túlfeszít szinonimái

ige
 • túlerőltet, túlhajt, túlhajszol, kimerít, lestrapál (bizalmas)
 • kiélez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltemet

ige
 • elhantol (választékos), elföldel, örök nyugalomra helyez (választékos), végső nyugalomra helyez (választékos), megadja a végtisztességet (valakinek), utolsó útjára kísér, elbúcsúztat, eltakarít, sírba tesz, sírba helyez, visszaadja a földnek, inhumál (régies), elás, elkapar (pejoratív), elsírol (tájnyelvi), elhomlít (tájnyelvi)
 • betemet, beborít, maga alá temet, elnyel, magába fogad
 • elrejt, elfed, elleplez, palástol, elkendőz, eltitkol

brit

melléknév, főnév
 • angol, nagy-britanniai
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a túlfeszít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tökéletlen

melléknév
 • hibás, kidolgozatlan, kezdetleges, kiforratlan, éretlen, elégtelen, hiányos, befejezetlen, bevégzetlen, csonka
 • ostoba, buta, együgyű, hülye, féleszű, félbolond, esztelen, fafejű, tökfejű, tökkelütött, gyenge, ütődött (bizalmas), félnótás, süket (szleng), hibbant, félkegyelmű, bárgyú, gyengeelméjű

támad

ige
 • keletkezik, kel, kerekedik, létrejön, kialakul, lesz, kezdődik
 • születik, ered, elindul, származik
 • felmerül, felvetődik, előadódik
 • szottyan, fakad
 • felkel, feljön, ébred, föltűnik, fölemelkedik
 • feltámad, feléled, éled
 • rohamoz, ostromol, bombáz, lő, szorongat, attakol (régies)
 • rátör, ráront, rátámad
 • kifogásol, bírál, kritizál
 • rágalmaz, gyaláz, sért, becsmérel, pocskondiáz, vádol

szusszan

ige
 • lélegzik, fúj
 • pihen, megpihen

szederjes

melléknév
 • kékes, lilás, elkékült, hupikék (bizalmas), megkékült, szilvakék, kékesvörös, ibolyaszínű, violaszínű, tarjagos (tájnyelvi)

transzformátor

főnév
 • áramátalakító, átalakító, trafó (bizalmas)

űrruha

főnév
 • űrhajósöltözet, szkafander

sebességváltó

főnév
 • sebváltó (bizalmas)

rúd

főnév
 • pózna, dorong, bot, szálfa, ágas (tájnyelvi), celőke (tájnyelvi), oszlop, husáng
 • rudacska, stangli
 • (bizalmas): rúdugrás

nyél

főnév
 • fogó, fogantyú, szár, markolat, maroklat (régies), griff (idegen), kar

skandál

ige
 • ütemez, hangsúlyoz, megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)

vagyogat

ige
 • megvan, éldegél, éleget, létezik, lellegél (tájnyelvi), élődik (régies) Sz: elvan, mint a befőtt

versel

ige
 • ír, költ, verset farag, versbe önt, versbe szed, megdalol, verzifikál (idegen)
 • (tájnyelvi): szaval, verset mond
 • (tájnyelvi): versenyez, vetélkedik

kárpitos

főnév
 • szőnyegész (régies), tapecírer (régies), tapacíros (régies)

túlméretezett

melléknév
 • hatalmas, nagy
 • felnagyított, túlzott, felfújt

totyakos

melléknév
 • nehézkes, trottyos (bizalmas), trotli (bizalmas), lomha, elaggott, totya (tájnyelvi)

utánzás

főnév
 • imitálás, mímelés, majmolás, másolás, koppintás (szleng), reprodukálás

tüskés

melléknév
 • tövises, tüskös (tájnyelvi), gazos (régies), csekmetes (tájnyelvi), csipkés (tájnyelvi)
 • szúrós, bökős
 • borostás, borotválatlan
 • barátságtalan, elutasító, visszahúzódó, morózus
 • sértő

tanulmányoz

ige
 • megvizsgál, megszemlél, megnéz, áttekint, átvizsgál, elolvas, szemügyre vesz, búvárol
 • foglalkozik (valamivel), ismerkedik (valamivel), elemez, analizál, kutat, studíroz (bizalmas)

üdvözítő I.

melléknév
 • boldogító, boldoggá tevő