tanúvallomás szinonimái

főnév
 • tanúskodás, tanúzás, vallomástétel, tanúságtétel, tanúság, tanúságtevés (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

forgácsol

ige
 • esztergál
 • aprít, hasít, szilánkol, sziláncsol (tájnyelvi)

mámoros

melléknév
 • részeg, ittas, italos, kapatos, spicces, zákányos, kótyagos, bódult, pityókás (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas)
 • lelkesült, boldog, önfeledt, gyönyörittas (választékos), szerelemittas, diadalittas (választékos), örömittas, elragadtatott, megrészegült, euforikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat), megittasult (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanúvallomás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szusszan

ige
 • lélegzik, fúj
 • pihen, megpihen

számadás

főnév
 • beszámoló, beszámolás
 • számonkérés, felelősségre vonás
 • feljegyzés, kimutatás, elszámolás, mérleg, összegzés, számvetés
 • (régies): számla

sürgöny

főnév
 • távirat, telegram (régies)

romlandó

melléknév
 • romlékony, romlatag (választékos)

talján

melléknév, főnév
 • (régies): olasz, olaszországi, digó (szleng)

térül-fordul

ige
 • jön-megy, járkál, jár-kel, kószál, bóklászik, koslat, kujtorog, gyüszmékel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi)

pribék

főnév
 • hóhérsegéd
 • porkoláb (régies), pandúr, fogdmeg (régies)
 • semmirekellő, jöttment, elvetemült, aljas (ember)
 • (régies): útonálló, zsivány (régies), rabló
 • (régies): áruló, hitszegő

politika

főnév
 • államtudomány, államtan, országászat (régies)
 • (tájnyelvi): fortély, ravaszság, taktika

mentő II.

főnév
 • életmentő, segítő, jótevő
 • mentős (bizalmas)
 • mentőautó, betegszállító autó

ráér

ige
 • ideje engedi, időmilliomos, piszlingöl (régies) Sz: siet, mint a megkötözött marha; úgy siet, majd lefekszik

típus

főnév
 • mintakép, prototípus, példakép, alapforma
 • alkat, jelleg, zsáner (választékos)
 • fajta, válfaj, féleség
 • szabvány

túlfeszít

ige
 • túlerőltet, túlhajt, túlhajszol, kimerít, lestrapál (bizalmas)
 • kiélez

hűvös II.

főnév
 • (szleng): börtön, fogda, fogszi (szleng), dutyi (bizalmas), kaptár (szleng), kaszni (bizalmas), kóter (régies), sitkó (szleng), sitt (szleng)

vérbélű

melléknév
 • piros bélű, vörös húsú
 • (tájnyelvi): pirospozsgás, életerős, egészséges

tapasztal

ige
 • észlel, érez, érzékel, átél, megfigyel, észrevesz, felfedez, lát, konstatál

sztori

főnév
 • (bizalmas): történet, mese, eset, cselekmény, história, elbeszélés

teljesítménybér

főnév
 • szakmány (régies), darabbér, akkordbér

végrehajtható

melléknév
 • behajtható
 • jogerős, hatályos, törvényes
 • keresztülvihető, megtehető, megcsinálható, megvalósítható, kivihető, teljesíthető

tartás

főnév
 • fogás, rögzítés
 • testtartás, testhelyzet
 • marasztalás, tartóztatás
 • tárolás, raktározás
 • értékelés, becsülés
 • birtoklás
 • gondozás, ellátás, gondviselés
 • nevelés, tenyésztés
 • rendezés, szervezés, lebonyolítás
 • tartósság
 • szilárdság, gerincesség
 • méltóság
 • tartam

szárazföldi

melléknév
 • kontinentális (szaknyelvi), terresztrikus (szaknyelvi), földi

teremtmény

főnév
 • ember, élőlény, lény, létező, személy, perszóna (pejoratív), alak
 • alkotás, alkotmány, kreatúra (pejoratív), csinálmány

vendégség

főnév
 • vendéglátás, megvendégelés, szíveslátás, vendégeskedés, összejövetel, mulatság, lakoma, tor (választékos), zsúr, jóltartás (tájnyelvi), trakta, eszem-iszom
 • vendégsereg, társaság