utál szinonimái

ige
 • undorodik, irtózik, iszonyodik, idegenkedik, borzad, visszaborzad Sz: kiveri a hideg tőle; borsódzik a háta tőle; hideglelést kap tőle; elhányja magát tőle; ki lehet vele kergetni a világból; se teste, se lelke nem kívánja
 • ellenszenvet érez (valaki iránt), ki nem állhat, nem szenvedhet, megvet, gyűlöl, rühell (bizalmas) Sz: a háta közepére se kívánja; akkor lássam, mikor a hátam közepét; diót törne a homlokán, úgy szereti; ha eléri, szemét kikörmöli; ki lehetne kergetni a világból (valamivel); megfojtaná egy kanál vízben; örülnek neki, mint a büdösféregnek; szereti, mint a tiszahátiak az árvizet; szereti, mint a macska a sarat; szereti, mint a vak a gödröt; szereti, mint a fogfájást; szereti, mint eb a macskát; szereti, mint ördög a tömjént; úgy szereti, mint a seggében a tövist; úgy szereti, mint a hideglelést; utálja, mint a bűnt

utal szinonimái

ige
 • hivatkozik, céloz, rámutat
 • elárul, sejtet, kimutat, mutat, jelez, vall (valamire)
 • irányít, utasít
 • küld

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyög

ige
 • kínlódik, erőlködik, szenved, gyötrődik, sínylódik, tűr
 • recseg, nyikorog
 • nyögdécsel, nyöszörög, nyöszög (tájnyelvi), siránkozik, sóhajtozik, jajgat, jajveszékel, nyekeg (tájnyelvi), nyögődözik (tájnyelvi)

humusz

főnév
 • televény (szaknyelvi), televényföld, termőföld, termőtalaj
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a utál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tunkol

ige
 • (bizalmas): mártogat, kimárt, itatgat

tehénpásztor

főnév
 • gulyás, csordás, pásztor, tehenes (tájnyelvi)
 • tehenész, cowboy (idegen)

tapogatódzik, tapoga

ige
 • keresgél, matat, tapogat, kotorászik
 • puhatolódzik, puhatolózik, kérdezősködik, kérdezget, tudakozódik, érdeklődik, felvilágosítást kér, faggat, firtat

szervezés

főnév
 • organizáció (idegen)
 • konstrukció, elrendezés

új I.

melléknév
 • használatlan, viseletlen, nem hordott
 • érintetlen
 • vadonatúj, újdonatúj, újdon, mai, friss
 • korszerű
 • újdonsült, újonc, kezdő
 • tapasztalatlan, járatlan, újsütetű
 • újszerű, modern, mai, ismeretlen, szokatlan

várományos

melléknév
 • reménybeli, jövendő, leendő, leendőbeli, örökös
 • jelölt, kandidátus, aspiráns (választékos)

sóskafa

főnév
 • borbolya (tájnyelvi), leánysomfa (tájnyelvi), vadsóska

sikkasztó

melléknév, főnév
 • defraudans (régies), tolvaj

oktató I.

melléknév
 • nevelő, tanító, didaktikus, kiképző
 • tanulságos
 • (hang): parancsoló, leckéztető, fölényes

süvít, süvölt

ige
 • zúg, sivít, visít, üvölt, ordít, fütyül, dudál, fúj, sípol, tutul (tájnyelvi), dúdol (tájnyelvi)

vegetál

ige
 • tengődik, teng, teng-leng, tengeti életét, nyomorog

viszonylagos

melléknév
 • viszonyított, relatív (idegen), hozzávetőleges
 • szerény, mérsékelt

keresztfűrész

főnév
 • ágfűrész, nyesőfűrész, hasábfűrész

utánamegy

ige
 • követ, nyomába szegődik
 • ellenőriz, megnéz, utánanéz, tájékozódik, átnéz, utánajár, kinyomoz

tulajdonképp, tulajd

határozószó
 • voltaképpen, voltaképp, végül is, végeredményben, valójában, elvégre, lényegében, igazában, igazándiból (bizalmas), igazából, jelesül
 • egyáltalán, egyáltalában
 • eredetileg, alapjában véve

vakablak

főnév
 • álablak (régies), blindfeld (tájnyelvi)

üdvözít

ige
 • megvált, üdvösséget szerez (valakinek)
 • boldogít, boldoggá tesz

telepes

melléknév, főnév
 • letelepedő, letelepülő, kitelepülő, betelepülő, gyarmatos, farmer, földhöz juttatott, telepgazda

valósághű

melléknév
 • pontos, hajszálpontos, precíz, akkurátus (régies)
 • realista (ábrázolásmód)