érzik szinonimái

ige
 • érződik, érezhető

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belök

ige
 • belelök, betaszít, beletaszít, bedönt, betol, bependerít (bizalmas), besöndörít (tájnyelvi), betaszint (tájnyelvi), betaszajt (tájnyelvi)
 • (ajtót): benyom
 • (szleng): megiszik, felhajt, felhörpint, bedob (bizalmas)

elbeszél

ige
 • elmesél, elmond, leír, ecsetel, elregél, taglal, historizál (idegen), referál, előad, beszámol, közöl, tudat, tudósít
 • elcsacsog, elbeszélget
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a érzik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

emlékérem

főnév
 • plakett, emlékplakett, emlékplecsni (bizalmas)

elértéktelenedik

ige
 • leértékelődik, devalválódik (szaknyelvi)

eksztázis

főnév
 • elragadtatás, egzaltáció, révület, révedezés, önkívület, őrjöngés, transz (bizalmas), delírium, megszállottság
 • örömmámor, diadalmámor, eufória, lelkesültség, lelkesedés, túlfűtöttség, rajongás, ujjongás

darabol

ige
 • felvág, összevág, vagdal, vagdos, metél, hasogat, szabdal, tördel, darabít (tájnyelvi), aprít, nagyol, felfűrészel, trancsíroz
 • (régies): rombol, tör, ront

erika

főnév
 • csarab, hangafa, hanga

felbecsül, fölbecsül

ige
 • felmér, megbecsül, értékel, felértékel, feltérképez, kiszámít, taksál, mérlegel, megsaccol (bizalmas), megprisál (régies)
 • appreciál (régies)

mennybolt

főnév
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • menny

búzakalász

főnév
 • búzafej, búzafő (tájnyelvi)

bőr

melléknév
 • epidermisz (idegen), felhám, hám, derma (idegen), membrán (idegen)
 • gerezna, irha
 • (bizalmas): futball-labda, labda, laszti (bizalmas), foci (bizalmas), tök, bőrbogyó (bizalmas)
 • kéreg, háncs, héj
 • föl, hártya, pilk (tájnyelvi)
 • (bizalmas): öltözet, ruha
 • (szleng): nő

cipész

főnév
 • suszter, cipészmester, lábbelikészítő, cipővarga, varga, foltozóvarga, csiszlik (tájnyelvi), cipős (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi), csizmadia

felfegyverkezik, föl

ige
 • páncélt ölt, felvértezi magát, fegyverbe öltözik
 • felszereli magát

féregnyúlvány

főnév
 • vakbél, appendix (szaknyelvi)

hevül

ige
 • melegszik, izzik, megtüzesedik, tüzet fog, tűzre gerjed (régies), gyúl (régies)
 • lelkesül, felbuzdul, felindul, fellobban, felingerlődik, indulatra gerjed, felgerjed, gerjedez

gyanánt

névutó
 • nevében (régies), fejében (régies), helyett

eseng

ige
 • esedezik, kér, kérlel, könyörög, rimánkodik, instál (régies), esenkedik (régies)
 • kunyerál, kuncsorog, pitizik
 • vágyik, vágyakozik, vágyódik, eped, sóvárog, áhítozik, ácsingózik (tájnyelvi)

emberséges

melléknév
 • humánus, emberies, emberi, emberségtudó (választékos), emberszerető, humanitárius, filantróp, könyörületes, irgalmas, megértő, együtt érző, jóindulatú, jóakaratú, jószívű, jóságos, jólelkű

farizeus

főnév
 • képmutató, álszent, szenteskedő, szemforgató
 • áruló

gratuláció

főnév
 • jókívánság, szerencsekívánat, üdvözlés, elismerés

étkeztetés

főnév
 • kosztoltatás (bizalmas), ellátás, élelmezés

elfordít

ige
 • félrefordít, elmozdít, elcsavar, elteker, elforgat
 • (lapot): elhajt, továbblapoz, továbbhajt, elforgat
 • (figyelmet): elvon, eltérít, elterel
 • (régies): (veszedelmet) elhárít

fehérorosz

főnév
 • belorusz

gyalogjáró

főnév
 • gyalogos, járókelő, pedintér (régies)
 • járda, gyalogjárda, flaszter, palló, gyalogkő, járópálya (régies), járdony (régies)