szabadalom szinonimái

főnév
 • licenc, engedély, patent (régies), felhatalmazás, szabadalomlevél
 • (régies): előjog, kiváltság, privilégium

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtestesülés

főnév
 • inkarnáció (idegen), materializáció (idegen), materializálódás (idegen), testet öltés, testté válás
 • példakép

akkortájban, akkortá

határozószó
 • akkor, akkoriban, akkortájban, olyantájt (tájnyelvi), akkorta (tájnyelvi), akkorjában (tájnyelvi), akkoron (régies), azidőtt (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szabadalom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sokféle

melléknév
 • sokfajta, különféle, mindenfajta, többféle, százféle, százfajta, ezerféle, ezerarcú, ezernyi, számos, változatos, sokrétű, különb-különbféle (régies)
 • vegyes, heterogén, mindenféle

recés

melléknév
 • bordás, rovátkás, rovátkolt, rovátkos (régies), redes (tájnyelvi)

ragozás

főnév
 • hajlítás (régies), hajtogatás (régies)
 • igeragozás, konjugáció (szaknyelvi)
 • névszóragozás (szaknyelvi), deklináció (szaknyelvi)

pattog

ige
 • csattog, kattog, recseg, ropog, serceg, sistereg (tűz)
 • repedezik, hasadozik, fakad
 • (bizalmas): pörlekedik (tájnyelvi), elégedetlenkedik, ugrál, hepciáskodik (bizalmas), kötekedik, kekeckedik (szleng), zsémbel

strapás

melléknév
 • fáradságos, fárasztó, nehéz, hajszás, kimerítő, megterhelő, megerőltető, verejtékes, izzasztó, gyötrelmes, küzdelmes, embert próbáló, keserves

szentesít

ige
 • jóváhagy, kanonizál (idegen), ratifikál (szaknyelvi), ellenjegyez, megpecsétel, törvényesít, elismer, megerősít, törvényerőre emel
 • elfogad, magáévá tesz, bevesz

orv

melléknév, főnév
 • alattomos, gonosztevő

olajozatlan

melléknév
 • akadozó, görcsös

lúdbőrözik

ige
 • borsódzik, végigfut a hátán a hideg
 • irtózik (valamitől)

öregapa

főnév
 • nagyapa, szépapa, másikapa (tájnyelvi), papóka (tájnyelvi), peszeapika (tájnyelvi)

szerzet

főnév
 • szerzetesrend, rend
 • fajzat (tájnyelvi), fajta (tájnyelvi), alak, fickó, figura, pofa (szleng), flótás, csodabogár
 • lény, teremtmény
 • (régies): találmány, csinálmány

születési

melléknév
 • veleszületett, natális (szaknyelvi)

győzedelmes, győzelm

melléknév
 • győztes, diadalmas, sikeres, eredményes, nyertes, dicső, dicsőséges

valószínű

melléknév
 • valószerű, elhihető, lehetséges, plauzíbilis (idegen)
 • feltehető, feltételezhető, elképzelhető, igaznak látszó, hihető, nem minden alap nélküli, elfogadható
 • várható, remélhető, előrelátható, gyanítható, várt, remélt
 • feltételezett, vélelmezett, állítólagos, látszólagos

több II.

melléknév
 • többféle, többfajta
 • hosszabb, részletesebb, bővebb, terjedelmesebb
 • fontosabb, értékesebb, jelentősebb

szabadon

határozószó
 • függetlenül, akadálytalanul, kötetlenül, önállóan, korlátlanul, korlátozásmentesen, önként, önszántából, tartózkodás nélkül, fakultatívan
 • szabadlábon
 • nyíltan, kereken, fesztelenül, leplezetlenül, őszintén, nyilvánosan

skarlát2

főnév
 • vörheny, vörhenyeg (régies), scarlatina (idegen)

szégyell

ige
 • átall, restell, rühell (bizalmas), perhorreszkál (idegen), szemérel (tájnyelvi)
 • húzódozik, derogál (valakinek)
 • (szégyelli magát): szégyenkezik, pironkodik, irul, irul-pirul, majd kisül a szeme

toleráns

melléknév
 • elnéző, türelmes, béketűrő, megértő, humánus
 • engedékeny, méltányos, előítélet-mentes, elfogulatlan

szalad

ige
 • fut, siet, repül, futkos, fáradozik, spurizik (szleng), rohan, lohol, lót-fut, szedi a lábát, iramlik, kotrecel (tájnyelvi), limel (tájnyelvi), lófol (tájnyelvi), inal, őringel (tájnyelvi), rőföl (tájnyelvi), trappol (bizalmas), skerál (szleng) Sz: fut, mint az agár; jól felszedi a kapcát
 • (idő): múlik, száll
 • menekül, megfutamodik, elszéled, iszkol
 • terjed, halad, tódul, hatol
 • (lakás): táncol, feje tetején áll, tótágast áll

remekíró

főnév
 • klasszikus

szemelvény

főnév
 • ízelítő, mutatvány, válogatás, részlet, idézet, citátum
 • passzus, szakasz

totózik

ige
 • (bizalmas): találgat, tippel