száműzetés szinonimái

főnév
 • számkivetés, kitoloncolás, kitiltás, kiutasítás
 • deportálás (idegen), törvényen kívül helyezés, emigráció, számkivetettség, bujdosás, hontalanság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tájékoztat

ige
 • útbaigazít, felvilágosít, informál, tudósít, eligazít, orientál, kiokosít, ismertet, beszámol, felhomályosít (szleng)

megerjed

ige
 • kiforrja magát
 • megbuggyan (bizalmas), megromlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a száműzetés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

suhanc

főnév
 • serdülő, siheder, kamasz, süvölvény, srác, cangaló (tájnyelvi), lőcpőc (tájnyelvi), suhancár (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi)
 • legényke, fiatalember

restelkedik, röstelk

ige
 • szégyenkezik, pirul, szégyell, elszégyelli magát, irul-pirul, pironkodik, átall

redukál

ige
 • csökkent, kisebbít, mérsékel, megrövidít, megkurtít, egyszerűsít, lefarag, megnyirbál
 • leépít, megköt, korlátoz, szabályoz
 • csillapít, tompít, gyengít, enyhít, fékez, visszaszorít

piknik

főnév
 • batyubál, összejövetel, kirándulás, kiruccanás

szakértő I.

melléknév
 • hozzáértő, gyakorlott, tapasztalt, jártas, kompetens (szaknyelvi), illetékes, szakavatott, szakképzett, képesített, szakismerő, műértő, hivatott, hivatásos, professzionális, profi (bizalmas)
 • ügyes
 • véleményező

szifon

főnév
 • szívócső
 • bűzelzáró, szagzáró
 • autoszifon (idegen), szódásszifon

öntvény

főnév
 • öntet
 • öntecs (régies), tuskó

osztályfőnök

főnév
 • (régies): osztályvezető
 • osztálytanító, tyúkanyó (tréfás), lélekidomár (tréfás), oszi (bizalmas), ofő (szleng), ufó (szleng), törzsfőnök (szleng)

maradandó

melléknév
 • tartós, időálló
 • állandó, végleges, időtlen, örök, örökös, örök érvényű, múlhatatlan
 • kitörölhetetlen, elévülhetetlen, felejthetetlen, emlékezetes, hervadhatatlan, elnyűhetetlen, elpusztíthatatlan

összeolvaszt

ige
 • összevegyít, ötvöz
 • egybeolvaszt, egybeforraszt, egyesít, összevon

szivárvány

főnév
 • írisz (idegen), égív (régies), bábabokra (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szivattyú

táncos II.

főnév
 • táncművész, balettművész

hajóablak

főnév
 • ökörszemablak, kajütablak

végelgyengülés

főnév
 • elaggás, elgyengülés

transzport

főnév
 • szállítmány, fuvar
 • szállítás, fuvarozás
 • (régies): átvitel (könyvelésben)

szánalom

főnév
 • sajnálkozás, részvét, sajnálat, együttérzés, szánakozás, könyörület, irgalom, kegyelem, megindultság, megrendülés

stimulál

ige
 • élénkít, serkent, felajz, feldob, felráz, felvillanyoz, fokoz, növel, gyorsít, doppingol (bizalmas), aktivál, kokszol (szleng)
 • felpezsdít, vitalizál, regenerál, reaktivál (szaknyelvi), megújít
 • ösztönöz, ösztökél, buzdít, bátorít, biztat, lelkesít, sarkall, tüzel, gerjeszt, szít, hajt, spannol (bizalmas)
 • késztet, felkelt, kivált, indít, előidéz, okoz, ihlet, motivál, inspirál

szenvtelen

melléknév
 • közönyös, érzéketlen, halvérű, higgadt, impasszibilis (idegen), közömbös, apatikus, érzéstelen, fásult, elfásult, tompa, hűvös, egykedvű, sztoikus, indolens (idegen)

törlőrongy

főnév
 • törlőruha, törlőkendő, edénytörlő, konyharuha
 • portörlő

szédítő

melléknév
 • kábító, bódító, mákonyos (régies)
 • szédületes, kápráztató, elvakító, rendkívüli, elképesztő, lenyűgöző, mámorosító

rezzen

ige
 • megrezzen, rezdül, rebben, moccan, mozdul, riad
 • (régies): rendül, ijed, rázódik

szervezkedik

ige
 • csoportosul, szövetkezik, társul
 • konspirál (idegen)

tragikus

melléknév
 • megrendítő, gyászos, megrázó, megdöbbentő, szerencsétlen, irtózatos, szörnyű, borzasztó
 • végzetes, katasztrofális