vérrokon szinonimái

főnév
 • rokon, atyafi, vér (régies), egyvacki (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

földhözragadt

melléknév
 • szegény, nincstelen, koldusszegény, vagyontalan, ínséges, ágrólszakadt Sz: szegény, mint a templom egere; se inge, se gatyája
 • kicsinyes, közönséges

díva

főnév
 • (régies): táncosnő, primadonna, színésznő, énekesnő, csillag, filmcsillag, sztár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vérrokon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vaságy

főnév
 • tábori ágy, fémágy
 • priccs

trécsel

ige
 • tereferél, traccsol (bizalmas), fecseg, cseveg, csivitel, társalog, beszélget, pletykál, trafikál (régies), diskurál, bájcseveg, dumál (szleng), csacsog

tökéletes

melléknév
 • kifogástalan, hibátlan, eszményi, ideális, abszolút (idegen), optimális, páratlan, teljes, mintaszerű, utánozhatatlan, megismételhetetlen, utolérhetetlen, felülmúlhatatlan, példaszerű, példás, példátlan, makulátlan, gáncstalan, perfekt (idegen), fogyatkozatlan (régies)
 • kitűnő, kiváló, kimagasló, kiemelkedő, nagyszerű, remek, pompás, mesteri, briliáns, elsőrendű, elsőrangú, penge (szleng)
 • élethű, pontos, precíz

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

vegykonyha

főnév
 • (bizalmas): laboratórium, labor (bizalmas), officina (régies)

vodka

főnév
 • gabonapálinka, burgonyapálinka

szerepel

ige
 • fellép, alakít, játszik, közreműködik, figurál (régies)
 • előad, bemutat
 • tevékenységet fejt ki, fungál (tájnyelvi), tisztet tölt be
 • benne van, benne foglaltatik, előfordul
 • közrejátszik

szemelvény

főnév
 • ízelítő, mutatvány, válogatás, részlet, idézet, citátum
 • passzus, szakasz

pányva

főnév
 • kötél, kötőfék, lasszó

szipka

főnév
 • szopóka
 • (szleng): láb, virgács (szleng)

zárt

melléknév
 • elhatárolt, bekerített, körülvett, bezárt
 • rácsos
 • csukott, fedett
 • lehunyt (szem)
 • zártkörű, szűk, exkluzív

kitaszít

ige
 • kizár, kirekeszt, kivet, kitúr, kilök, kidob, kirak, kirúg (bizalmas), kicsap, kilódít, kikerget, kitesz, kitagad, kiátkoz, kiközösít, kiutasít, kitoloncol, kitelepít, száműz, kitaszint (tájnyelvi), kizurpál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas)

versenyfelhívás

főnév
 • versenykihívás
 • felhívás, felszólítás, pályázatkiírás, pályázat

varangy

főnév
 • varangyos béka, varas béka, göröngyösbéka (tájnyelvi), göröngyibéka (tájnyelvi), asszonybéka (tájnyelvi), banyabéka (tájnyelvi)
 • csúfság, rondaság

visszaenged

ige
 • visszabocsát, visszaereszt
 • visszaad, átenged

vétó

főnév
 • tiltakozás

tulajdon I.

főnév
 • birtok, vagyon, ingóság, jószág (régies), vagyontárgy, javak, holmi
 • birtoklás, bírás
 • (régies): tulajdonság, jellem, vonás, viselkedés

visszhangoz

ige
 • visszaver, visszaad, ismétel, echóz (régies)
 • emleget, hirdet