szezon jelentése

 • idény, évad
 • (összetételek előtagjaként) valamely időszakhoz kötődő, pl. szezonmunka
 • francia saison ‘évszak’ ← késő latin satio, sationis ‘vetés, a vetés időszaka, évszak’ ← serere, satum ‘vet’

További hasznos idegen szavak

oxidáz

 • orvosi oxidációs és redukciós folyamatokat katalizáló enzim
 • angol, német oxydase ‘ua.’: lásd még: oxidál | -áz (enzimre utaló toldalék)

dextrogir

 • kémia a polározott fény síkját jobbra forgató (vegyület)
 • német dextrogyr ‘ua.’: latin dexter, dextra ‘jobb’, lásd még: dexteritás | késő latin gyrare ‘körben jár, forog’ ← görög gürosz ‘kör’
 • lásd még: giroszkóp
A szezon és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

delativus

kiejtése: delatívusz
 • nyelvtan a főnév helyhatározói esete, amely valaminek a felszínétől való távolodást fejez ki (a magyarban -ról, -ről raggal)
 • tudományos latin, ‘ua.’: de- ‘el’ | ferre, latum ‘visz’

algonkium

 • geológia a földtörténeti őskor fiatalabb időszaka
 • az algonkin indiánokról

faktuális

 • tény szerinti, tényleges
 • latin factualis ‘ua.’, lásd még: faktum

kalcifikáció

 • orvosi elmeszesedés
 • tudományos latin calcificatio ‘ua.’ ← calcificare ‘elmeszesít’: lásd még: kalcium | facere ‘tesz vmivé’

cancerosus

kiejtése: kancerózus
 • orvosi rákos
 • tudományos latin, ‘ua.’: cancer ‘rák’ | -ózis (kóros folyamatra utaló toldalék)

diszparitás

 • különneműség, másság, összeférhetetlenség
 • közgazdaságtan az árfolyamok nagyobb eltérése a paritástól
 • angol disparity, német Disparitätlatin disparitas ‘ua.’ ← dispar, lásd még: diszparát

ambligonit

 • ásványtan háromhajlású rendszerben kristályosodó lítium-nátrium-alumíniumfoszfát
 • angol amblygonite ‘ua.’: görög amblüsz ‘tompa’ | gónia ‘szög’ | -it (ásványra utaló toldalék)

kvadráns

 • földrajz negyedkör, a földi délkör negyedrésze
 • hajózás helymeghatározásra régebben használt szögmérő csillagászati eszköz
 • német Quadrant ‘ua.’ ← latin quadrans ‘negyedrész’, lásd még: kvadrál

faringo-

 • (tudományos szóösszetételek előtagjaként) a torokkal, garattal kapcsolatos
 • tudományos latin pharyngo- ‘ua.’ ← görög pharünx, pharüngosz ‘garat’

mirabile visu

kiejtése: mirábile vizú
 • még látni is csodálatos
 • latin, ‘ua.’: lásd még: mirábiliák | visus ‘látás, látvány’ ← videre, visum ‘lát’

genetikus

2
 • genetika az öröklés révén meghatározott
 • tudomány az eredetet, fejlődést kutató, történeti oknyomozó (szemlélet)
 • öröklési, leszármazási
 • angol genetic ‘ua.’, lásd még: genetika

kométa

 • üstökös
 • latin cometa ‘ua.’ ← görög kométész (asztér) ‘hosszú hajú (csillag)’ ← komé ‘hajfürt, üstök’
 • lásd még: kóma2