végighasít szinonimái

ige
 • felhasít, elhasít, kettéhasít
 • megkarcol, karcol, felszánt
 • végigfut, végigáramlik, végignyilallik
 • átszel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szaknyelv

főnév
 • műnyelv, szakmai zsargon, szakzsargon, csoportnyelv, szakmai nyelv, szakmai tolvajnyelv
 • szakszókincs, szakterminológia, nómenklatúra (választékos)

lelkiismeretlen

melléknév
 • erkölcstelen, gátlástalan, aggálytalan, tisztességtelen, kétszínű, képmutató, felelőtlen, állhatatlan, hanyag, kötelességmulasztó, perfid (idegen), tág lelkiismeretű (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a végighasít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

valahára

határozószó
 • végre, sokára, csakhogy, elvégre (régies), nagy sokára
 • majd, valamikor, egykor

töltelék

főnév
 • vagdalék, belevaló (bizalmas)

tisztség

főnév
 • beosztás, munkakör, foglalkozás, feladatkör, funkció, tiszt, szék (régies), hatáskör, pozíció, rang, poszt, polc (bizalmas), hivatal, offícium (idegen)
 • megbízatás, feladat
 • szerep, kötelesség, kötelezettség

talapzat

főnév
 • talpazat, talp, talpkő, talap (régies), alapzat, aljzat, lábazat, cokli (bizalmas), fundamentum, piedesztál (szaknyelvi), posztamentum (szaknyelvi)

vas

főnév
 • ferrum (szaknyelvi), vasérc, rúdvas (szaknyelvi), haszonvas (szaknyelvi)
 • lágyvas
 • acél
 • vasalás, patkó
 • sarokvas
 • orrvas (cipőn), spiccvas (bizalmas)
 • bilincs, lánc, rablánc, béklyó, békó (tájnyelvi), olvasó (tréfás)
 • peták, fitying, fillér, garas, picula (régies), krajcár (régies)
 • kard, penge, fegyver
 • páncél

visszafordul

ige
 • hátratekint, hátrafordul, szembefordul, megtér (tájnyelvi)
 • megfordul, visszatér, visszakanyarodik, visszamegy
 • meghátrál
 • visszahajlik, hátrahajlik, visszacsavarodik, visszatekeredik
 • (érzelem, gondolat): rátér, visszaterelődik
 • (tájnyelvi): visszatérül, megtérül

szembeötlő

melléknév
 • feltűnő, kiugró, szembeszökő, szembetűnő, pregnáns (idegen), blikkfangos (bizalmas), kiáltó, sikító

szárnyvonal

főnév
 • mellékvonal, mellékút, vicinális (régies)

összetorlódik

ige
 • felhalmozódik, felgyülemlik, összegyülemlik, tornyosul

szerzetes

főnév
 • barát, csuhás (pejoratív), fráter, páter, atya, pap, csuklyás (tájnyelvi)
 • (görögkeleti) kalugyer
 • (mohamedán) dervis
 • (buddhista) láma

vizenyős

melléknév
 • nedves, vizes, nyirkos
 • mocsaras, lápos, ingoványos, süppedékes, kotus (tájnyelvi), mocsolyás (tájnyelvi), dágványos (tájnyelvi), semlyékes (tájnyelvi)
 • ödémás
 • (szem): megtört, homályos, zavaros fényű
 • hosszadalmas, tartalmatlan, érdektelen, ízetlen

kipurcan

ige
 • (szleng): tönkremegy, elromlik, meghibásodik, lerobban (szleng), tropára megy (szleng), bekrepál (szleng), bemondja az unalmast (szleng), kifingik (szleng)
 • (szleng): kifárad, kimerül, elerőtlenedik, elgyengül, kitikkad (bizalmas), kikészül

végigtekint

ige
 • végigpillant (választékos), végignéz, áttekint, felmér

váj

ige
 • ás, fúr, kotor, kapar
 • bányászik
 • mélyít, mélyent (tájnyelvi)
 • piszkál, turkál, vájkál

vigad

ige
 • örvend, mulat, ujjong, szórakozik, vigadozik, vidul, dánomoz (tájnyelvi), mókázik
 • züllik, tivornyázik, dáridózik, dorbézol, lumpol (bizalmas)

vér

főnév
 • élet, tetterő, életerő, mozgékonyság, bátorság
 • vérmérséklet, lelki alkat, véralkat
 • érzékiség, szenvedély
 • nemzetség, család, vérség (régies), származás, eredet, kötelék, beütés, fajta, nem, testvér, ős
 • vérözön, vértenger, vérfolyam, vérpatak
 • véráldozat (választékos)

történelem

főnév
 • história (régies), múlt
 • elbeszélés, történet, történetírás, krónika
 • történettudomány
 • történelemóra, töri, töci (szleng), töresz (szleng), törci (szleng), múmiatan (szleng)

villódzik, villózik

ige
 • villog, fel-felvillan, sziporkázik, csillámlik, szikrázik, fel-felizzik, fel-felragyog, megcsillan, fénylik, lumineszkál (idegen), csillog