érlelődik szinonimái

ige
 • érik, megérik, érlik (tájnyelvi)
 • (választékos): fejlődik, alakul, bontakozik, teljesedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visong

ige
 • visít, visítoz, sikong, sikoltoz, sivalkodik, kornyikál, vijjog

államforma

főnév
 • kormányzási forma
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a érlelődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elvetemült

melléknév
 • elvetemedett, gyalázatos, aljas, alávaló, bitang, Istentől elrugaszkodott, istentelen, elfajzott, immorális, romlott, rosszindulatú, gaz, gonosz, rosszlelkű, sötét (alak), köpedelmes, nemtelen (régies), becstelen, jellemtelen, galád

elcsavarog

ige
 • elkóborol, elkószál, elcselleng

egységes

melléknév
 • tagolatlan, osztatlan, összefüggő, egybefüggő, egybeforrott, zárt, egyenletes, rendezett, egynemű, homogén, kompakt (idegen), konzisztens (idegen)

csúcsíves

melléknév
 • boltíves, bolthajtásos, gót, gótikus

építész

főnév
 • építőmester, építésvezető
 • építészmérnök, architektus (idegen), építőmérnök, építőművész, műépítész

fehér II.

főnév
 • európai, sápadtarcú (szleng)

mellszobor

főnév
 • büszt (idegen)

búg1

ige
 • zúg, berreg, duruzsol, dohog, (gép) zakatol
 • (galamb): turbékol, bulikol (régies), szól, burukkol (tájnyelvi), bukkurúz, krúgat (tájnyelvi), kurrog (tájnyelvi)
 • (ének, ima): zsong, morajlik

borotvál

ige
 • beretvál (tájnyelvi), kacoroz (régies), levág, lenyír

centrum

főnév
 • központ, középpont, gócpont, közép, mag, fókusz
 • belváros, városközpont
 • középpárt, centrumpárt

felbukkan, fölbukkan

ige
 • előtűnik, felmerül, előbukkan, feltör, feltetszik (tájnyelvi), felszínre jön, kiemelkedik, kibuggyan (tájnyelvi)
 • előkerül, előjön
 • nyilvánosságra kerül, napfényre kerül, napvilágra kerül, kibontakozik
 • feltűnik, láthatóvá válik, előlép, ott terem, megjelenik

felvigyáz, fölvigyáz

ige
 • felügyel, vigyáz, őrködik, elügyel (tájnyelvi)

helyez

ige
 • tesz, rak, állít, fektet, illeszt, pakol (bizalmas), rámol (bizalmas), szituál (idegen), ponál (idegen), helyhez (tájnyelvi)
 • elhelyez, áthelyez, telepít, beoszt, átirányít, átküld

gránátoskocka

főnév
 • krumplistészta, grenadírmars (bizalmas)

erőlködik

ige
 • fáradozik, igyekszik, iparkodik, megfeszíti az erejét, töri magát, kínlódik, strapálja magát (bizalmas), hajtja magát (bizalmas), gyűri az ipart (szleng), küszködik, vesződik, bajlódik, kaparkodik (tájnyelvi), peszterkedik (tájnyelvi), veselkedik (tájnyelvi), körmösködik (régies), markoskodik (régies), szepelkedik (tájnyelvi), keccsöl (szleng)

elüt

ige
 • elgázol, nekihajt, feldönt
 • (időt): agyonüt, agyoncsap, múlat (régies)
 • különbözik, eltér, kirí, elformádzik (tájnyelvi), elfajzik (régies), elfajul (régies), elhasonlik (régies)

fagylaltozik

ige
 • fagyizik (bizalmas), jégkrémezik

gondolatvilág

főnév
 • eszmevilág, horizont, lelkület, lelkivilág, gondolatkör

eshetőség

főnév
 • lehetőség, valószínűség, eventualitás (idegen), kilátás, alkalom, esély, sansz (bizalmas)
 • remény, várakozás, távlat, perspektíva

élénkít

ige
 • frissít, üdít, felpezsdít, megújít, vitalizál, erőt önt (valakibe)
 • serkent, feldob (bizalmas), stimulál, ösztönöz, felvillanyoz, sarkall, felizgat, gerjeszt, megelevenít
 • siettet, szaporáz, fokoz, gyorsít
 • (stílust, előadást): színesít, színez, tarkít

farkasordító

melléknév
 • (időjárás): zord, hideg

gőz

főnév
 • kigőzölgés, pára, vízgőz, vízpára, dunszt (bizalmas)
 • gőzfürdő, gőzkamra
 • borgőz, mámor
 • lendület, erő