bioakusztika jelentése

 • biológia az élőlények keltette és általuk felfogott hangokkal foglalkozó tudományterület
 • lásd még: bio-, akusztika

További hasznos idegen szavak

etnohistória

 • tudomány az írással nem rendelkező népek történetének rekonstruálása régészeti és antropológiai ismeretekből, valamint a szájhagyomány történeti elemeiből
 • lásd még: etno-, história

falangista

 • melléknév politika a Franco-féle spanyol fasizmussal kapcsolatos
 • főnév politika a spanyol fasizmus híve
 • spanyol Falange kiejtése: falanhhe a volt spanyol fasiszta párt neve, lásd még: falanx
A bioakusztika és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

exitál

 • orvosi meghal, kiszenved, kimúlik
 • magyar, lásd még: exitus

propán

 • kémia három szénatomos telített szénhidrogéngáz
 • német Propan ‘ua.’: Prop(ilén) ‘telítetlen háromatomos szénhidrogén’ (lásd ott) | -án (telített nyílt szénláncú szénhidrogénre utaló végződés)

exteroreceptor

 • biológia a külső hatások egy fajtájának fogadására specializálódott szerv
 • érzékszerv
 • angol, ‘ua.’: latin exter ‘külső’ | lásd még: receptor

konnexió

 • személyi kapcsolat, összeköttetés, befolyás
 • latin connexio ‘kapcsolat’ ← connectere, konnexus ‘összeköt’: con- ‘össze’ | nectere ‘köt’
 • lásd még: nexus

krisztológia

 • vallás a Jézus Krisztusra mint megváltóra és isteni személyre vonatkozó tanok összessége
 • vallás az ezekkel foglalkozó hittudományi ág
 • tudományos latin Christologia ‘ua.’: görög khrisztosz ‘felkent’ (a héber Masijah fordítása, lásd még: Messiás)khrió ‘megken’ | lásd még: -lógia
 • lásd még: krizma

cirfandli

 • jó minőségű fehérborszőlő
 • ebből készült könnyű, száraz fehérbor, szilváni
 • hazai német zierfandl ‘ua.’ (népetimológiás alak, mintha a Zier ‘dísz’ és fandl ‘edény’, lásd még: fándli összetétele volna)német Silvaner ‘szilváni’

cousine

kiejtése: kuzin
 • unokanővér, szülő testvérének lánya
 • francia, ‘ua.’ ← latin consobrina ‘anyai ágon való unokanővér’: con- ‘együtt’ | sobrina, eredetileg *sororina ‘nővéri’ ← soror ‘nővér’

ahimszá

 • vallás az indiai vallások tilalma élőlények megölésére
 • erőszakmentesség
 • szanszkrit, ‘nem ártás’

naiv

 • gyermeteg, jóhiszemű, hiszékeny
 • természetes, elfogulatlan, mesterkéletlen
 • művészet ösztönös tehetségű, képzetlen (művész)
 • irodalom nem műköltői, hanem a törzsi társadalom korából fennmaradt hősénekek felhasználásával összeszerkesztett (eposz)
 • német naivfrancia naďf ‘ua.’ ← latin nativus ‘született, eredeti, természetes’ ← nasci, natus ‘születik’

perpetuitás

 • állandóság, folytonosság
 • latin perpetuitas ‘ua.’, lásd, lásd még: perpetuális

kazula

 • vallás miseruha
 • késő latin casula ‘útiköpeny, esőköpeny’

moreszka

fotokatód

 • fizika fotocella eleme, amelyből fény hatására elektronok lépnek ki
 • lásd még: foto-, katód

reflexió

 • fizika visszaverődés, tükrözés, tükröződés
 • megjegyzés, észrevétel
 • elmélkedés, megfontolás
 • francia reflexion ‘ua.’, lásd még: reflektál