cipész szinonimái

főnév
 • suszter, cipészmester, lábbelikészítő, cipővarga, varga, foltozóvarga, csiszlik (tájnyelvi), cipős (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi), csizmadia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

műstoppolás

főnév
 • műbeszövés (szaknyelvi), műtömés (szaknyelvi)

nyomaték

főnév
 • hangsúly, akcentus, hangsúlyozás, hanghordozás, emfázis (szaknyelvi)
 • kiemelés
 • tekintély, erő, fontosság, nyomósság, horderő, jelentőség
 • hatóerő
 • nehezék, súly, ráadás, tetézés
 • nyomtaték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cipész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bukfenc

főnév
 • fejenátfordulás, hengerbóc (régies), ördögkerék, hengerbucka (tájnyelvi), bakfitty (régies), trambucka (régies), bucska (tájnyelvi), kecskebuka (régies)
 • (szleng): baksiker, kudarc, csőd

belefogódzik

ige
 • belekapaszkodik, belecsimpaszkodik, megfogódzik (valamiben), megkapaszkodik (valamiben)

beérkezik

ige
 • beér, odaér, megérkezik, odaérkezik, befut, bejön, berobog
 • célba ér, célt ér, sikert arat
 • (tájnyelvi): berúg, lerészegedik

áram

főnév
 • villanyáram, villany, villamosság, elektromos áram, elektromosság, villanyerő
 • (régies): áramlás, áramlat

célszalag

főnév
 • célvonal, cél

csörgedez, csörgedez

ige
 • folydogál, csorog, csordogál, csobog, áramlik, patakzik, bugyog, szivárog
 • (vér): kering, folyik

kotró

főnév
 • kotrógép, tológép, dózer (idegen), földgyalu, földkotró, bagger (idegen)
 • exkavátor
 • (tájnyelvi): kéményseprő

agyoncsépelt

melléknév
 • elcsépelt, elkoptatott, banális, unalmas, sablonos, lapos, közhelyes, lejáratott, elnyűtt

darabont

főnév
 • őr, hajdú

ecset

főnév
 • pamacs, pemzli (bizalmas), meszelő, borotvaecset, borosta (tájnyelvi), cicka (tájnyelvi), pacsmag (régies), gereben (tájnyelvi)

fehér I.

melléknév, főnév
 • hófehér, hószín, tejfehér, tejszínű, alabástromfehér (választékos), alabástrom (választékos), liliomfehér (választékos), galambfehér, habfehér, hattyúfehér, patyolatfehér, patyolat (választékos), krétafehér, sápadt, viaszfehér, ezüstszínű, falfehér, halvány, halovány (választékos), fakó, fejér (régies), gyenge (tájnyelvi)
 • ősz, galambősz, havas (választékos), deres, ezüstfehér, ezüst, ezüstös
 • színtelen, sima, egyszerű
 • üres, kitöltetlen
 • tiszta, hamvas, ártatlan, szeplőtelen, makulátlan, romlatlan, bűntelen, szűzies, jámbor (régies)

elpirul

ige
 • belevörösödik, belepirul, elvörösödik Sz: elönti az arcát a pír; elfutja az arcát a vér; arcába szökik a vér; lángot vet az arca; lángba borul az arca; lángol az arca; rózsás lesz az arca; olyan lesz, mint a láng

cirbolyafenyő

főnév
 • cirbolya, diófenyő, havasi fenyő, tátrafenyő, cembrafenyő (régies)

búcsú2

főnév
 • bűnbocsánat, megbocsátás, indulgencia (idegen), egyháznap, patrocínium (idegen)
 • búcsújárás, körmenet, zarándokolás, zarándoklat, processzió (régies)

csikorgó

melléknév
 • csikorgós, nyikorgó, fülsértő, fülhasogató, bántó, agyargó (tájnyelvi)
 • (hideg): dermesztő, farkasordító

elöl1

ige
 • megöl, kiírt, elpusztít, megfojt, elfojt, elemészt (régies)
 • (fogideget): kiöl

csalit

főnév
 • csalitos, bozót, bozótos, cserjés, csere (régies), berek, liget, csenderes (tájnyelvi, szaknyelvi), csepőte (tájnyelvi), ciher (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): avar, haraszt
 • faág, gally

belevág

ige
 • beleaprít, belevagdal, beledarabol
 • beleszúr, beledöf, belemárt, belemélyeszt, belesuttyant (tájnyelvi)
 • megvág, megsért, felsebez, belemetsz, belenyisszant
 • beledob, belehajít
 • (villám): beleüt, belecsap
 • (fájdalom): belehasít, belenyilallik
 • belekezd, hozzáfog, nekirugaszkodik, nekiveselkedik, nekivág
 • belebeszél, közbevág, közbeszól, megakaszt, félbeszakít, belekottyanik (tájnyelvi)

csodál

ige
 • gyönyörködik, megcsodál, ámul-bámul, álmél (régies), szájat tát (bizalmas)
 • bámul, tisztel, imád, bálványoz, felnéz (valakire), rajong (valakiért), adorál (régies), respektál, hódol, hasra esik (valaki előtt) (bizalmas), odáig van (valakiért)
 • csodálkozik, furcsáll

elővigyázatosság

főnév
 • elővigyázat (választékos), óvatosság, körültekintés, figyelem, megfontoltság, megfontolás, meggondoltság, előrelátás, számítás, felkészülés, gondoskodás