védett szinonimái

melléknév
 • szélmentes, fedett
 • óvott, őrzött, biztonságos, sérthetetlen, biztos, biztosított, stabil, szilárd, megerősített, védelem alatt álló
 • ellenállóképes, immúnis (szaknyelvi)
 • értékes, páratlan, ritka

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csökevényes

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

ámít

ige
 • félrevezet, áltat, hiteget, bolondít, szédít (bizalmas), megtéveszt, becsap, kábít, kecsegtet, rászed, átver (bizalmas), etet (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a védett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vagyogat

ige
 • megvan, éldegél, éleget, létezik, lellegél (tájnyelvi), élődik (régies) Sz: elvan, mint a befőtt

továbbszolgáló

melléknév
 • zupás (régies), bezupált (régies)

típus

főnév
 • mintakép, prototípus, példakép, alapforma
 • alkat, jelleg, zsáner (választékos)
 • fajta, válfaj, féleség
 • szabvány

takarékpénztár

főnév
 • bank, takarék, sparkassza (régies)

vár2

főnév
 • erőd, erődítmény, várkastély, várpalota, fellegvár, citadella (régies), védhely (régies), sasfészek (választékos), gólyafészek (tréfás), várrom
 • támasz, bástya, védelem, oltalom, menedék

viszály

főnév
 • ellenségeskedés, viszálykodás, ellentét, háború, háborúskodás, torzsalkodás, villongás, konfliktus, veszekedés, perpatvar, szóváltás, összezördülés, összeütközés, civódás, marakodás, átavita (tájnyelvi), ortály (régies), nézeteltérés, nézetkülönbség, súrlódás, széthúzás
 • (régies): viszontagság, baj

szélhámos II.

főnév
 • sarlatán, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), kókler (bizalmas), fezőr (idegen), sipista (régies), csélcsapó (régies), gazfickó, csirkefogó, imposztor, kalandor, gazember, iparlovag
 • házasságszédelgő, hozományvadász

szándékozik

ige
 • szándékszik, szándékol, akar, szándékában áll, kíván, eltökél, elhatároz, tervez, tervel, intendál (idegen), feltesz magában, tervbe vesz, fontolgat, készül (valamire), célul tűz ki, céloz, előirányoz, eltervez

összeragaszt

ige
 • összetapaszt, összeenyvez
 • vulkanizál

szeretet

főnév
 • vonzalom, vonzódás, rokonszenv, jóindulat, ragaszkodás, gyengédség, hajlandóság, szerelem, amor (idegen), odaadás, rajongás, imádat
 • kedvelés, élvezet

visszavisz

ige
 • visszacipel, visszaad, visszajuttat, visszaszállít
 • helyre tesz, helyrerak, visszahelyez
 • visszavezet, visszakalauzol
 • eredeztet, származtat, redukál

kinyomoz

ige
 • megtudakol, kikutat, kivizsgál, kifürkész, kiszimatol, kiszaglász, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kipuhatol, kitapogat, kinyomász (tájnyelvi), kiderít, megtud, kibogoz, felfed, feltár, tisztáz, felgöngyölít, napfényre hoz, napvilágra hoz, fényt derít (valamire), felderít, inkvirál (idegen), kitájékoz (tájnyelvi), kitud (tájnyelvi), kitudokál (tájnyelvi)

védőszellem

főnév
 • védőszent, védszellem (régies), őrangyal, nemtő (régies), géniusz
 • oltalmazó

vádirat

főnév
 • vád, vádbeszéd, vádlevél

vevő

főnév
 • vásárló, bevásárló, kuncsaft (bizalmas), ügyfél, kliens, üzletfél, fogyasztó
 • vevőkészülék

vékonyít

ige
 • koptat, elkeskenyít, keskenyít, zsugorít, szűkít
 • tömörít
 • (tájnyelvi): hígít, gyengít
 • ritkít
 • fogyaszt, karcsúsít, slankít

töpped

ige
 • töpörödik, zsugorodik, fonnyad, ráncosodik, aszik, aszalódik, összemegy, satnyul, fonyarodik (tájnyelvi), gözörödik (régies), töpik (régies)

világítóudvar

főnév
 • vakudvar, légakna, lichthof (idegen)