanő
 • (szleng): ezres, ezerforintos, róka (szleng), rugó (szleng), rugedli (szleng)

szorgalom

főnév
 • igyekezet, szorgosság, szorgalmatosság, iparkodás, igyekvés, buzgalom, buzgóság, serénység, ipar (tájnyelvi), hangyaszorgalom, vasszorgalom