utószó szinonimái

főnév
 • epilógus, utóhang, zárszó, zárószó, záradék, végszó, peroráció (régies)
 • utóirat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

miért II.

főnév
 • ok
 • cél, értelem, talány

felvázol, fölvázol

ige
 • vázol, leskiccel, skiccel, odavet
 • ismertet, körvonalaz, ecsetel, érzékeltet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a utószó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tűrhetetlen

melléknév
 • elviselhetetlen, kibírhatatlan, kiállhatatlan, szenvedhetetlen (régies), intolerábilis (idegen)
 • tarthatatlan, megengedhetetlen, felháborító, minősíthetetlen Sz: ami sok, az sok

telekkönyvez

ige
 • kataszterez (szaknyelvi)

tartalom

főnév
 • lényeg, mondanivaló, esszencia (választékos), magva, veleje, értelem
 • kivonat, összegzés, summázat
 • összetétel, mibenlét
 • lista, lajstrom (régies), felsorolás
 • tartalomjegyzék, tartalommutató, mutató

szétvet

ige
 • robbant, felrobbant, levegőbe repít, szétszaggat, széjjelszaggat
 • széttár, kitár

uralom

főnév
 • uralkodás, hatalom, országlás, rendelkezés, igazgatás, vezetés, irányítás
 • zsarnokság
 • befolyás

védangyal

főnév
 • védőangyal, őrangyal, nemtő (régies)

sróf

főnév
 • csavar

smucig

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, fösvény, zsugori, fukar, garasos, filléres, krajcároskodó, kicsinyes, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas), skót (bizalmas), zsebrák (régies), kupori (tájnyelvi), faszari (tájnyelvi), szarrágó (durva), olcsójános (szleng), spúr (szleng), snassz (bizalmas)

olvasztótégely

főnév
 • izzítócsésze

szakácsnő

főnév
 • szakácsné, főzőné (tájnyelvi), bukaterica (tájnyelvi), főzőasszony (tájnyelvi)

vehemens

melléknév
 • heves, dühös, haragos, indulatos, szilaj, lobbanékony, robbanékony, vérmes, szangvinikus, hörcsögtermészetű, explozív
 • szenvedélyes, heves, forróvérű, temperamentumos, túlfűtött, buzgó

visszatérítés

főnév
 • visszafizetés, megtérítés, forbát (régies)
 • jóváírás, ristorno (idegen), kompenzálás

készséges

melléknév
 • segítőkész, szolgálatkész, előzékeny, udvarias, figyelmes, szívélyes, szíves, kész, jóakaratú, hajlandó, gondos, szófogadó, hűséges, alázatos, barátságos, baráti, engedelmes, kötelességtudó, gáláns, lovagias, engedékeny, kuláns (régies)

útvonal

főnév
 • út, pálya, vonal
 • menetirány, útirány

tuti

melléknév
 • (szleng): bizonyos, kétségtelen, biztos, fix, kétségbevonhatatlan
 • príma, kitűnő

vállveregetés

főnév
 • (pejoratív): biztatás, buzdítás, elismerés
 • kitüntetés

űrhajós

főnév
 • asztronauta (idegen), kozmonauta (idegen), űrrepülő, űrpilóta

tenor

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

variáció

főnév
 • változat, verzió
 • eltérés, módosulás, változás, mutáció (szaknyelvi)
 • változatosság, különféleség
 • csoportosítás, elrendezés, kiválasztás, osztályozás
 • csoport
 • átirat, átdolgozás