akusztika jelentése

 • fizika hangtan, a fizikának a hangjelenségekkel foglalkozó ága
 • fizika a hangzás minősége belső térben (színházban, hangversenyteremben, templomban stb.)
 • átvitt értelemben egy szónak a "csengése", vagyis az általa kiváltott érzelmek bizonyos körökben vagy helyzetben
 • német Akustik ‘ua.’ ← tudományos latin acoustica (scientia) ‘hallási (tudomány)’ ← görög akusztikosz ‘hallási’ ← akusztész ‘hallgató’ ← akuó ‘hall’

További hasznos idegen szavak

szimpatikus

 • rokonszenves, megnyerő, vonzó, szeretetre méltó
 • biológia (a vegetatív idegrendszeren belül) a belső szervek működését serkentő
 • német sympathischfrancia sympathique ‘ua.’, lásd még: szimpátia

direkció

 • igazgatóság, vezetőség
 • igazgatás, irányítás
 • eligazítás
 • irány
 • latin directio ‘irányítás, eligazítás’, lásd még: dirigál
A akusztika és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

cheiloschisis

kiejtése: keiloszkizisz
 • orvosi ajakhasadás, ajakhasadék, nyúlajak
 • tudományos latin, ‘ua.’: görög kheilosz ‘ajak’ | szkhiszisz ‘hasadás’ ← szkhidzó ‘hasít’
 • lásd még: szkizma

ornamentáció

 • művészet díszítés, díszítmény
 • művészet feldíszítés, ékítés
 • német Ornamentation ‘ua.’, lásd még: ornamentika

Norna

 • mitológia az északi germán hitregék három sosrsistennőjének egyike, a Moirák és Párkák megfelelője
 • óskandináv norn ‘ua.’

kontúr

 • körvonal
 • francia contourolasz contorno ‘ua.’ ← olasz, késő latin contornare ‘körülvesz’: con- ‘össze’ | tornare ‘kerekít, kerül, fordul’

rekonciliál

 • kibékít, összebékít
 • latin reconciliare ‘ua.’: re- ‘újra, vissza’ | lásd még: konciliál

laboráns

 • laboratóriumi vagy gyógyszertári alkalmazott
 • német Laborant ‘ua.’ ← latin laborans ‘dolgozó’, lásd még: laboratórium

konténer

 • közlekedés szállítótartály
 • angol container ‘ua.’ ← contain ‘tartalmaz’ ← francia contenir ‘ua.’ ← latin continere, lásd még: kontinens

heteroklízia

 • nyelvtan az a jelenség, hogy egy főnév más-más eseteiben más-más tő szerint ragozódik
 • tudományos latin heteroklisia ‘ua.’: görög heterosz ‘másik, más’ | kliszisz ‘hajlítás, hajtogatás, ragozás’ ← klinó ‘hajlít’

sus-

mágnás

 • történelem nagybirtokos, főnemes, országnagy
 • középkori latin magnas, magnatis ‘főúr’ ← latin magnus ‘nagy’
 • lásd még: magnitúdó

iatrofizika

 • orvosi kora újkori elmélet, amely az élő szervezet működésében a fizikai és mechanikai tényezőket tekintette elsődlegesnek
 • tudományos latin (h)iatrophysica (scientia) ‘orvosfizikai (tudomány)’: görög hiatrosz ‘orvos’ | lásd még: fizika

spenót

 • növénytan paraj
 • bajor-osztrák spenotnémet Spinatolasz spinacioarab ispinahperzsa aspanah ‘ua.’

izoleucin

 • biokémia a fehérjealkotó aminosavak egyike
 • tudományos latin isoleucin ‘ua.’: görög iszosz ‘azonos, egyenlő’ | leukosz ‘fehér’ | -in (vegyületre utaló toldalék)