barokamra jelentése

 • műszaki repülők és űrhajósok felkészítésében használt zárható kamra, amelyben a légnyomás tetszőlegesen csökkenthető, adott értéken tartható
 • lásd még: baro-

További hasznos idegen szavak

bona ecclesiastica

kiejtése: bóna ekléziasztika
 • jogtudomány egyházi javak
 • latin többes szám semlegesnemű, ‘ua.’: bonum ‘tulajdon’ ← bonus ‘jó’ | ecclesiasticus ‘egyházi’, lásd még: eklézsia

matiné

 • délelőtti műsoros rendezvény, előadás
 • német Matinee ‘ua.’ ← francia matinée ‘a délelőtt’ ← matin ‘a reggel’ ← latin matutinus ‘reggeli’, lásd még: matutínum
 • lásd még: mattináta, matúra
A barokamra és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

hard copy

kiejtése: hard kopi
 • számítástechnika kinyomtatott, alfanumerikus vagy grafikus számítógépes információ
 • angol, ‘ua.’, tkp. ‘kemény másolat’: hard ‘kemény’ | copy ‘másolat’, lásd még: kópia

reichswehr

kiejtése: reihszvér
 • történelem önkéntes német hadsereg 1919–1935 között
 • német Reichswehr ‘ua.’: Reich ‘birodalom’ | Wehr ‘fegyver, védelem’ ← wehren ‘véd, elhárít’

holocén

 • geológia a földtörténeti újkor negyedidőszakának utolsó, ma is tartó korszaka
 • német Holozänlatin holocaenus ‘ua.’: görög holósz ‘egészen’ | kainosz ‘új’

besóresz

 • kereskedelem, bizalmas haszon, nyereség
 • német argó beschores ’tisztességtelen nyereség’ ← jiddis pschoro ‘titkos megegyezés’

sztratoszféra

 • meteorológia a földi légkörnek a 12–50 km magasság közé eső övezete
 • angol stratosphere ‘ua.’, lásd még: sztrátusz, szféra

szuperszekréció

parlamentarizmus

 • politika olyan kormányzati rendszer, amelyben a nemzetgyűlés az államhatalom legfelső szerve
 • német Parlamentarismus ‘ua.’, lásd még: parlamentáris

pedikűr

 • lábápolás
 • német Pedikürefrancia pédicure: latin pes, pedis ‘láb’ | cura ‘gondozás, ápolás’
 • lásd még: pedál

aluminit

 • ásványtan cseppkőkiválás során keletkező alumínium-hidroszulfát, matt fehér gumós ásvány
 • német Aluminit ‘ua.’: lásd még: alumínium | -it (ásványra utaló toldalék)

anach-

ständchen

kiejtése: stendhen
 • zene éji zene, szerenád
 • német, ‘ua.’: Stand ‘állás, álldogálás’ ← stehen, stand ‘áll’ | -chen (kicsinyítő képző)