búg1 szinonimái

ige
 • zúg, berreg, duruzsol, dohog, (gép) zakatol
 • (galamb): turbékol, bulikol (régies), szól, burukkol (tájnyelvi), bukkurúz, krúgat (tájnyelvi), kurrog (tájnyelvi)
 • (ének, ima): zsong, morajlik

búg2 szinonimái

ige
 • (sertés) (tájnyelvi): párzik, rühet (tájnyelvi), görög (tájnyelvi), kanoz (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

állampapír

főnév
 • államkötvény

megbecsülés

főnév
 • elismerés, megtiszteltetés, kitüntetés, tisztelet, tekintély, renomé, becsület, respektus (idegen), reputáció, méltatás, nagyrabecsülés, értékelés, becsü (tájnyelvi), becs, nimbusz, reverencia (idegen)
 • felbecsülés, taksálás, becslés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a búg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bojler

főnév
 • forróvíz-tároló, melegvíz-tároló, vízmelegítő, autogejzír (régies)
 • gázbojler, villanybojler

bárd2

főnév
 • (régies): énekes, költő, lantos, dalnok, dalos, énekmondó, trubadúr (régies), regős, jokulátor, igric (régies)

avítt

melléknév
 • elviselt, viseltes, elkoptatott, kopott, ásatag, elhasznált, ócska, nyűtt, elnyűtt, ósdi, divatjamúlt, ódivatú, avult

alkotó I.

melléknév
 • teremtő, létrehozó, kreatív
 • cselekvő, ható, termelő, produktív
 • alapító, létesítő, építő, aktív

botladozik

ige
 • csetlik-botlik, bukdácsol, támolyog, tántorog, dülöngél, ingadozik, imbolyog, botorkál, botlog (tájnyelvi), botlakozik (régies)
 • (beszédben): akadozik
 • (ritmus): döcög, biceg, sántít

csecsemőgondozó

főnév
 • dajka, dada, pesztonka, pesztra (tájnyelvi)

klérus

főnév
 • papság, papi rend

csigáz

ige
 • (érdeklődést): fokoz, gerjeszt, ébreszt
 • kínoz, gyötör, fáraszt, sanyargat, sanyar (tájnyelvi), göcsörít (tájnyelvi)

diktátor

főnév
 • zsarnok, despota, elnyomó, kényúr (választékos), önkényúr, egyeduralkodó, élet-halál ura, tirannus (régies)
 • kiskirály, autokrata

etikus

melléknév
 • tisztességes, becsületes, erkölcsös, fair (idegen), sportszerű

ellátatlan

melléknév
 • gondozatlan, elhanyagolt
 • (állás): üres, betöltetlen

bugyogó

főnév
 • bugyi, kisnadrág
 • salavári (régies), alsónadrág
 • örvény, zúgó

bocsánatkérő

melléknév
 • mentegetődző, bűnbánó

cirógat

ige
 • simogat, simít, dédelget, ölelget, csókolgat, becéz, becézget, hízeleg, kedveskedik, babusgat, ajnároz, csiklandoz, édelg (régies), gegyeréz (tájnyelvi), gedél (tájnyelvi), cirókál (tájnyelvi), bábosgat (tájnyelvi), cirógál (tájnyelvi), csecserél (tájnyelvi), marizsgál (tájnyelvi), mojáz (tájnyelvi), gazsulíroz (idegen)

elintéz

ige
 • elvégez, teljesít, véghezvisz, megcsinál, megvalósít, realizál, effektuál (idegen), abszolvál (választékos)
 • lebonyolít, letárgyal, elrendez, nyélbe üt, eligazít, megold, kijár, kitalpal, kieszközöl, kiharcol, kibuliz (szleng), dűlőre juttat (bizalmas), tető alá hoz, elboronál, elsimít, elegyenget tisztáz, helyrehoz
 • (szleng): ellátja a baját, helybenhagy, elhúzza a nótáját
 • kinyiffant (szleng), kinyuvaszt (durva), kipurcant (szleng), eltesz láb alól, megöl, meggyilkol, kivégez, kinyír
 • félreállít, tönkretesz

büdzsé

főnév
 • költségvetés, államháztartás, államkassza, állampénztár

becéz

ige
 • becézget, kényeztet, babusgat, dédelget, ajnároz, tutujgat (tájnyelvi), kedvesget (tájnyelvi), tutul (tájnyelvi)

csaló

melléknév, főnév
 • szélhámos, szemfényvesztő, széltoló (bizalmas), hazug, kalandor, panamista (régies), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), simlis (szleng), linkóci (bizalmas), gauner (bizalmas), imposztor (régies), falzifikátor (választékos), hochstapler (idegen), sarlatán, szédelgő, kókler (bizalmas), sipista (régies)

elkótyavetyél

ige
 • elveszteget, eltékozol, elfecsérel, elpazarol, elpocsékol, elherdál, elprédál, elharácsol (régies)
 • (régies): elárverez, licitál