slachta jelentése

 • történelem a lengyel nemesség
 • lengyel szlachta ‘ua.’

További hasznos idegen szavak

custodia

kiejtése: kusztódia
 • művészet ötvösművű, kúpos fedelű középkori szelence szentelt ostya őrzésére
 • latin, ‘őrség’, lásd még: custos

parkinsonismus

kiejtése: parkinzonizmus
 • orvosi a Parkinson-kórra jellemző kórkép, végtagreszketés, lassuló mozgás, növekvő izomtónus
 • tudományos latin, ‘ua.’: James Parkinson angol orvosnak, a kór leírójának nevéből | lásd még: -izmus
A slachta és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

pszeudománia

 • orvosi kóros hazudozás
 • tudományos latin pseudomania ‘ua.’, lásd még: pszeudo-, mánia

fiziokrata

 • közgazdaságtan a fiziokratizmus híve, hirdetője
 • német Physiokratfrancia physiocrate ‘ua.’, lásd még: fiziokratizmus

induktor

 • villamosság kézi hajtású áramfejlesztő
 • villamosság állandó mágnes vagy elektromágnes dinamóban mágneses tér létrehozására
 • biológia indukciót megindító sejtcsoport
 • német Induktor ‘ua.’, lásd még: indukál

maîtresse

sztereoszkópia

 • orvosi térbeli látás annak köszönhetően, hogy a két szem által látott két kissé eltérő kép az agyban egyesül
 • optika ennek előidézése megfelelő távolságban álló két lencsével való fényképezés útján
 • angol stereoscopy ‘ua.’, lásd még: sztereoszkóp

elektronemisszió

 • fizika elektronkibocsátás, elektronok kilépése szilárd vagy folyékony anyag felületéről gázba, légüres térbe
 • lásd még: elektron1, emisszió

Cholagol

kiejtése: kolagol
 • gyógyszerészet epebetegségek ellen javallt cseppek szeszes oldatban
 • tudományos latin ‘ua.’: görög kholé ‘epe’ | agó ‘hajt’ | lásd még: (alkoh)ol

dizesztézia

 • orvosi az érzékelés zavara
 • tudományos latin dysaesthesia ‘ua.’: görög düsz- ‘gyengén, hibásan’ | aiszthészis ‘megérzés, érzékelés’ ← aiszthanomai ‘érez’

bibliológia

minjén

 • vallás imaközösség, legalább tíz felnőtt (13 évesnél idősebb) zsidó férfiból álló gyülekezet zsinagógai istentisztelethez
 • héber minján ‘ua.’, tkp. ‘számlálás’

monstrum

 • szörny, szörnyeteg
 • nagy, idomtalan, ormótlan építmény, szerkezet, mű
 • latin, ‘csodajel, csodás szörnyeteg’ ← monstrare ‘megmutat’ ← monere ‘emlékeztet, figyelmeztet, int’
 • lásd még: monitor

konstrukcionális

 • szerkezeti
 • latin constructionalis ‘ua.’, lásd még: konstrukció

arrogancia

 • kihívó modor, pöffeszkedés, dölyf, pimaszság, szemtelenség
 • latin arrogantia ‘ua.’, lásd még: arrogáns