tömény I. szinonimái

melléknév
 • koncentrált, telített, sűrített, hígítatlan
 • nagyfokú (rosszindulat)

tömény II. szinonimái

főnév
 • töményital, rövidital, pálinka, szíverősítő (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tömeges

melléknév
 • sereges (választékos), roppant, csoportos
 • sorozatos

hibátlan

melléknév
 • hibamentes, kifogástalan, szabályszerű, hiánytalan, pontos, tökéletes, ép, teljes, helyes, szabályos, sértetlen, romlatlan, tisztességes, tiszta, torzítatlan, makulátlan, büntetlen, szeplőtlen (régies), ártatlan, feddhetetlen, korrekt, intakt (szaknyelvi), csorbítatlan, igaz, mintaszerű Sz: még az irigység se találna benne hibát; olyan, mint a szűz lány képe
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tömény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tévhit

főnév
 • balhit, hiedelem, csalhit (régies), félreértés, babona, bozsena (tájnyelvi), szupersztíció (idegen)

szövegez

ige
 • fogalmaz, formuláz (választékos), szavakba önt, formába önt
 • szerkeszt

szívgörcs

főnév
 • szívszorulás, stenocardia (szaknyelvi)

száj

főnév
 • szájüreg, ajak, kenyérleső (tréfás), lepényleső (tréfás), bagóleső (tréfás), pofa (durva), csőr (tréfás), bagósmasina (tájnyelvi), csámcsogó (tájnyelvi), csuszaleső (tájnyelvi), csoba (tájnyelvi), evőke (tréfás), kenyérdaráló (tájnyelvi), pampula (tájnyelvi)
 • gyerek (tréfás)
 • beszélőke (tréfás), csipogó (szleng), kelepelő (tájnyelvi), lepcses (tájnyelvi)
 • nyílás, bejárat, torkolat, szád (régies), lyuk
 • torok (ágyúé)
 • rés, kiöntő (edényé)
 • szél (sebé)
 • garat (malomé)

toporzékol

ige
 • dobbant, tapsikol (tájnyelvi)
 • (ló): dobog, dobrokol (tájnyelvi)
 • dühöng, mérgelődik, dúl-fúl, rúgkapál, tombol, tajtékzik, magánkívül van

univerzális

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, általános, átfogó, generális
 • sokoldalú

rostál

ige
 • szétválaszt, szitál, szelel, megtisztít, szór, szemel (tájnyelvi), pallal (régies)
 • válogat
 • megvizsgál, elbírál
 • kiválaszt

rézgálic

főnév
 • kékgálic, kékkő

némaság

főnév
 • szótlanság, hangtalanság
 • hallgatás, nyugalom, csend, csendesség, nesztelenség, zajtalanság, háborítatlanság, szilencium

saroglya

főnév
 • taliga, targonca
 • (régies): hordágy
 • gyaloghintó (régies)

utókor

főnév
 • későbbi nemzedék, posteritas (idegen), jövő

vasszorgalom

főnév
 • hangyaszorgalom, igyekezet

jutalom

főnév
 • díj, versenydíj, kitüntetés, koszorú (régies)
 • prémium, anyagi ösztönző, sikerdíj, ajándék, pályabér (régies)
 • elismerés, köszönet, dicséret, megbecsülés

zsindelyez

ige
 • baricskál (tájnyelvi)
 • fed, befed

tömőfa

főnév
 • stoppolófa, gomba

tetemes

melléknév
 • nagy, nagyarányú, jókora, számottevő, meglehetős (tájnyelvi), csinos (összeg), szép, komoly, jelentős, jelentékeny, tekintélyes, roppant, hatalmas, óriási

tüdővész

főnév
 • tüdőbaj, tébécé, tuberkulózis (szaknyelvi), tüdőgümőkór, gümőkór, mellbaj (régies), mellbetegség (régies), morbus hungaricus (idegen), phtisis (idegen), hektika (tájnyelvi), tüdőkór, tüdősorvadás, tüdősorv (régies), szárazbetegség (tájnyelvi), szárazköhögés (tájnyelvi), száraz keh (régies)

zúdul

ige
 • árad, áramlik, özönlik, tódul, ömlik, hömpölyög, dől, dűl, zuhog
 • megrohan, megtámad (valamit), tolul
 • rászakad, ráhárul

töviskorona

főnév
 • töviskoszorú

szükség

főnév
 • hiány, ínség, nyomor, szegénység, szorultság, szűkölködés, pénzhiány, nincstelenség
 • veszély, pénzzavar
 • (régies): szükséglet

úgy

határozószó
 • akképpen, akképp, aszerint
 • ugyanúgy

zsibbad

ige
 • bizsereg, zsibog
 • lankad, bénul, gémberedik